Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra 5. nov. 2019

Sted:  Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Else Pedersen (afbud), Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord

Personalerepræsentanter:   Gerda Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen                                         

Referat

1.      Gennemgang af dagsorden

2.      Husregler

Kan vi træffe beslutning om de tre overskrifter (fed skrift)? - og evt. tilrette og afstemme underpunkterne til den første bullet?

 • Vi byder ind i fællesskabet
  • En god velkomst i Informationen
  • Føle sig modtaget som en inviteret gæst
  • Tydeligt værtskab på hold og til arrangementer
  • Vi møder andre, som vi gerne selv vil mødes (erstatter måske sætningen: "alle oplever sig set og gået i møde")
 • Vi skaber tydelige rammer
  • Rettidig information
  • Centerrådet står for indhold sammen med aktivitetskoordinator (aktivitetspersonale) og leder i Træning og Aktivitet, Vest
  • Viden om roller og opgaver for centerråd, aktivitetsudvalg, holdledere, arrangementsudvalg mfl.
  • Viden om personalets rolle og opgaver
 • Vi viser respekt for hinanden i ord og handling
  • En god omgangstone, så alle går glade herfra
  • Vi forlader et lokale, som vi selv ønsker at træde ind i det næste gang
  • At være samarbejdsvillige
  • At tage fælles ansvar

De 3 hovedpunkter er vi fast besluttet på. Vi uddyber punkterne i Aktiv Nyt et efter et.

3.      Planlægning

Dato for møde med aktivitetsudvalgene i februar/ marts 2020 er fredag d. 17/1-2020.

4.      Frivillige bygger bro

Opsamling fra dagen i Holing med de øvrige centerråd.

Vi har fået mere ud af det end vi regnede med! Gode ideer fra andre centre.

Godt foredrag og god mad - Flere tog billeder af vores folder og vi fik udbredt vores succes.

5.      Arrangementer

Aktiv Centrets 30års jubilæum i 2020

 • Opfølgning på, om festudvalget vil gå ind i opgaven?
 • Festudvalget vil hjælpe den dag - De er 5-7 medlemmer lige nu. De har sagt ja til Julefrokost, Jubilæet, Danseaften og Høstfest.

Andre kommende arrangementer

 • Julemarked - Hvem skaffer værten til indgangene? - Der er fundet 2 og Centerrådet supplerer.
 • Spis Sammen - Ansøgning fra Spis Sammen - Godkendt.
 • Nytårskur: Skal det i Aktiv Nyt? Ja og der annonceres i avisen.

6.      Kunstudvalg

Opsamling fra centerrådsdagen den 20. september.

Hvad vil vi skrive i en flyer til omdeling? Gerda og Kirsten præsenterer et forslag.

Hvornår vil vi holde informationsmøde i januar 2020? 

Informationsmødet holdes den 6/2, hvor udvalget præsenteres for interesserede og hvor man kan skrive sig på en liste.

Der er lavet folder, som tilrettes, som deles ud til kunstinteresserede og i Informationen.

7.      Budget til 2020

Afklaring af budget 2020 - i forhold til forventninger for det kommende år.

Der er lavet Budgetforslag, som er tilpasset det aktuelle antal medlemmer.

8.      Centerrådenes tilgængelighed

Hvornår er Centerrådsmedlemmerne tilstede i lokalet. Hvor ofte og skal der laves en turnus?

Skal der gøres mere for at informere om, at centerrådsmedlemmerne er tilstede i lokalet på bestemte tider? Aktiv Nyt? Dørskilt - andet?

Vi aftalte på et tidspunkt at der skal sidde en fra Centerrådet i lokalet. Der har været meget få henvendelser og det besluttes, at man offentliggør de tidsrum, hvor Centerrådsmedlemmerne opholder sig i huset og derved kan kontaktes. Det sættes i Aktiv Nyt og på dørskiltet ved Centerrådslokalet.

9.      Banner og beach-flag

Skal der investeres i bannere? Det skal godkendelse i Teknik og Miljø - det vil koste at få lavet banner. Man kan få lavet bannere, hvor noget kan skiftes ud så rammen kan bruges fra gang til gang. Pris-tilbud og evt. pris på godkendelse indhentes af Kirsten før mødet.

Der arbejdes videre med Banner fra Kibæk presenning og en alternativ pris på Beachflag. 

10.  Banko

Betaling for "Ikke medlemmer" - Vi er blevet bekendt med, at den praksis der har været med at betale 10 kr i medlemsskab for et helt år, er en meget gammel aftale, som også praktiseres på andre Centre. Spørgsmålet er derfor, om Banko på Aktiv Centret bliver mindre attraktivt ift. de andre Centre, hvis vi gennemfører det vi har aftalt og meldt ud. Vi bør drøfte, om vi gennemfører det vi har besluttet eller skal trække i land ift. Banko og fortsætte nuværende praksis ift. ikke medlemmer.

Særregler vedr. betaling af plader?
Der er meget begrænset salg i Cafeen ifm banko. Hvad kan det skyldes? Kan der være behov for at tænke nyt?

Beslutningen vedr. betaling af 10 kr. pr gang til Banko ændres, så vi fortsætter med betaling af 10 kr. om året som hidtil. Dette for ikke at gøre Banko på Aktiv Centret mindre attraktivt. Beslutningen meldes ud i Aktiv Nyt.

Beslutningen vedr. betaling af ekstra 10 kr. pr. gang for ikke medlemmer til Søndagsdans og til Spis sammen fastholdes.

Den øvrige del af punktet drøftes på næste møde.

11.  Infoskærm/Opslagstavle i træningslokalet

- En mulighed for at få de der kun kommer og træner informeret og forhåbentlig involveret i andre aktiviteter i centret. - Hvordan får vi Selvtrænerne inddraget i den resterende del af Centret?

Udsættes til næste møde.

12.  Evt.

Julepynt

Guilanderne er slidte - Det besluttes at de bruges i år og der nedsættes et udvalg i foråret, som skal kigge på om der skal noget nyt pynt til.