Tilbage

Opstart - på en ny måde i år

Aktivitetscentre og aktivitetshuse åbner på en ny måde i år på grund af corona
12. august 2020

På grund af omstændighederne vil tilmelding og opstart ske forskelligt fra sted til sted, så der tages hensyn til restriktioner i forbindelse med Covid-19 ud fra det enkelte Aktivitetscenter og Aktivitetshus' rammer og muligheder.

Tilmeldingsdagen har oprindelig været sat til torsdag 20. august 2020 med opstart 31. august 2020. Nu sker tilmeldingen efter lokale planer.

Tilmelding - hvordan?

Alle tidligere medlemmer vil modtage mail via Conventus med oplysninger om hvordan genåbningen vil foregå det pågældende sted. Er du ikke tilmeldt mail, er du velkommen til at ringe.

Nye medlemmer er velkomne til at kontakte det enkelte center eller hus med henblik på ønsker om deltagelse i aktivitet, motion og samvær.
Medlemsskab købes i forbindelse med tilbud om opstart af aftalte aktiviteter.

Genåbning - hvordan?

Hvert center og hus laver løbende en plan for, hvordan der gradvis kan komme flere og flere på de enkelte steder.

Følgende forhold er nødvendige ved genåbning, så vi kan sikre opstart i et tempo, hvor personalet kan være med til at lære medlemmerne gode vaner om hygiejne, afstand og færden i huset.

  • Særlige ind- og udgange til stederne.
  • Ingen adgang til et eventuelt plejecenter i samme bygning.
  • Aktivitetsgrupper indgår i ét fællesskab, der ikke blandes med andre hold. De får kaffen bragt ind på holdene. Hvor kaffen ikke kan indtages i aktivitetslokale anvises holdet konkret sted til deres pause.
  • Ingen kontakt på tværs af aktivitetstilbud - dvs. ingen færdsel rundt på centret og tæt på hinanden, men kun færden, hvor det er nødvendigt og med den nødvendige afstand.
  • Alle fester og andre tværgående samlinger udskydes.
  • Aktiviteterne tilpasses de fysiske rammer. Det kan blive nødvendigt at opdele hold i to grupper (eventuelt ved at møde ind hver anden uge), reducere antal deltagere på hold eller de forskellige hold starter senere (måske vente til oktober eller november).
  • Såfremt der opstår udbrud af Covid vil det berørte aktivitetscenter/hus følge anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og kan blive nødt til at lukke helt ned frem til forholdene er normaliseret. Vi forventer i den forbindelse ikke at refunderer medlemsskab.

Det er vilkårene for medlemskab i sæson 2020-21.

Følg åbningen og tilmeldingen på de enkelte centre/huse på hjemmesiderne.

Vi håber alle på en god og sikker sæson.

Med venlig hilsen

Elin Mogensen

Chef for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler

Kontaktinfo

Elin Nørskov Mogensen
Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler
Tlf.: 96285760
Send e-mail til elin.mogensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.