Luk alle
Åben alle

Referat fra 20. januar 2023

Referat fra mødet i seniorråd på Aktiv Center.


Fremmødte: Magda -Jytte – John – Holger – Anne – Svend Erik – Bent
Fra Herning Kommune Birgit Nysted Andersen
Afbud fra: Kirsten – lis – Margit – Hans Ejner.

Formanden bød velkommen og der var derefter en rundvisning i den nye tilbygning af
Mette Lassen.
Efter rundvisningen blev der serveret Kaffe,hvorefter vi tog hul på dagsorden.

Tilføjelse til Dagsorden. Ingen

Godkendelse af Dagsorden. Godkendt

Godkendelse af referatet fra sidste møde. Godkendt

Fra Formanden: Anbefalede at man mødte op ved Byrådsmødet tirsdag 24 Januar
For at vise sin utilfredshed med besparelse på Ældreområdet.
Herefter Fik Birgit Nysted ordet. (se medsendte)

Ældrerådet:
Man har sendt et høringssvar til byrådet angående besparelse på ældreområdet.
Der har været drøftet hvor det nye plejehjem skal ligge. Hvis der skal oprettes et friplejehjem
Vil de nok kræve en kontrakt på 50 år.

På den kollektive trafik skal der spares 4,5 mil., der blev spurgt, om der ikke kunne køres med mindre busser. Det kan der ikke, de er for små i spidsbelastning.

Der er for lidt tilgang af nye borger i Herning Kommune, så derfor kommer der mindre tilskud fra staten.
Rådsmedlemmer: Ingen havde yderlige at tilføje.

Næste møde 19. Maj i Haderup, nærmere om det til den tid

Ref. Bent