Værd at vide om aktivitetscentre og -huse

Er du 60+, pensionist eller førtidspensionist, kan du gå til aktiviteter rundt omkring i kommunen. Se mere om aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Hvilke aktivitetscentre har daghjem?

Du skal være visiteret for at benytte daghjem.

Kontakt Visitationsenheden for at blive visiteret.

Der er ansat social- og sundhedspersonale, som leder daghjemmets aktiviteter og skaber trygge rammer.

Se her hvilke centre, der har daghjem og hvordan du søger om daghjemsplads.