Sprog og læseklub i Fuglsangsø Aktivitetscenter

Her kan du tilmelde dig forskellige aktiviteter, når du er 60+, pensionist eller førtidspensionist.

læseklub og sprog