Banko og fællesspisning

Banko

tirsdage kl. 14.00-15.00

Pris: 1 plade: 10,- kr., 3 stk.: 25,- kr., efterfølgende plader 5,-kr. Sæt kryds i kalenderen flg. tirsdage

Datoer i 2022

13. september
11. oktober
8. november
6. december

2023

17. januar
14. februar
14. marts
11. april


Mads Videbæk, Judith Lauridsen, Lisbeth Christensen, Lis og Bent Hansen står for eftermiddagene med bankospil.

Fællesspisning

Sæt kryds i kalenderen. Opslag kommer senere.

Den 27. oktober 2022

Billetter købes i cafeen fra: 12. september til 20. oktober.

Den 23. marts 2023

Billetter købes i cafeen fra: 6. februar til 16. marts