Holtbjerg Aktivitetshus

Her kan du tilmelde dig og se de mange tilbud på Holtbjerg Aktivitetshus.

Her finder du en bred vifte af aktivitets- og motionstilbud. Disse tilbud er skabt af de medlemmer, som har valgt at hjælpe til i huset som frivillige igangsættere.

Husets centerråd er omdrejningspunktet for brugerindflydelsen.

Se program for næste sæson

Se programmer for sæson 2017-2018. Se programmet her.

Hvordan kan du blive medlem og tilmelde dig?

Køb medlemskort her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kan du henvende dig i vores Information på alle hverdage.

Igen i sæson 20176/18 åbnes op for medlemsskab til 50+ årige, som bor i Holtbjergområdet (Knudsvej, Valdemarsvej, Thyrasvej og Gormsvej). 

Se nyhederne fra Holtbjerg Aktivitetshus her

Nyt fra Centerrådet

Svend Thomsen, Hanne Rissgaard og Knud Vejlgård er opstillet til centerrådet og valgt. Vi glæder os til samarbejdet, som starter på konstitueringsmøde 12. april.

Det nuværende centerråd har gennem det sidste år haft fokus på at sikre god informationsniveau mhp., flere brugere kan få lyst til at opstille til centerrådet og derved være med til at sætte sine aftryk på vores hus.
Vores fokus har desuden været, at få sat flere aktivitets- og træningstilbud i søen til gavn og glæde for nuværende brugere, men også for at invitere nye brugere ind i vores hus.

Ovenstående er forsøgt opnået via cafeugen og rundtur på holdene, hvor vi har fået skabt en god og inspirende dialog. Der er startet flere nye tilbud og flere af de tidligere tilbud har fået nye deltagere. Samtidig er der også tilbud, som ikke er kommet i gang eller har nedgang - derfor vil opgaven med at synliggøre husets tilbud forsat kalde på, alle støtter op og reklamerer for huset hvor i kommer frem.

Nyt fra Aktivitets- og træningsholdene

KOMMENDE KUNSTUDSTILLING

Vita Andersen

FORÅRET ER PÅ VEJ!

Giver forårets komme anledning til oprydning i gemmerne - så tager vi gerne imod lopper til vores loppehjørne.
Intet er for småt - men noget kan blive for stort. Er du i tvivl, så kontakt Pia på tlf. 21194530.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Vinsmagning den. 14 marts.

Pigetur: til Svendborg den 4 april. 19 april Tur til Den rullende tøj butik i Kibæk


Åbent hus den 24 april

Sæt kryds i kalenderen, så du

OBS! Aktivitetshuset er lukket de 3 dage før påske.


Holtbjerg Aktivitetshus

Kontaktinfo

Holtbjerg Aktivitethus
Valdemarsvej 347 d3
7400 Herning
Tlf.: 96285935

Pia Voetmann
Kontaktperson
Tlf.: 21194530
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail