Praktiske oplysninger om Holtbjerg Aktivitetshus

Her kan du læse lidt om lukkedage, centerråd og læse referater fra deres møder.

Her finder du en bred vifte af aktivitets- og motionstilbud. Disse tilbud er skabt af de medlemmer, som har valgt at hjælpe til i huset som frivillige igangsættere.

Husets centerråd er omdrejningspunktet for brugerindflydelsen.

Værdier hos os

På Holtbjerg Aktivitetshus tager vi afsæt i værdierne:

  • AKTIV - udforsk dine interesser.
  • BEVÆGELSE - mange muligheder med plads til alle.
  • SAMVÆR - hyggeligt samvær går hånd i hånd med gode stunder

AKTIV - BEVÆGELSE - SAMVÆR vægtes højt og infinitiverne opstår ved fælles hjælp og vore frivillige igangsættere og arrangører er tovholderne, som vi alle bakker op om.

Huset er samlingspunkt for efterlønnere, pensionister og førtidspensionister i Herning Kommune samt + 50 årige, der bor i Holtbjergområdet (Knudsvej, Valdemarsvej, Thyrasvej og Gormsvej).

Vi ønsker, at Holtbjerg Aktivitetshus er et sted, hvor alle føler sig velkomne og vi støtter hinanden i at være en del af fællesskabet. Er du ny brugere så kig forbi informationen i denne åbningstid eller kontakt personalet, så viser vi dig rundt og hjælper med at finde det tilbud du kan fristes af.


Her kan du se hvem, der er med i centerrådet og hvordan du kan kontakte dem.

Foto

Navn og kontakt 

Udvalg Træffetid  i infoskrank
 Knud Vejlgaard

Knud Vejlgaard

kve@privat.dk

Spil og samvær  
 Erling Simonsen

Erling Simonsen

erling7400@gmail.com

Medie og teknik  
 Birgit Joergensen

Birgit M. Jørgensen

Birgit-mj@hotmail.com

 

Kunst og kreativ

Onsdag - 8.30 - 9.30
og 12.00 - 13.00

 Svend Thomsen

Svend Høgh Thomsen

Svendingrid@gmail.com

Medie og teknik

 

Mandag - 10.00 - 13.00
Tirsdag - 12.00 - 13.00

 Knud Erik Jeppesen

Knud Erik Jeppesen

Motion og træning  
 Jytte Kammersgaard

Jytte Kammersgaard

jyttesorensen56@gmail.com

Motion og træning Fredag - 8.30 - 9.30
 Niels Arvedsen

Niels A. Arvedsen

nielsarvej@gmail.com

Spil og samvær

 

 
 Allis Lunde

Allis Lunde

Leder

takal@herning.dk  21341697
 Sanne Funch

Sanne Funch

Cafekoordinator

taksf@herning.dk  51491078
 Jytte Hofmann

Jytte Hoffmann

Fysioterapeut og koordinator

takjh@herning.dk  29101702
 Sally Mikkelsen

Sally Mikkelsen

Aktivitetskoordinator

taksm@herning.dk

 96285935

Udvalgsniveau

Koordinerer og planlægger arrangementer som indeholder flere aktivitetsgrupper.

Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet.

Café udvalg

Frivillige som har sit virke i cafeen, sikre at der er spændende brød til kaffen samt medvirker til at cafeen er husets midtpunkt.

Repræsentant:
Centerråd: Knud Erik
Cafè: Sanne
Brugere: Anne Marie
Personale: Sanne og Sally

Åbent hus og sundhedsdag

Planlægger Åbent hus og Sundhedsdag for at synliggøre husets aktivitetstilbud og arrangementer.

Repræsentant:
Centerråd: Jytte og Niels
Café: Sanne
Bruger: Christen Bjerre
Personale: Jytte og Sally

Julefrokost udvalg

Planlægger årets julefrokost.

Repræsentant: Hele Centerrådet.
Cafe: Sanne
Brugerne: vakant
Personale: Sally og Sanne

Teaterfestivalg udvalg

Udvalget samarbejder med Plads til Forskel vedr. det årlige Teater Festival, hvor vi lægger lokale til og forsøger at synliggør vores hus.

Repræsentant:
Centerrådet: Knud, Knud Erik og Niels
Personale: Sanne


Info udvalg

Frivillige som bemander informationen i informationens åbningstid og således husets blæksprutter, som hilse os alle velkommen.

Repræsentant:
Centerrådet: Birgit
Personale: Sally

Aktivitetsniveau

Aktivitetsgrupperne koordinerer, planlægger og løser selv deres opgaver.
Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet

Kunst og kreativitet

F.eks. knipling, butik, trædrejning, porcelænsmaling mv.
Birgit

Motion og træning

F.eks. selvtræning, bassin, bowling, stavgang mv.
Knud Erik og Jytte

Medie og teknik

F.eks. infoskærm og medieteknik
Svend Erling

Spil og samvær

F.eks. whist, mad for mænd, banko mv.
Knud og Niels


Sommerferie uge 28 - 29 - 30 (fra 12. juli til 30. juli)


Julen: 17.december 2021 - 3. januar 2022
Påsken: 11. - 18. april 2022
Fredag efter Kr. Himmelfart: 27. maj 2022
Sommerferie: uge 28 - 29 - 30 (fra 11. juli - 29. juli 2022)


Vi hygger os med at spille banko, amerikansk lotteri og bingo.
Sæt kryds i kalenderen flg. tirsdage kl.13.30 - 15.30

2021

September: 7. og 21.
Oktober: 5.
November: 2. - 16. og 30.
December: 14.

2022

Januar: 11. og 25.
Februar: 8. og 22.
Marts: 8. og 22.
April: 5. og 19.

Karin og Knud Vejlgaard, Tove Nielsen og Jens Sejer Lauridsen. står for eftermiddagene med bankospil.


Er du pensionist, førtidspensionist eller 50+ som bor på Holtbjerg og har du lyst til at være en del af et fællesskab? 

Så vil vi gerne invitere dig i en spis-sammen gruppe, hvor vi serverer lækkert mad til små penge. Har du lyst til at hjælpe med at lave maden er du velkommen.

Sæt kryds i kalenderen flg. Tirsdage kl.12.00 - 14.30

Opslag kommer senere.

28. sep.
26. okt.
23. nov.
18. jan.
1. marts
29. marts
26. april


Åbningstider

Huset er åben, når der er aktiviteter.
Der henstilles til, at du ikke befinder dig alene i huset.

Cafeen

Der er mulighed for at købe kaffe/ the m. brød alle dage
Det er frivillige som arbejder i cafeen, og det forventes derfor, at alle giver en hånd med.

Informationen / butik

Der er bemanding i informationen:
Mandag 10.00 - 13.00 online tilmelding
Tirsdag 8.30 - 9.30 samt 12.00 - 13.00 online tilmelding (eftermiddag)
Onsdag 8.30 - 9.30 samt 12.00 - 13.00
Torsdag 8.30 - 9.30 samt 12.00 - 13.00 online tilmelding (formiddag)
Fredag 8.30 - 9.30 online tilmelding

De tider, hvor der ikke er online tilmelding, kan du også få hjælp til at tilmelde dig (dog kun med kontanter)


Kørevejledning 

Holtbjerg Midtpunkt ligger på Valdemarsvej. 

Oversigtskort Holtbjerg Aktivitetshus

Billedet viser et kort, der ikke er tilgængelig for synshandicappede.

Der er P-pladser tæt på indgangen.

Der er busstoppested på Thyrasvej.

Find Aktivitetshuset i bygningen 

Fra parkeringspladsen finder du den blå hovedindgang. 

Derefter skal du gå gennem 2 glasdøre og finde den gule dør, der fører ind til Aktivitetshuset.


For at undgå smittespredning vil vi på Aktivitetscentre og -huse fortsat tilstræbe at gøre det trygt at færdes for alle.

På den ene side er vi rigtig glade for at vende tilbage til en mere normaliseret hverdag - og på den anden side er det klogt fortsat at forebygge smitte ved at holde afstand. Det kan være særligt vigtigt i situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning eller for personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Er du i tvivl om, hvordan mulighederne er for dig, kontakt personalet på det enkelte center.

Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for smitteforebyggelse er:
• Bliv vaccineret
• Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
• Hold afstand
• Luft ud og skab gennemtræk
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
• Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Derfor vil vi på Holtbjerg fastholde de gode vaner som udover smitteforebyggelse også hjælper rengøring og frivillige i cafeen i hverdagen.

  • Borde aftørres med sæbevand efter endt aktivitet i alle grupperum og kaffepause i cafeen.
  • Redskaber i træningslokalet aftørres med sæbevand som minimum umiddelbart efter eget brug.
  • Ved brug af måtter i salen og træningslokalet anbefales, man medbringer egen måtte eller håndklæde eller måtten aftørres efter brug.


Centerrådet og personalet på Holtbjerg

 


Holtbjerg Aktivitetshus

Kontaktinfo

Sally Fejsø Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96285555
Mobil: 20675092
Send e-mail til taksm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.