Tilbage

Aktivitetscentre og aktivitetshuse i et corona-år

Følg med i hvordan vi er åbne her i 2021
20. januar 2021

Aktivitetscentrene åbnede sæsonen forskelligt fra sted til sted - og alle steder tages der hensyn til restriktioner i forbindelse med Covid-19 ud fra det enkelte Aktivitetscenter og Aktivitetshus' rammer og muligheder.

Tilmelding - hvordan?

Nye medlemmer er velkomne til at kontakte det enkelte center eller hus med henblik på ønsker om deltagelse i aktivitet, motion og samvær. Hvert sted kan fortælle om, hvordan stedet er påvirket af de aktuelle corona-restriktioner.
Medlemskab købes i forbindelse med tilbud om opstart af aftalte aktiviteter.

Hvordan skelnes mellem tilbud?

Coronasituationen betyder, at aktivitetscentre og aktivitetshuse løbende tilpasser sig udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen om muligheden for afvikling af aktiviteter eller krav om nedlukning. Aktuelt berører det de aktiverende og forebyggende tilbud - altså de aktiviteter, som frivillige varetager på stederne.

Borgere, som er visiteret til træning, til personalestøttet aktivitet eller til daghjemsophold modtager fortsat det tilbud, som de er visiteret til. Vi vurderer disse tilbud sundhedsmæssigt nødvendige og gennemfører dem under de gældende restriktioner, som skal forhindre smittespredning.

Vi efterlever gode vaner om hygiejne, afstand og færden på aktivitetscentre og i aktivitetshuse, og vi har ved behov etableret

  • Særlige ind- og udgange til stederne.
  • Ingen adgang til et eventuelt plejecenter i samme bygning.
  • Aktivitetsgrupper indgår i ét fællesskab, der ikke blandes med andre hold. De får kaffen bragt ind på holdene. Hvor kaffen ikke kan indtages i aktivitetslokale anvises holdet konkret sted til deres pause.
  • Ingen kontakt på tværs af aktivitetstilbud - dvs. ingen færdsel rundt på centret og tæt på hinanden, men kun færden, hvor det er nødvendigt og med den nødvendige afstand.
  • Alle fester og andre tværgående samlinger udskydes.
  • Aktiviteterne tilpasses de fysiske rammer. Det kan blive nødvendigt at opdele hold i to grupper (eventuelt ved at møde ind hver anden uge), reducere antal deltagere på hold eller de forskellige hold starter senere.
  • Såfremt der opstår udbrud af Covid vil det berørte aktivitetscenter/hus følge anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og kan blive nødt til at lukke helt ned frem til forholdene er normaliseret. Sundhedsstyrelsens udmeldinger vil til enhver tid blive efterlevet.
  • Vi forventer ikke at refundere medlemskab i tilfælde af nedlukning.

Det er vilkårene for medlemskab i sæson 2020-21.

Følg åbningen og tilmeldingen på de enkelte centre/huse på hjemmesiderne.

Vi håber alle på en god og sikker sæson.

Med venlig hilsen
Elin Mogensen
Chef for Sundhedsfremme, Træning og Hjælpemidler

Kontaktinfo

Elin Nørskov Mogensen
Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler
Tlf.: 96285760
Send e-mail til elin.mogensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.