Husregler på Aktiv Centret

Husregler: Vi byder ind i fællesskabet Vi skaber tydelige rammer Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

Vi skaber tydelige rammer

I oplægget til Centerrådets snak om Husregler stod blandt andet. "Hvad er vigtigt for at skabe positiv trivsel og udvikling af Aktiv Centret", "Hvilke værdier skal bære dialog, adfærd og omgang med hinanden i hverdagen, til gavn og glæde for fællesskabet". 

I snakken kom vi frem til, at rettidig information til brugerne er vigtig. Når vi i god tid kender til f.eks. forandringer, så er vi forberedte og kan lettere få dem til at blive en del af hverdagen i Centret.

Det er vigtigt, at der skabes tydelige rammer ved, at der blandt huset brugere er kendskab til hvad Centerrådets opgaver er. Brugerne skal vide hvem man kan gå til, hvis man har spørgsmål og gode ideer. Der skal være et bredt kendskab til hvordan brugerorganisationen er bygget op. Det skaber trygge rammer, når man kender organisationen og ved hvordan man som bruger har indflydelse på hverdagen i centret. Den enkelte bruger skal vide, at hvert aktivitetsområde har en gruppeledelse og en repræsentant i Centerrådet. At Centerrådet har stor indflydelse på husets drift og aktiviteter.
Det er ligeledes vigtigt, at der er klarhed omkring personalets roller og opgaver. At der er bredt kendskab til, at Aktivitetskoordinatorens rolle er at understøtte de frivillige i at drive de frivilligt styrede aktiviteter og at aktivitetspersonalet i høj grad primært har til opgave at understøtte de borgere der har behov for personalestøtte for at kunne deltage i Centrets tilbud.

Så der skal være tydelige rammer omkring roller og opgaver i organisationen, så vi hver især ved og er trygge ved, at der fra alles side arbejdes med de bedste intentioner på at skabe aktiviteter, så det er rart at komme på Aktiv Centret og være en del af fællesskabet.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi skaber tydelige rammer

  • Klar information om Aktiv Centret og hvordan vi organiserer os og samarbejder.
  • Centerrådets rolle og opgaver
  • Personalets rolle og opgaver
  • Roller og opgaver for aktivitetsudvalg, igangsættere, arrangementsudvalg m.fl.
  • Rettidig information.