Tilbage

Referat fra bestyrelsesmøde 5. februar 2019

Læs det korte referat her.

Referat fra mødet

Deltagere: Bent, Flemming, Lis N. Karen, Anne Grethe, Elin og Charlotte

Afbud: Lis D.

Mie Toft var forbi og fortalte lidt om vores hjemmeside, hvad kan vi gøre for at udbygge den.

1 Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referatet er godkendt

2 Opfølgning på sidste møde:
Ingenting

3 Økonomi:
Flemming uddelte regnskaberne på aktivitetscentret og cafeen, de blev gennemgået og skal bruges ved generalforsamlingen.

4 Stormødet:
Elin gennemgik de slides hun vil anvende på mødet, dette blev drøftet.

5 En dags ture:
Dette drøftes efter generalforsamlingen.

6: Bordet rundt:

Charlotte: Bent og Charlotte vil gerne have indkøbt en SMART trainings kuffert, til 4000 kr. Dette bevilliges.

Karen:  Karen og Charlotte mødes og laver indkaldelse til generalforsamlingen.

Anne Grethe: ingen.

Lis: ingen.

Bent: Har på et senior råds møde fået en masse information om kørselsordninger i Herning Kommune

Flemming: Johanne vil gerne sælge en garntvinge til centret, da den bruges rigtig meget. Dette bevilliges. Den koster 500 kr.

Der kommer søndagsdans på Fuglsangsø aktivitetscenter, det viser sig så at Aktiv centret efterfølgende har arrangeret søndags dans samme dag.

Bestyrelsen vil gerne have undersøgt om de kan købe flere timer til Marianne så hun kan være mere i cafeen. Elin finder ud af det.

Elin: ingen.

 

Næste Møde

Tirsdag d. 5. Marts kl. 13.30-16 på Marianne og Charlotte's kontor

Kontaktinfo

Charlotte Lam
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96288490
Mobil: 20703695
Send e-mail til takcl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.