Frivillig

Velkommen som FRIVILLIG i Holtbjerg Aktivitetshus!

Hvorfor frivillig: Der kan være mange forskellige grunde til at vælge at blive frivillig. Det kan være en lyst til at lære andre at kende, hjælpe andre, Få mere indhold i hverdagen, udfordring og personlig udvikling eller noget helt andet. Men uanset hvilken begrundelse man har, så har det betydning for de mennesker, som får glæde af din indsats. Den glæde skal gerne være gensidig, da frivilligt arbejde lever af lyst og bliver mindre sjovt af pligt. Da vi udvikler os hele tiden, takket være de frivilliges ideer og initiativer, dukker der hele tiden nye opgaver op.   

Hvornår er man frivillig: Man er frivillig når man varetager en fast arbejdsopgave i huset og har underskrevet frivillighedserklæring ved personalet. Alle frivillige udfylder en frivilligerklæring, som sikre dækning forsikringsmæssig og varetagelse af tavshedspligt.

Eksempler på opgaver der varetages af frivillige:                                       
Igangsættere – er frivillige medlemmer som gerne vil dele interesser med andre. Igangsættere er selv med til at beslutte hvornår, hvor længe og andre praktiske ting omkring deres aktivitet.

Hjælp til arrangementer – planlægning, afvikling, køkkenarbejde, borddækning, servering, bartendere, bordopstilling, oprydning og opvask.

Cafe – pasning af cafe om formiddagen og eftermiddagen.

Info/Butik – pasning af info/Butik i den aftalte åbningstid.

Praktiske gøremål – vande blomster, indkøb m.m.

Udvalg og aktivitetsgrupper – centerråd, åbent hus, og sundhedsudvalg m.m.

Forplejning:  Centerrådet har lavet regler for forplejning i forbindelse med at man varetager en frivilligopgave. Der er formiddags- og eftermiddagskaffe med brød når man varetager en frivillig opgave.  Er man cafe frivillig og laver mad er der gratis frokost ret. Til arrangementer aftaler de enkelte arrangementer hvem der spiser med gratis.

Derudover anerkendes alle frivillige som runder de 60,70,80, 90 osv. med en lille erkendtlighed som uddeles ved årets udgang.

Praktiske oplysninger:   Som frivillig er man rollemodel og tager godt imod nye, som gamle medlemmer. Og man følger op på medlemmerne, hvis de pludselig ikke kommer på holdet mere.

Rygning: Der må kun ryges udenfor Holtbjerg Midtpunkts matrikel.

Medlemskort: De frivillige skal have medlemskort på lige fod med resten af husets medlemmer.

Oprydning: Det forventes at alle lokaler efterlades som man selv ønsker at forefinde dem.

Ferie/ sygdom: Når man er forhindret i at komme til den aftalte opgave, er det vigtigt at der gives besked. Hvis ens hold holder ferie, gælder samme regel. Der skrives i husets kalender, som ligger på Infobordet.                                                    

Hvis du gerne vil være frivillig?  Kontakt aktivitetskoordinator, Sally Mikkelsen og Jytte Hoffmann. Vi tager en snak med dig om, hvad det er du kan tænke dig at hjælpe til med. Endvidere vil vi støtte dig i at komme i gang, og orientere dig om praktiske ting i forbindelse med din opgave.

Godkendt i centerrådet 2019

Kontaktinfo

Holtbjerg Aktivitethus

Valdemarsvej 347 d3
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 35

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.