Husregler på Aktiv Centret

Husregler: Vi byder ind i fællesskabet Vi skaber tydelige rammer Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

I snakken kom vi frem til, at respekt for hinanden er grundlæggende for, at man kan samarbejde og trives i samværet med hinanden. Respekten er vigtig brugerne og de frivillige imellem, men også i samarbejdet med personalet er det vigtigt, at der er respekt om deres roller og opgaver. Der skal være respekt om det store arbejde frivillige kræfter ligger her i huset og det skal vi vise i både ord og handling. Vi skal sikre en god omgangstone, så alle går glade herfra og har oplevelsen af at Aktiv Centret er et rart sted at være. 

Der blev under vores snak i Centerrådet nævnt, "Vi skal være ordentlige mennesker" og det kan vi jo alle være enige i.
Respekt for hinanden gælder også de mere praktiske ting. Vi sørger for, at når vi forlader et lokale, så efterlades det som vi gerne selv vil modtage det næste gang.
Vi skal mødes med respekt i samarbejdet og lykkedes ved fælles hjælp og fælles ansvar.
Vi nåede frem til et bud på underpunkter der kan se sådan ud.

Vi viser respekt for hinanden i ord og handling

  • En god omgangstone, så alle går glade herfra
  • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
  • At være samarbejdsvillige
  • At tage fælles ansvar