Praktiske oplysninger

Her kan du se en masse praktiske oplysninger omkring Aktiv Centre.

Aktiv Nyt - udkommer hver måned

Er vores hus blad, som informerer om nyheder, månedens aktiviteter og arrangementer.

Bladet er krydret med små historier, anekdoter og generelle oplysning om centret.

Bladet er gratis og kan afhentes ved Informationen.