Banko på Holtbjerg Aktivitetshus

Karin og Knud Vejlgaard, Tove Nielsen og Jens Sejer Lauridsen står for eftermiddagene med bankospil, amerikansk lotteri og bingo.

Pris: 1 plade: 10 kr.

Sæt kryds i kalenderen følgende tirsdage kl.13.30 - 15.30

2023

September 5. og 19.
Oktober 3. og 17. og 31.
November 14. og 28.
December 12.

2024

Januar 9. og 23.
Februar 6. og 20.
Marts 5. og 19.
April 2. og 16. og 30.