Madhold, ølbrygning og frimærker på Fuglsangsø Aktivitetscenter

Her kan du tilmelde dig forskellige aktiviteter, når du er 60+, pensionist eller førtidspensionist.

Mad, øl og frimærker