Centerråd

Luk alle
Åben alle

Centerråd - bestyrelsen

Her kan du se, hvem der er med i bestyrelsen, og hvornår du bedst kan træffe dem på centret.

Bestyrelsen
Billede

Navn

Træffes bedst

Formand 

Bent Hauballe

    

Torsdag eftermiddag
Fredag formiddag
Efter aftale

Næstformand

Lis Nielsen

Tirsdag formiddag
Torsdag hele dagen

Kasserer

Flemming Dalsgaard

Mandag eftermiddag
Efter aftale

Anne Grethe Sørensen

Mandag formiddag
Tirsdag eftermiddag

Else Marie Slumstrup

Mandag formiddag
Onsdag eftermiddag

Aktivitetskoordinator
Charlotte Lam

Mandag til fredag

Caféansvarlig
Marianne Ernstsen

Mandag til fredag

Teamleder
Kirsten Fugl Matthiasen

 

1. suppleant Ellen Birkkjær

2. suppleant Mogens Iversen

Referat fra møde 19. januar 2022

Referat

1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning af punkter fra sidste bestyrelsesmøde

Hylderne er sat op til beton holdet.
Lydanlægget er optimeret, MINI Radio har været ude og tjekke op, har lavet lidt justeringer.
Træværkstedet – Røgspjældet lukker en gang imellem, der er en fejl, der laves et system der kan give alarm, når spjældet ikke virker (Et rødt lys/pedellerne får en alarm, så man manuelt kan aktivere).
Der skal findes en anden løsning til at tænde/slukke spånsugeren.
Flex-rørene udskiftes når der styringen fungerer.
Brev fra træværksted er set og drøftet.
NB. Efter mødet har Bent sendt en svarmail til Mogens.
Dagsorden til generalforsamlingen: Blev drøftet.

3. Siden sidst

Ingenting.

4. Punkter fra øvrige deltagere

Charlotte: Indkøb af folde- border, foto af bestyrelse?
Egon har taget nye billeder af bestyrelsen. Charlotte bearbejder billeder med tekst før distribution og ophængning.

5. Bordet rundt

- punkter som ikke er medtaget i den udsendte dagsorden

Bent: Træværksted mangler støvsugerposer - det bevilliges.
Flemming: Der er et stort ønske om at lave åbningstiden om ved cafe og information, så det hedder kl. 9-15.30, dette da der ofte har været den sidste ½ time hvor der ikke har været noget at lave. Dette vedtages.
Lis: Bestyrelsesmøde d. 23. marts ændres til 16. marts kl. 9-12.
Anne Grethe: Der er begrænset adgang til centerkontoret, der er kun adgang for bestyrelsen, Marianne, Charlotte samt rengøring.
Else Marie: Ingenting
Kirsten: Større arrangementer og corona blev drøftet. Det blev aftalt at det er ok med at afholde arrangementer med optil 100 deltagere. Der tages højde for at passe godt på deltagerne, ved at undgå buffet m.m.
Charlotte: Der var i motionsrummet problemer med at al strømmen pludselig slukkede. Der var mistanke om, at det var løbebåndene der var skyld i det. Der havde været strømsvigt som havde nulstillet en timer, som har til formål at levere fast strøm til maskinerne mellem kl. 8-16 herefter skal man trykke på knappen ved dameomklædning, herefter vil der være 1½ times strøm. Dette er nu rette igen.
Aktivitetscenterdepotet blev drøftet.

6. Eventuelt

Ingenting

7. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 23. februar kl. 9-12.

Kontaktinfo

Fuglsangsø Aktivitetscenter
Fuglsang Toft 4 B
7400 Herning

Tlf.: 96 28 84 84

Mail: fuglsangsoe2gmail.com

Charlotte Lam
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 84 90
Mobil: 20 70 36 95
Mail: takcl@herning.dk

Cafe
Marianne Ernstsen
Tlf.: 96 28 84 83
Mail: takma@herning.dk

Daghjem
Karen Marie Truelsen
Tlf.: 96 28 84 86
Mail: takkt@herning.dk

Pernille Tang Dunker
Tlf.: 96 28 84 88
Mail: takpj@herning.dk

Jytte Buchholtz
Tlf.: 96 28 84 87
Mail: takjb@herning.dk

Lene Sinkbæk
Tlf.: 96 28 84 89
Mail: takl2@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.