Nyt program til højskolearrangement på Koloritten 2. november 2015

Kom og hør foredrag om kunstneren Otto Frello v/ John V. Jensen, Varde Museum.
30. oktober 2015

Højskoleaften den 2. november har nyt emne.

Se programmet under mere info.