Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer

Centerrådet 2020
Navn Udvalg Træffes bedst
Astrid Christensen Salg og Service  
Holger Fjord Arrangementer  
Kamma Nielsen Spil, sang og musik  
Jonny Olsen Husflid  
Knud Nicolaisen Håndværk  
Lis Vorm Idræt og motion  
Aksel L. Jensen  Studie og medie  

Aktivitetsudvalg

Arrangementer
Holger Fjord (Formand), Egon Sørensen, Niels Nielsen.

Husflid
Jonny Olsen (Formand) Ole Lang Jensen.

Håndværk
Knud Nicolaisen (Formand), Egon Lambæk, Karl Martin Riis

Idræt og motion
Lis Vorm (Formand), Finn Hansen, Thorkild Grarup

Salg og service
Astrid Christensen (Formand), Kirsten Meyhoff, Lizzie Vestergaard

Spil, sang og musik
Kamma Nielsen (Formand), Edith Hvid, Johannes Bonde.

Studie og Medier
Aksel Løvbjerg Jensen (Formand), Ejner Bang

 


Vi er en stor flok af frivillige på Aktiv Centret, omkring 120 personer.

Det er de mange frivillige, der er med til at muliggøre det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer.

Vi vil gerne tilbud DIG muligheden for at være frivillige og samtidig nyde samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centret.

Alle frivillige er også medlem af centret, så der bidrages til huset.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.


Møde i Centerrådet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olesen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Mange emner endnu engang. Har vi brug for en centerrådsdag? Ja

2. Siden sidst

Kan vi genåbne mere?

Baderum - bevares lukket, men vi holder øje med udviklingen og åbner så snart det vurderes at være forsvarligt.

Cafeen - De dage hvor det er muligt at komme i Cafeen for de enkelte hold, der drikkes kaffen i Cafeen. Der laves plan over hvilke dage det kan lade sig gøre.

Afstandskrav - Er ændret til 1 meter ved stillesiddende aktiviteter.

Aktiviteter med Motion og med sang holder vi fortsat 2 meter. Det vil betyde, at vi kan rykke i mindre lokaler igen på nogle hold.

Hvilke ting vil vi tage med videre? At alle selv gør rent efter sig, aftørring af maskiner i træningssalen osv.

 • Vi fortsætter med at tørre af efter os selv på borde og på træningsredskaber, så vi sikrer den gode hygiejne. Rengøringspersonalet sikrer at der er sæbe i lokalerne.
 • Vi fortsætter med at spritte hænder også fremadrettet.
 • Vi har fortsat plexiglas-pladerne oppe. Det vurderes løbende.

3. Arrangementer

 • Tilmeldings dag + køb af medlemskab
  • Medlemskab fra torsdag d. 12/8 - man kan få hjælp fra mandag d. 16/8
  • Tilmelding på hold sker fra torsdag d. 19/8, hvor man kan få hjælp på Centret.
  • Astrid, Knud, Holger, Gerda og Kirsten Deltager (Jonny og Lis er forhindret) Vi spørger nogle flere om hjælp.
  • Cafeen er åben.
 • Genåbningsfesten - status
  • Vi drøfter, at vi må nu sidde med 1 meters afstand.
 • Åbent hus d. 7. okt. - orientering i alle udvalg og til holdledere - Centerrådsmedlemmerne orienterer ud I deres respektive udvalg. Udvalgene: IT og læring og Spil, sang og musik er fordelt.
 • Åbent hus eftermiddagskaffe 23. sep. - Fortælle om huset - Starter med en sang - dække pænt kaffebord - Hvem fra Centerrådet fortæller om huset. Punktet sættes på næste møde.

Knud har talt med SAMDI omkring omdeling af foldere - koster 3-4000 kr. at nå ca. 3000 husstande i vores område. - Det lyder meget interessant og der er stemning om at afprøve det - Knud arbejder videre med det.

 • Vaccinationsdag er der kommet forespørgsler på i starten af oktober. Den endelige dato er d. 11. okt. 8.30 - 15.

4. Frivillige: udarbejdelse af velkomstpjece til frivillige

Forventningsafstemning
Hvad forventer vi af frivillige - Hvad indebærer det at være frivillig - Hvilken rolle har man - Hvilke opgaver varetager man. 
Punktet sættes på Dagsorden til Centerrådsdag.

Kaffebilletter
Hvem skal have - liste i Informationen på hvilke dage folk er frivillige. Hvornår og hvordan siger vi tak for indsatsen.

 1. Vi drøfter hvornår man kan få kaffebilletter.
 • Vi beslutter, at for at være holdleder og derved berettiget til en kaffebillet, så skal der være et reelt hold at være holdleder for.
 • Det vurderes individuelt for det enkelte hold hvor mange kaffebilletter der uddeles til det enkelte hold - Vi drøfter de enkelte hold igennem.

Beslutning: Der skal mere end 1 person på et hold, for at der er tale om et hold. Alle hold er gennemgået. Og det er besluttet hvor mange holdledere der er på de enkelte hold. Aktiviteten skal være gennemført, for at det udløser en kaffebillet.

5. Økonomi

Tilbud på rengøring af Stensliberhus - 15.000, - kr. - Vi overvejer, om det er en opgave vi selv kan løses. Det taget op på næste møde.

6. Kunstudvalg

Tilbud fra ArtSpot. Det er interessant og vi arbejder videre med, om der kan reduceres i hvor meget der sættes op og evt. deles over 2 år. Gerda og Kirsten kontakter Art Spot og drøfter priser med hende.

7. Aktivitetsudvalgene

bordet rundt?

8. Frivillige bygger bro

9. Hjemmesiden

10. Evt.

Centerrådsdag: afholdes tirsdag dato oplyses senere og centerrådsmødet flyttes dato oplyses senere.
• Frivillige
• Støtte og udvikling 17% i gaveafgift - Drøftelse af, om det stadig giver mening, at Økonomien er delt.


Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olesen (fraværende), Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

Referat

1. Gennemgang af dagsorden

Siden sidst er der lavet pakker, hvor den største del er udleveret.

2. Siden sidst

 • Flagdage på centeret - Det drøftes hvilke dage vi ønsker at der flages på Centret. Det besluttes, at der flages på: Dronningens fødselsdag, 5. maj (Danmarks befrielse), 15. juni (Valdemarsdag), Tilmeldingsdag, Åben Hus arrangementer, Markedsdage og festdage i øvrigt.
  • Vi flager ikke på mærkedage for det enkelte medlem - Der er risiko for at vi glemmer nogen.
  • Vi flager kun på dage, hvor centret er åbent.
 • Stenhuggerhuset står tomt - idéer til hvad skal vi bruge det til - rengøring af det
  • Vi forhører hos Pedellerne ift. rengøring af huset - Det vurderes der skal professionelle til at rengøre det. Peder indhenter pris.
  • Huset kunne f.eks. være til betonhold - Vi kunne lave most - Hvis vi laver arrangementer derude, kan det også inspirere til hvad det kan bruges til.
  • Vi efterlyser ideer fra medlemmerne til hvad vi kan bruge huset til - Det sættes i Aktiv Nyt.
 • Forslag om et forhæng i alrummet
  • Der opbevares en del materialer i Alrummet til diverse aktiviteter
  • Vi drøfter, om de ting der opbevares i Alrummet kunne gemmes bag et forhæng. Måske bliver der knap så mange stole til opbevaring, når vi kommer til at sidde tættere igen. Vi kigger på hvad det vil koste og så drøfter vi det igen senere.
 • Stemning af flyglet og klaveret i aug.
  • Vi bestiller stemning af flyglet og klaveret i august. Der bruges klaver til Sang & Musik i Cafe/pejsestue, til morgensang (Cafeen) og til gudstjeneste (Lokale 5). Nogle frivillige bruger ikke flyglet. Klaverer har ikke godt af at blive flyttet, så det udfordrer, at der er behov i forskellige lokaler. Der er behov for de 3 klaverer. Det gamle klaver i Alrummet lyder ikke godt mere og det drøftes om der skal findes et nyt gammelt klaver eller indkøbes et El-klaver. Det afklares yderligere.
 • Skab i træværksted: Træværkstedet ønsker sig et skab med glaslåger, hvor de kan udstille ideer til nye brugere, så de kan få ideer til hvad de kan lave. Det er som delvis erstatning for det store glasskab, som nu bruges til diverse skåle og vaser til at pynte op med (og som fungerer rigtig godt til det). Vi efterlyser et skab blandt brugerne, hvis nogle skulle have et i overskud.

3. Årsprogrammet 2021/2022

 • Der er plads til flere Aktiviteter på Centret.
 • Vi drøfter hvordan vi får kommunikeret ud omkring den nye sæson og reklameret for centret med henblik på at være synlige for nye brugere.
 • Vi Snakker om omdeling af flyers - Knud kontakter Samdi og hører pris på omdeling - Lis undersøger, om der kan komme noget på skærmene på Biblioteket. Vi kan sende til "Det sker" Alt dette kunne gøres op til Åbent hus i oktober sammen med en annonce i avisen. Vi sætter banner op i træerne og vi sender det ud på Facebook, hjemmesiden og boblberg.

4. Arrangementer:

Citrondrengen d. 7/6 og 8/6 kl. 14.00-16.00

 • Ældrerådet har ønsket at lave et tilbud, som en del af kulturugen, til den ældre del af befolkningen og har søgt penge.
 • Der er fortsat billetter til mandag, så spred budskabet.

5. Økonomi

 • Cafeen
  • Vi har fået kompensation for nogle af udgifterne under Corona.
  • Regnskaber for 2019 gav et meget lille overskud og vi drøfter hvordan vi kan skabe en bedre økonomi i cafeen.
  • Vi kan øge omsætningen og vi kan reducere udgifterne.
  • Timerne til Cafekoordinator i cafeen reduceres med 2 timer i ugen pr. 1/9.2021 for at skabe en bedre økonomi.
  • Vi er blevet kontaktet af Gigtforeningen, som ønsker at låne vores lokaler til deres arrangementer 4 gange om året. De bliver 100-150 personer. Dette er en rigtig god indtægt for Cafeen. Vi drøfter i den forbindelse om vi skal have opdateret vores AV-udstyr, så vi i højere grad kan være attraktive til den type arrangementer. Vi aftaler, at vi indhenter tilbud på hvad det vil koste at etablere et system, som kan dække større forsamlinger. Kirsten går videre med det.
 • Borde - Der er indkøbt 5 borde til lokale 3

6. Kunstudvalg

Nyt fra arkitekten - møde fredag d. 4. juni kl. 10.00 sæt X i kalenderen
Arkitekten kommer med et oplæg og tilbud på forskønnelse af kælderen, som får kælderen til at hænge sammen med stueetagen.

7. Frivillige

Udarbejdelse af velkomstpjece til frivillige - forventningsafstemning - Hvad forventer vi af frivillige - Hvad indebærer det at være frivillig - Hvilken rolle har man - Hvilke opgaver varetager man.

Kaffebilletter

Hvem skal have - liste i Informationen på hvilke dage folk er frivillige. Hvornår og hvordan siger vi tak for indsatsen.

 • Vi drøfter hvornår man kan få kaffebilletter.
  • Vi beslutter, at for at være holdleder/frivillig og derved berettiget til en kaffebillet, så skal der være et reelt hold at være holdleder for.
  • Det vurderes individuelt for det enkelte hold hvor mange kaffebilletter der uddeles til det enkelte hold - Vi drøfter de enkelte hold igennem på næste møde.
  • Punktet omkring velkomstpjece til frivillige udsættes til næste møde.

8. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

Nåede vi ikke

9. Frivillige bygger bro

Hanne Kirkegaard fra ældrerådet deltager 15 min.

 • Vi drøfter hvordan ældrerådet kan støtte op om aktiviteter på Aktiv Centret. Særligt hvilken rolle de kan spille ift. at sprede budskabet til mulige nye medlemmer af huset. Hanne tilbyder, at hvis der mangles folk til konkrete praktiske opgaver, så vil hun gerne finde hjælpere til det.
 • Hanne kommer en del steder og vi aftaler, at hun tager Visitkort med, så det bl.a. kan sprede budskabet ud.
 • Vi aftaler, at Hanne inviteres med på Centerrådsmøde en gang i kvartalet.
 • Der var forslag om at lave et spørgeskema, hvor man spørger "hvad ville få dig til at blive aktiv på Aktiv Centret", "Er der en aktivitet du har lyst til at sætte i gang"? Dette kunne evt. integreres i den Flyer der deles ud op til Åbent Hus.

10. Evt.

Næste møde:
Rykket til 2. tirsdag i august pga. ferie - Tirsdag d. 10/8-2021


Referat fra Centerrådsmødet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olesen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen
Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Punkter godkendt.

2. Siden sidst

Genåbning af Aktiv Centret?

 • 6. maj genåbner vi efter samme retningslinjer, som vi havde i efteråret med det tillæg, at der skal fremvises gyldigt coronapas. Dette er dog undtaget idræt og motion for brugere under 70 år. Der er lige i nat kommet nye udmeldinger vedr. dette. Så det hører vi mere om.
 • Hvordan sikrer vi, at flest mulige kommer herind? Vi opfordrer brugerne til, at flest mulig udnytter, at Centret har åbent og sæsonen kører helt frem til 1. september. Nogle hold kan måske slå sig sammen og lave et sommerprogram, så dem der gerne vil kunne komme ind og deltage i noget hen over sommeren.
 • Vi kontakter alle holdledere og aftaler hvornår de ønsker at starte.
 • Medlemmerne af centerrådet hjælper med at gå rundt på holdene og genopfriske retningslinjerne.

Ældrerådet er vores talerør til politikerne. Vi skal "klæde" dem på, så de ved, hvem vi er og hvad vi laver på AC.

 • Vi har fået tildelt en kontaktperson fra Ældrerådet. Vi inviterer kontaktpersonen til vores næste Centerrådsmøde.

Fællesarrangement med ældrerådet

 • Vi har fået tilbudt et arrangement - Vi afklarer hvad der er muligt indenfor retningslinjerne.

3. Årsprogrammet 2021/2022

Der er holdledere der melder fra - Det ser ud til, at der kommer til at ske et frafald af hold. Der opfordres til, at andre på holdet overtager holdlederfunktionen. Så der er fortsat hold der er uafklarede.

4. Arrangementer

 1. Frivilligfest - Kan vi gennemføre eller skal vi finde en anden løsning.
  1. Vi drøfter årets løsning for at anerkende vores mange frivillige. Vi beslutter, at det ikke er muligt at gennemføre noget her før sommerferien. Der laves en overraskelse til de frivillige.
 2. Genåbningsfest fastsættes til 9/9-2021. kl. 12 - Vi afventer gældende retningslinjer før det afgøres, om der inviteres udover husets medlemmer. Centerrådet danner stammen i festudvalget og der findes andre der vil være med. Festudvalget mødes d. 25/5 kl. 10 til første møde.
 3. Kontaktet fra Herning turist - busture
  1. Gerda er blevet ringet op - De tilbyder at arrangere nogle ture - De kan også tilbyde chauffør og bus til ture vi arrangerer. Vi modtager tilbud.

5. Økonomi

 • Nyt tiltag om fredagen - Pia starter et nyt hold op om fredagen - Det er aftalt, at det bliver et samarbejde med Fredagscafe, som i forvejen er om fredagen. Det bliver blandede aktiviteter, som programsættes i en periode frem. Holdet bliver åbent for alle medlemmer og vi håber det kan blive et hold, som kan skabe hygge og liv i huset om fredagen og hvor mange har lyst til at komme. Der bliver hver gang betalt 25 kr. som vil give et mindre overskud, som giver mulighed for at der kan dækkes en større udgift, hvis der skal komme en foredragsholder, spilles banko eller andet. Kan udgifterne holdes inden for det der opspares, så giver Centerrådet grønt lys for det. Hvis der er ideer om aktiviteter til større beløb, så drøftes det i Centerrådet.

6. Kunstudvalg

Vi har haft besøg af arkitekten bag sidste projekt - Hun udarbejder forslag og tilbud til udsmykning af kælderen, så den kommer til at hænge sammen med stueetagen. Tanken er, at udgiften kan dækkes af Kunstudvalget.

7. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

 • Idræt og Motion:
  Petanque mangler magneter til at samle kugler op. De har haft dem tidligere, men de er forsvundet under tiden. Der indkøbes nye. Der er ikke tilslutning til Ringo udendørs. Vi håber, at der bliver flere der får lyst, når der kommer folk i huset igen.
 • Kreativ:
  Sy kort ønsker sig nye kort til maskinen. Der findes en pris på hvad det koster. Det aftales, at bevilges der penge til nyt til maskinen, så skal holdet producere kort til salg i informationen.
 • Informationen:
  Vi bliver udfordret af to-faktor godkendelsen, når brugerne skal tilmelde sig. Det er et stort arbejde for Informationen, hvis vi ikke kan betale med dankort over nettet. Der forøges at tilbyde cafemøder, hvor man kan få hjælp til opsætning.

8. Frivillige

Udarbejdelse af velkomstpjece til frivillige - forventningsafstemning
Vi sætter punktet på næste møde, hvor vi tager hul på at udarbejde en pjece.

9. Hjemmesiden

Udsættes til næste møde

10. Evt.

 Intet.


Mødet

Sted: Pejsestuen, Aktiv Centret
Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Intet nyt

3. Orientering ved Kirsten

a. Personalestøttede aktiviteter, Daghjem og Visiteret træning ved terapeuterne kører normalt.

b. Vi har sagt farvel til Karin Sørensen, som har ønsket at prøve noget nyt og har opsagt sin stilling pr. 1. februar. Vi har ansat Pia Brun på 49 år og tilflytter fra Lolland. Hun er Social -og sundhedsassistent og uddannet demensvejleder. Hun har været frivilligkoordinator og stået for aktiviteter på et plejecenter. Vi glæder os til at byde Pia velkommen d. 1. april.

c. Vi vil gerne opfordre til, at hvis I oplever nogen der under nedlukningen er blevet dårligere fungerende både fysisk, psykisk og socialt, så vil vi rigtig gerne at I opfordrer dem til at kontakte os, så vi kan få en snak med dem. Vi har mulighed for at tilbyde, at man kan komme ind i de aktiviteter der kører, hvis personalet vurderer man har behov for det.

d. Andre Centre har haft digitale aktiviteter såsom motion og Banko. De har oplevet succes og det er lykkedes at få hjulpet mange med teknikken.

e. Der åbnes for organiseret udendørs idræt og fritidsaktiviteter, som også gælder hos os. Vi afventer nærmere retningslinjer. Vi har i forvejen Petangue, Gåhold og Kroket, som kunne sættes i gang. Der foreslås Smarttræning, Ringo, Gymnastik, kongespil o.l. Aksel, Lis og Gerda sætter sig sammen og lægger en plan. Det afklares hvordan/om man kan drikke kaffe ifm. aktiviteten forsvarligt.

4. Selvtræning - retningslinjer for at træne alene

a. Det drøftes hvorvidt vi vil stille krav om, at man ikke træner alene. Der er stemning for, at dem der træner selv har ansvar for om det er forsvarligt, at de træner alene. Der opsættes en seddel i træningslokalet med retningslinjer, som bør følges, hvis man vælger at træne alene.

5. Økonomi - Årsregnskab

a. Cafeens Økonomi er presset efter nedlukningen. Der bliver fordelt en kompensation, men desværre kan den ikke dække det samlede tab. Vi drøfter, at vi fremadrettet skal have fokus på at øge omsætningen i cafeen. Der bliver også behov for nye frivillige i cafeen, da nogle er faldet fra.

b. Centerrådets regnskab har et overskud på trods af den mindre aktivitet og de noget færre medlemmer.

c. Regnskaberne er taget til efterretning.

6. Årsprogram

 • Lukkedage
  Mellem jul og nytår, de 3 dage op til påske, fredag efter Kr. himmelfartsdag og uge 29. Det besluttes at centret forbliver lukket disse dage.
 • Brugerbetaling
  Pga. Corona nedlukningen, så beslutter Centerrådet, at der i sæson 21/22 gives 50% rabat på brugerbetaling på alle de hold der har brugerbetaling.
 • Aktivitetsudvalgsmøder
  Det aftales, at det afholdes 17/9-2021 og 21/1-2022
 • Åbenthus og åbenthus eftermiddage
  Åbent hus: 7/10-2021 kl. 9-1
  Åbent hus eftermiddage, hvor man kan komme på besøg og hvor medlemmer kan tage en med til kaffe og fortælling om huset: 23/9-2021, 11/11-2021 begge dage kl. 14
 • Kursus i Mobile pay, NemID, kørekort, e-Boks, Tilmelding.
  Vi foreslår, at vi planlægger små kurser i disse ting. Vi finder mulige undervisere.

7. Valg

a. Det er pga. coronasituationen ikke muligt at gennemføre årets valg inden 1. april. Det er usikkert, om det bliver muligt at gennemføre inden sommerferien. Et enigt centerråd har derfor besluttet, at årets valg til Aktivitetsudvalgene aflyses pga. Coronasituationen og gennemføres til foråret 2022. Centerrådet vurderer ikke det giver mening at gennemføre et valg i efteråret for så at skulle igen til foråret. Derfor aflyses det.

b. Kamma ønsker at udtræde af Centerrådet. Vi siger Kamma stor tak for sin indsats igennem utrolig mange år.

8. Aktivitetsudvalgene - bordet rundt

a. Intet nyt

9. Hvornår har vi behov for at holde næste møde?

Næste møde 6/4-2021

10. Evt.


Se vores husregler.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Aktiv Centret
Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96285959

Informationen er åben
Alle hverdag kl. 9.00 til 12.00 og 13.00 til 15.30
Fredag lukker den kl. 12.00

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Send e-mail til Gerda

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail