Centerrådet

Læs om den gruppe på Aktiv Centret, der er med til at planlægge forskellige ting i centret.

Referat fra 23. juni 2020

Referat

Sted og deltagere

Sted: Centerrådslokalet, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Kamma Nielsen, Lis Vorm, Holger Fjord, Jonny Olsen, Aksel Løvbjerg Jensen, Astrid Christensen (afbud)

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen.

1. Gennemgang af dagsorden

Ok.

2. Gennemgang af mål og rammer

Centerrådet læser Mål og Rammer. Kirsten gennemgår dem.
Mål og rammer er gennemgået og giver mange gode snakke.

 • OBS - kan vi holde mere gang i Centret om sommeren - sættes på Årshjulet.
 • Vi skal have meldt ud, at der er mulighed for at søge om tilskud til kurser.
 • Påmindelse i Aktiv nyt om, at alle skal have lavet en frivilligerklæring.

3. Årsprogrammet 2020/2021

Det udleverede udkast gennemlæses inden mødet.
Gennemgang af det nye program. Ny opstilling, nye tekster, passer datoer osv.
• Årsprogrammet er gennemgået og tilrettet.
• Kan vi lave et hold med førstehjælpskursus? Har det interesse?
• Hvilke ledige opgaver har vi til frivillige - detaljeret beskrivelser

4. Økonomi

Bruger betaling
Hvilke hold skal betale og hvor meget? skal holdlederne betale? skal man betale for hver dag, hvis man er på et hold flere dag i ugen, mm?

 • Brugerbetaling på Billard sænkes fra 100 til 50 kr. og så betaler man 50 pr. hold man deltager på. Dvs. går man både mandag og tirsdag, så betaler man 2 x 50 kr.
 • Brugerbetaling på Smedeværkstedet øges fra 50 til 100 kr.
 • De andre priser bibeholdes

Nedenstående punkter udsættes til næste møde:

 • Udlåner vi div. maskiner mm.?
 • Prisstigning i cafeen - det er længe siden der sidst har været stigninger og råvarerne er steget.
 • Kaffebilletterne har samme udsende hele året
 • Indkøb af vogn + smede laver om på et stativ, som kan fungere, som vogn til Bridgebordene.
 • Indkøb af radio til træningssalen.
 • Økonomisnak med værkstederne

5. Arrangementer

Opfølgning fra sidste møde (udsættes til næste møde)
Frivillig fest 2019/2020 - alternative muligheder?

Høstfesten afholdes d. 1. oktober - Taler evt. Scot A. Christensen - Astrid kontakter Else - Else vil gerne spørge ham - svar fra Else.

Udflugter: Holger kontakter Poul Erik ift. hvad han har af forslag og datoer.

Nytårskur - Afholdes d. 11. januar. - Taler: Forslag - Claus Steinlein (FCM) - Svend Erik Søgaard (Sygehuspræst) - Claus Elming - Jimmy Bøjgaard - Fotovognen (Vibeke Nipper og Toft Bro (evt. til Jubilæumsfest) - hvem vil tage kontakt?

Møder med aktivitetsudvalg - datoer i 20/21.

6. Kunstudvalg

Gennemgang af kunst i kælderen - 2 -3 per. kan gennemgå det vi har og vurdere det, hvad skal gemmes, sælges eller? (udsat til næste møde)

7. Næste møde

D. 4. august kl. 9.00 + dato for en centerrådsdag i efteråret. (udsat til næste møde).

8. Evt.