Husregler på Aktiv Centret

Husregler: Vi byder ind i fællesskabet Vi skaber tydelige rammer Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

Vi byder ind i Fællesskabet

I oplægget til snakken om husregler, tog vi blandt andet fat i spørgsmålene: Hvordan er det rart at være frivillig? Hvordan er det rart at blive mødt som bruger? Og hvordan er det rart at være medarbejder?

Det resulterede i udsagn som f.eks. God velkomst i informationen, at blive set, invitere ind i fælles-skabet, tage imod folk - gå dem i møde, tydeligt værtskab på holdene - at gruppelederen er opmærksom på at byde nye velkommen, åbenhed, at hilse på hinanden og møde andre som vi gerne selv vil mødes.
Det gav en god snak om, at de frivillige i Info-tikken har en meget vigtig rolle, da de ofte vil være de første nye potentielle medlemmer vil møde, når de kommer på Aktiv Centret. At det første indtryk man får af huset og stemningen er vigtig for at få lyst til at komme igen. Vi blev i snakken beviste om, at værtskabet på holdet og til arrangementer er meget vigtigt og som udgangspunkt ligger det hos Gruppelederne og indebærer, at man lægger mærke til når der kommer nye og aktivt sørger for, at de bliver budt velkommen og bliver hjulpet til rette.

For både nye og gamle brugere af huset og for medarbejderne er det meget vigtigt, at vi møder hinanden, som vi gerne selv vil mødes. At vi hilser på hinanden, ser hinanden og byder hinanden ind i fællesskabet.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi byder ind i fællesskabet

  • En god velkomst i Info-tikken
  • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
  • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
  • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes