Holtbjerg Aktivitetshus

Her kan du tilmelde dig og se de mange tilbud på Holtbjerg Aktivitetshus.

Her finder du en bred vifte af aktivitets- og motionstilbud. Disse tilbud er skabt af de medlemmer, som har valgt at hjælpe til i huset som frivillige igangsættere.

Husets centerråd er omdrejningspunktet for brugerindflydelsen.

Sæson 2018-19

Køb af medlemsskab starter 16. august 2018

Tilmelding til holdene starter den 23. august kl. 14.00.

 

Hvordan kan du blive medlem og tilmelde dig?

Køb medlemskort her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, så kan du henvende dig i vores Information på alle hverdage.

Igen i sæson 2018/19 åbnes op for medlemsskab til 50+ årige, som bor i Holtbjergområdet (Knudsvej, Valdemarsvej, Thyrasvej og Gormsvej). 

Se nyhederne fra Holtbjerg Aktivitetshus her

Sommeren har indfundet sig med bragende sol og vi så småt se tilbage på en sæson, som har budt på mange dejlige stunder med samvær og aktivitet og træningstilbud. 

Stor ros og tak til alle brugere og frivillige, som har bidraget til en fantastisk sæson, det har været en fornøjelse at være vidne til og vi glæder os allerede til at se, hvad næste sæson byder på at nye og spændende initiativer.

Aktivitetshuset er lukket 28,29 og 30.

Derudover vil huset være lukket, når der ikke er hold - dette fremgår at oversigt ved den gule indgangsdør, da der sker ændringer jævnligt.
Hvis dit hold går på sommerferie tidligt og du synes sommeren bliver for lang, har vi hold som kører det meste af sommeren og vi vil gerne være dig behjælpelig med at finde det hold, som passer til dig.

I Cafeen vil der sommeren over være mulighed for køb af kaffe og brød.

NYT SÆSON

Det nye årsprogrammet kan allerede nu afhentes i åbningstiden i informationen eller læses på www.aktiv.herning.dk.

Udover de kendte aktivitets- og træningshold rummer årsprogrammet følgende NYHEDER, som vi også håber på stor opbakning til:

  • Bagehold se årsprogram side 24
  • Sølvsmykker se årsprogram side 13
  • Balancehold se årsprogram Side 18

Vi efterlyser igangsætter til opstart af Yoga og skal nok formidle hjælp i form af sparring.

Har ovenstående givet anledning til nye ideer, så kontakt centerrådet eller personalet vi er med på stort set alt, hvis du er!!!

Tilmelding til næste sæson foregår

16. august kl. 9.00 kan der købes medlemskab på www.aktiv.herning.dk.
23. august kl. 9.00 åbnes for tilmelding for alle hold, som også foregår på www.aktiv.herning.dk ligesom der vil være mulighed for hjælp i informationen på Aktivitetshuset, Valdemarsvej 247 mellem 14.00 og 16.00. OBS!! det ændrede tidspunkt.

På www.aktiv.herning.dk vil man kunne se en enkelt vejledning til såvel køb af medlemskort som tilmelding af aktiviteter, ligesom der vil være en videoguide.

NYT FRA AKTIVITETS- OG TRÆNINGS HOLDENE

4. september kommer ny udstilling ved Eigil Lundsgaard og hustru fra Videbæk.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

4. september: Banko
18. september: Pigeklubben opstart med formiddagskaffe.
24. - 28. september: Cafeuge hvor centerrådet byder på gratis kaffe i cafeen.

Med venlig hilsen
Centerrådet


NYT FRA CENTERRÅDET

Det nye centerråd har d. 12. april haft konstituerende møde og kunne her byde velkommen til vore nye medlemmer Svend Thomsen, Knud Vejlgård og Hanne Riisgaard. Se oversigt og kontaktoplysninger på alle centerrådsmedlemmer på opslagstavlen.
Rådet har forsat valgt en flad struktur, hvor vi hjælper hinanden. Knud Vejlgård er valgt til referent. Vi vil desuden forsat sætte fokus på at sikre informationen til brugerne og rekruttering af nye brugere via nye spændende tilbud og arrangementer, ligesom vi vil sætte fokus på at sikre det sociale samvær i huset. Kontakt Pia Voetmann, hvis du vil høre mere.
Centerrådsmedlemmerne har fordelt sig i udvalg og som kontaktperson til alle aktiviteter og grupper som følgende udvalg og grupper.


Udvalgsniveau

Udvalg koordinerer og planlægger arrangementer

Café/Info udvalg

Frivillige som virker i disse opgaver passer både cafe, info og butik.
Cafedelen sikrer der er spændende brød, kage til kaffen og evt. frokostretter til frokost eller kolde retter. Derudover vil cafefrivillige være dem, der skaber hyggen i cafeen både via snak og pynt på bordene.
Infodelen passer telefonen, tager imod nye brugere, sælger billetter, reserverer lokaler og udleverer nøgler.
Butiksdelen sælger diverse lavet af butiksholdet eller ting sat til salg som lopper.
Udvalget sikrer systemer og aftaler, så den enkelte frivillige har de opgaver, man holder af.
Centerråds rep: Elsebet
Bruger rep.: De frivillige som har meldt sig til opgaven
Personale: Pia og Sanne

Åbenthus/ motionsdags udvalg

Motionsdags arrangementer afvikles i januar.
Planlægger åbent hus og motionsdags arrangementer mhp. at synliggøre husets aktivitetstilbud og arrangementer.
Der arrangeres et årligt Åbent hus arrangement typisk inden sæsonafslutning.
Centerråds rep: Hele centerrådet
Café rep: Sanne
Bruger rep: Hanne og Vakant
Personale: Jytte og Pia

Julefrokost Udvalg

Vi planlægger årets julefrokost.
Centerråds rep.: Hele centerrådet
Cafe rep.: Sanne
Bruger rep.: vakant
Personale: Pia og Sanne


Aktivitetsgrupperne

De koordinerer, planlægger og løser selv deres opgaver.

Kunst og kreativitet

Knipling/ Orkis, Strikkecafe, Trædrejning, Porcelænsmaling, Glaskunst, Tasker Temaværksted, Kreativværksted, Beton, Blomsterdekoration, Butik og Udstillingsgruppen
Kontaktpersoner: Lone og Elsebet.

Motion og træning

Selvtræning, Træning m frivillig, Gymnastik, Bassin, Bowling, Badminton, Stavgang, Linedance, Cirkeltræning og Løvbakkehold
Kontaktpersoner: Knud Erik og Svend.

Medie teknik

Tekstbehandling, Billedbehandling, Computer for begyndere og Infoskærme
Kontaktpersoner: Svend og Hanne.

Spil og samvær

Canasta, Banko, Billard, Pigeklubben og Vinsmagning
Kontaktpersoner: Elin og Knud

NYT FRA AKTIVITETS- OG TRÆNINGS HOLDENE

Efterhånden som i ved hvornår jeres hold holder sommerferie bedes igangsætterne notere datoen på oversigten på infobordet.

Aktivitetshuset er lukket 28, 29 og 30.

Sidder du inde med er god ide til en spændende aktivitet eller arrangement, vi skal forsøge at få op at stå næste sæson, hører vi gerne fra dig. Kontakt en fra centerrådet eller personalet.

Sæt også x i kalenderen: 23.8, hvor der er tilmelding til aktiviteter og træningstilbud i en ny forrygende sæson.

Centerrådet


Nyt fra Centerrådet

Svend Thomsen, Hanne Rissgaard og Knud Vejlgård er opstillet til centerrådet og valgt. Vi glæder os til samarbejdet, som starter på konstitueringsmøde 12. april.

Det nuværende centerråd har gennem det sidste år haft fokus på at sikre god informationsniveau mhp., flere brugere kan få lyst til at opstille til centerrådet og derved være med til at sætte sine aftryk på vores hus.
Vores fokus har desuden været, at få sat flere aktivitets- og træningstilbud i søen til gavn og glæde for nuværende brugere, men også for at invitere nye brugere ind i vores hus.

Ovenstående er forsøgt opnået via cafeugen og rundtur på holdene, hvor vi har fået skabt en god og inspirende dialog. Der er startet flere nye tilbud og flere af de tidligere tilbud har fået nye deltagere. Samtidig er der også tilbud, som ikke er kommet i gang eller har nedgang - derfor vil opgaven med at synliggøre husets tilbud forsat kalde på, alle støtter op og reklamerer for huset hvor i kommer frem.

Nyt fra Aktivitets- og træningsholdene

KOMMENDE KUNSTUDSTILLING

Vita Andersen

FORÅRET ER PÅ VEJ!

Giver forårets komme anledning til oprydning i gemmerne - så tager vi gerne imod lopper til vores loppehjørne.
Intet er for småt - men noget kan blive for stort. Er du i tvivl, så kontakt Pia på tlf. 21194530.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

Vinsmagning den. 14 marts.

Pigetur: til Svendborg den 4 april. 19 april Tur til Den rullende tøj butik i Kibæk


Åbent hus den 24 april

Sæt kryds i kalenderen, så du

OBS! Aktivitetshuset er lukket de 3 dage før påske.


Holtbjerg Aktivitetshus

Kontaktinfo

Holtbjerg Aktivitethus
Valdemarsvej 347 d3
7400 Herning
Tlf.: 96285935

Pia Voetmann
Kontaktperson
Tlf.: 21194530
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail