Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Centerrådet 2020

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Centerrådsmedlemmer

Centerrådet 2020
Navn Udvalg Træffes bedst
Astrid Christensen Salg og Service  
Holger Fjord Arrangementer  
Kamma Nielsen Spil, sang og musik  
Jonny Olsen Husflid  
Knud Nicolaisen Håndværk  
Lis Vorm Idræt og motion  
Aksel L. Jensen  Studie og medie  

Aktivitetsudvalg

Arrangementer
Holger Fjord (Formand), Egon Sørensen, Niels Nielsen.

Husflid
Jonny Olsen (Formand) Ole Lang Jensen.

Håndværk
Knud Nicolaisen (Formand), Egon Lambæk, Karl Martin Riis

Idræt og motion
Lis Vorm (Formand), Finn Hansen, Thorkild Grarup

Salg og service
Astrid Christensen (Formand), Kirsten Meyhoff, Lizzie Vestergaard

Spil, sang og musik
Kamma Nielsen (Formand), Edith Hvid, Johannes Bonde.

Studie og Medier
Aksel Løvbjerg Jensen (Formand), Ejner Bang