Genåbning af aktivitets -centre/huse juni 2020

Retningslinjer for genåbning af Aktivitetscentre og Aktivitetshuse i Sundhed og Ældre

Dato den 11. juni 2020


Det er ledelsens ønske, at den gradvise genåbning af tilbuddene i Træning og Aktivitet bygger på, at borgere med størst behov fysisk, psykisk og socialt er dem, der først tilbydes fremmøde. Fremmødet skal sikres under
vilkår, der holder sig inden for anbefalingerne vedr. forebyggelse af smittespredning samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

I tilknytning til åbningsrækkefølgen vil vi, hvor det er muligt, trække frivillige ind til helt konkrete og aftalte funktioner, der kan støtte op om den gradvise genåbning. Det gælder fx frivillige i receptioner, som støtte på
opdelte træningshold og i caféer med henblik på forplejning til dem, der kommer ind i huset og pga. kørsel, skal opholde sig på stedet i længere tid end selve træningen/aktiviteten varer.

I prioriteret rækkefølge genåbnes for

  1. Daghjemstilbud til alle visiterede borgere
  2. Genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86
  3. Personalestøttet aktivitet efter servicelovens §84.1

Herning Kommune afventer pt. udmeldinger vedr. lempelse af besøgsrestriktioner på plejecentre. Nye retningslinjer for besøg på plejecentre er forudsætning for at kunne åbne for andet end daghjemstilbud på de aktivitetscentre, som ligger i bygningsmæssig tilknytning til plejecentre.

På følgende aktivitetscentre er det på nuværende tidspunkt muligt - efter åbning af daghjemstilbud - gradvist at åbne for først visiteret træning og dernæst personalestøttet aktivitet:

TAK Øst - Koloritten
TAK Vest - Aktiv Centret
TAK Nord - Ågården
TAK Syd - afventer

Det bemærkes, at forskellige omstændigheder vil gøre, at selv om rækkefølgen for genåbning følges, så vil der være lokale forhold som nødvendiggør, at genåbningen reelt sker i forskelligt tempo. Det kan være helt konkrete pladsforhold - og det kan være personaleressourcer i forhold til nødvendig opdeling af grupper - som får betydning for, hvor meget der er muligt hvor og hvornår.

Det er vigtigt, at vi følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger i alle de tiltag der etableres, og transporten til og fra stedet skal også kunne varetages med fokus på forebyggelse af smittespredning.

På grund af de øgede pladskrav til alle tilbuddene, har ledelsen vurderet det nødvendigt at udsætte det sidste trin i genåbningen af aktivitetscentrene til opstart af ny sæson. Det sidste trin omfatter:

4. Aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte efter servicelovens §79.
Enkelte aktiviteter, som gennemføres andre steder end på aktivitetscentret - fx i svømmehal eller bowlinghal - kan genåbne under de gældende vilkår, hvor aktiviteten udføres - hvis det vurderes sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt fra det aktivitetscenter, hvor aktiviteten er forankret.

Du hører nærmere fra dit lokale Aktivitetscenter eller aktivitetshus en af de nærmeste dage, om hvad det konkret betyder for dit lokale Aktivitetscenter/Aktivitetshus.

11.06.2020/Elin Mogensen

Kontaktinfo

Elin Nørskov Mogensen
Chef for sundhedsfremme, træning og hjælpemidler
Tlf.: 96285760
Send e-mail til elin.mogensen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.