Centerråd og Udvalg

Luk alle
Åben alle

Centerråd - medlemmer

Her kan du se hvem, der er med i centerrådet og hvordan du kan kontakte dem.

Foto

Navn og kontakt 

Udvalg Mail
 

Formand

 

 

 

Medie og teknik

Festudvalget

Informationsudvalget

 

Næstformand

Laila Wetke

Caféudvalget

Åbent hus og 

sundhedsudvalget

 

laiwetke@hotmail.com
 

Referent

Knud Vejlgaard

 

Spil og samvær

Motion og træning

Fest udvalget

Holtbjerg udvalg

kve@privat.dk

Kasserer

Poul Erik Ribberholt

Kunst og kreativitet rib.berholt@hotmail.com

Medlem

Jytte Kammersgaard

Motion og træning

Åbent hus og

sundhedsudvalget

jyttesorensen56@gmail.com

Medlem

Grethe Johansson

Kunst og kreativitet

Holtbjerg udvalg

pipkoen@hotmail.com

Medlem

Jørgen S. Pedersen

Spil og Samvær

Festudvalget

jsphe@webspeed.dk

 

Udvalg og brugerindflydelse

Udvalgsniveau

Koordinerer og planlægger arrangementer og indsatser i huset.

Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet hvert udvalg.

Café udvalg

Frivillige som har sit virke i cafeen, finder spændende brød til kaffen samt medvirker til at caféen er husets midtpunkt.

Repræsentanter:
Centerråd: Laila
Brugere: Alle som er tilknyttet caféen
Personale: Randi og Sally

Åbent hus og sundhedsudvalget

Planlægger Åbent hus i januar og Sundhedsdag i oktober i forbindelse med vaccinationsdag. Målet med begge dage er at synliggøre husets aktivitetstilbud og arrangementer, samt synliggøre sundhedsfremmende inspiration til brugere af huset.

Repræsentanter:
Centerråd: Jytte og Laila
Café: Randi
Bruger: Christen
Personale: Jytte og Sally

Fest udvalget

Planlægger og koordinerer diverse arrangementer i huset, herunder: Spis sammen - med og uden foredrag, julefrokost, vinsmagning, tøjsalg osv.

Repræsentanter:
Centerråd: Knud og Jørgen
Café: Randi
Brugere: Karen
Personale: Sally

Holtbjerg udvalget

Udvalget samarbejder med Plads til Forskel og øvrige aktører i området mhp. synliggørelse af muligheder for samvær og aktiviteter, herunder: Teaterfestival og sommerfest

Repræsentanter:
Centerråd: Knud og Grethe
Personale: Sally

Informationsudvalg

Frivillige som bemander informationen og således er husets blæksprutter, som hilser os alle velkommen.

Repræsentant:
Centerråd: 
Brugere: Alle som er tilknyttet informationen
Personale: Sally

Aktivitetsniveau

Aktivitetsgrupperne koordinerer, planlægger og løser selv deres opgaver.
Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet

Kunst og kreativitet

F.eks. knipling, trædrejning, porcelænsmaling mv.
Poul Erik og Grethe

Motion og træning

F.eks. selvtræning, bassin, stavgang mv.
Knud og Jytte

IT og Læring

F.eks. infoskærm og medieteknik

Spil og samvær

F.eks. whist, mad for mænd, banko mv.
Knud og Jørgen

Referat fra møde i centerråd 12. marts 2024

Referat                     

Deltagere: Allis, Sally, Laila, Grethe, Jytte, Poul Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet fra 13. feb. 2024

 Referatet godkendtes 

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Fællesspisning 12.marts  blev aflyst pga. for få tilmeldte.

Der skal  min. være 15 personer til sådan arrangement.

Tilbagebetaling af penge for fællesspisning: Hvis der er nogle der også vil til vinsmagning , kan de bare trække beløbet fra beløber til vinsmagning altså 125 – 65 = 60  kr  , som skal betales for vinsmagning. De som ikke vil til vinsmagning kan henvende sig til Sally og få pengene tilbageført.

3) Frivillige

Der ønskes personer til infoen tirsdag kl. 12 -13 og onsdag kl. 08.30 – 09.30.

Cafeen ønsker hjælp til div. opgaver. Evt. interesserede kan kontakte Laila.

Alt vedrørende Info – skærmen varetages fremover af Svend.

Til vores hjemmeside ønskes der et andet ord for ”frivillige” når der søges om frivillige til hjælp med div. opgaver. Derfor modtager  centerrådet gerne gode ideer!!

4) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)
b) Cafe udvalg (Laila)

Økonomien i cafeen ser godt ud nu, hvor underskuddet er blevet mindre, så det går den rigtige vej.

Randi er på arbejde i huset mandag onsdag og torsdag, men har fri mandag i ulige uger!.

Ved alle arrangementer hvor der er mad i overskud skal fremover gemmes, da alt kan genbruges (Randi), så intet skal smides ud!!

c) Info udvalg (Laila)

Vores nye reoler i butikken hvor vi har Hentet 2 stk., men har bestilt 3 stk., så 1 i restordre og Jysk fastholder at vi har fået alle 3. Sally tager kontakt til jysk for at få opklaret misforståelsen.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud)

Sommerfesten bliver 6. september i år.

e) Fest udvalg (Knud)    

Der er vinsmagning med spisning den 10. april kl. 18.00, så tøv ikke med at tilmelde jer.                    

5) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Der er stor efterspørgsel på hæklede ”Kaj Bøje” figurer, så flere kunne ønskes.

Der er kulturuge fra den 8. juni og i den anledning fremstilles en stol der skal placeres udenfor vores gule dør, så man kan se hvad vi formår.

b) Motion og træning (Jytte og Knud)

Der indkøbes taske til ”stavgangs – udstyr”.

Der ønskes et ekstra løbebånd.

Der kommer træning med at rejse sig fra liggende på gulv og til lodret stilling.

Der er gule caps til royal run deltagere!                                                        

c) Medie teknik   
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                                 

6) Nyt fra  teamleder  og koordinator   

Der er demensuge i Herning kommune i uge 19 .

Der kommer toiletvogn op i sdr. anlæg til royal run.

Jane Skibsted Madsen er ansat i regnskabsafdelingen.

Der har været en ”go-nat” kampagne for at spare el, hvor vi har vundet 1. præmie og får et diplom.

Vi har søgt (og fået) en del penge og derfor arbejdes der på at få nye drejebænke til træholdet.

7) Økonomi  

8) Indhold til Holtbjerg Nyt  

9) Evt. 

Jytte har spurgt hvorfor fællesspisning altid er om tirsdagen? Knud undersøger hvorfor.

Der har været annonceret en brandalarmdag i huset, men den er blevet aflyst.

Næste møde: tirsdag den 9.april. kl. 08.30 – 10.30.            

        

referat fra møde i centerråd 13. februar 2024

Referat                      

Deltagere: Allis, Sally, Laila, Jytte, Poul Erik og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 16. jan. 2024 

 Referatet godkendtes 

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Jørgen trækker sig ud af centerrådet med øjeblikkelig virkning, og derfor skal der findes en anden person, der ønsker at træde ind i centerrådet.

Der har været afholdt ” kaffemøder” , hvor folk kunne henvende sig og få en snak om hvad huset kan tilbyde af forskellige aktiviteter . Derved er der kommet flere , der har ønsket medlemskab , og nogle der lige ville tænke over det , så mødet må siges at være en succes!

3) Frivillige

Der mangler frivillige i både info og caféen, så hvis nogen ønsker at hjælpe med det kan man henvende sig i infoen eller hos Sally.

4) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Ved åbent hus arrangementet var der mange mennesker og åbningstalen af Joan Hansen fra Herning kommune var rigtig god. Der var mange deltagere fra de forskellige hold, der var mødt op for at vise deres arbejde. Det var rigtig godt.

Derfor har centerrådet vedtaget at fremover skal alle holdene være samlet i caféen.

b) Cafe udvalg (Laila)  

Der mangles mere information om menuen om onsdagen, så Randi og Jette fra koloritten går sammen om at forbedre dette.

Der mangles frivillige til hjælp i caféen ved div. arrangementer.

c) Info udvalg (Laila)

Der indkøbes 2 nye reoler til infoen, og træholdene ønsker at udstille varer til salg i infoen ….det kunne være ”fra bruger til bruger”, så brugerne ordner det indbyrdes.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 

Der er   møde i ”Holtbjerg United” den 28. feb. om sommerfest. Laila informerer herom senere.

e) Fest udvalg ( Knud )                         

5) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)  

Poul Erik informerer om at boremaskinen i trælokalet er noget skrammel — så der undersøges andre muligheder.                                                                                                                             

b) Motion og træning (Jytte og Knud )                                                                                                           
c) Medie teknik ( ) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                                                                                                                                                                              

6) Nyt fra  teamleder  og koordinator   

Anni Bilgrav stopper som regnskabsfører, så indtil en ny er fundet afventer vi om nyt mht. regnskaberne.   

Sally er tilbage fra ferie den 28.feb.     

7) Økonomi  

8) Indhold til Holtbjerg Nyt 

Vi er på Instagram (Jytte) --- valg  til foråret.

9) Evt.

Næste møde: Tirsdag den 12. marts. kl. 08.30 – 10.30.            

        

Referat fra møde i centerråd 16. januar 2024

Referat                  

Deltagere: Allis, Sally, Laila, Grethe, Jytte, Jørgen, Poul Erik og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 5.dec. 2023 

Referatet godkendtes med bemærkning om, at det var ikke vores ”normale julefrokost” der kun kostede 30,- kr. men holdenes julekomsammen med platter der kostede 30,- kr.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Svend holder med deltagelse i  centerrådet og alt frivillig arbejde fra d.d., da  Svend  har ønsket en pause i arbejdet i huset, har Laila  derfor overtaget posten som fungerende formand indtil valget.

3) Frivillige

Da Svend ikke genopstiller til valg til centerrådet, skal der findes en anden kandidat til centerrådet. Svends udvalgsposter i centerrådet uddelegeres til andre medlemmer i huset.

Randi holder ferie i uge 4, så hvis servicen måske er lidt mangelfuld, må der vises lidt overbærenhed.

Sally holder ferie i uge 8.

4) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Datoen er den 1.feb. og åbningstalen varetages af Joan Hansen fra Herning Kommunes social og sundhedsafdeling.

Der vil være forskellige borde , hvor holdene viser, hvad de arbejder med, så der er god grund til at møde op og høre om de mange ting, der foregår i huset.

b) Cafe udvalg (Laila)

Den 19.marts er der fælles cafe- og madhold – møde om hygiejne, brandinstruks og mm.

Vi har modtaget tilbud på ny opvaskemaskine på ca. 19.000,- kr., så vi skal søge i fonde om midler til dette.

Randi holder fri  mandag i ulige uger med start i uge 7.

c) Info udvalg (Svend) 

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud) 
e) Fest udvalg (Svend , Knud og Jørgen)

Herreaften den 8.feb er der foredrag af Lindy om ølbrygning og ølsmagning. Menuen er karbonade med grønærter og gulerødder og der kan købes vand øl og vin dertil.                         

5) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Søjleboremaskinen som træholdet ønskede tilbage sker ikke, da den ikke er godkendt til skoler!

Der er forslag  om slibning af private knive .

KOL-holdet starter op i uge 3.

b) Motion og træning (Jytte og Knud)
c) Medie teknik (Svend)  

Der er stillet forslag fra Gorm, om der fra næste sæson kunne startes et hold om kunstig intelligent.

d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Til banko prøver vi om mobilpay kan være en idé.   

6)Nyt fra  teamleder  og koordinator           

7) Økonomi

Gennemgang af regnskab sker på næste møde.

8) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der vil være åbent hus arrangement, tak til Svend for arbejdet i centerrådet og valg til centerråd.

9)Evt. 

Næste møde: Tirsdag 13. feb. 2024. kl. 08.30 – 10.30.            

        

Referat fra møde i centerråd 5. december 2023

Referat af Centerrådsmøde den 5.december 2023                  

Deltagere: Allis, Sally, Laila, Grethe, Jytte, Jørgen, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 7.november

 Referatet godkendtes uden bemærkning.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Centerrådsmødedatoer i 2024 er:  

16.januar - 13.februar - 12. marts og 9. april

3) Frivillige

Randi kontakter frivillige, når der ønskes hjælp i cafe/køkken.

Ansøgningen som biavler kommer op på Facebook og vi må også  meget gerne DELE, det der kommer op på Facebook!!  

Mariola søger ”føl” til oplæring i yoga, så vi selv kan undervise i yoga.

4) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Sally indkalder Jytte og Laila til møde for arrangement mht. åben hus.

b) Cafe udvalg (Laila)

Der er et alt for stort madspild mht. boller der bliver taget op, så der er boller til holdene. Men de bliver ikke spist!!( en dag blev 10 boller/rundstykker taget op og 7 kasseret pga. manglende tilslutning).  Kan holdene ikke henvende sig til Randi på dagen og informere hende om, hvor mange boller der ønskes taget op hver dag?.

Der har været megen røre om lærerne, som har ”lånt”  2 borde at sidde og spise deres medbragte mad/drikke ved. Dertil må vi sige, at det er en arbejdsplads, så de behøver ikke købe noget i cafeen.

Der er stadig tilkaldt en montør til opvaskemaskinen i køkkenet, men pga. sygdom har de ikke været og se på vores opvasker. Der er ligeledes indhentet 2 tilbud på nyt, hvis vores ikke kan repareres.

I juleugerne er budgettet sprængt, så julefrokosten kun koster 30.- kr.

c) Info udvalg (Svend) 

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 
e) Fest udvalg (Svend , Knud og Jørgen)   

Den 9.nov var der dameaften i cafeen med mange deltagere – festlig udklædte (tresserlook) og højt humør.  Menuen var: rejecocktail – helstegt kylling og citronfromage med flødeskum til dessert. Et formidabelt godt arrangement.                             

5) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Søjleboremaskinen er fjernet fra lokalet, men det er ønskelig, at vi må få den tilbage, så kun os selv kan bruge den . 

Der søges i fonde for finansiering af nye trædrejebænke til værkstedet .

”Gorm” søger flere folk til træholdet, så skynd jer at melde jer.        

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Hvis man tager husets glas/plastkrus med i træningslokalet bedes man også selv sørge for, at de kommer retur til køkkenet!.         

c) Medie teknik (Svend) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Der  er forespurgt om vi kan betale med mobilpay til banko og jeg (Knud) har sagt, at  vi godt kan det .

Men ved nærmere eftertanke ønsker jeg(Knud) at drøfte holdningen til dette med bankoteamet, da det dræner vores bankokasse og vi udbetaler præmierne med kontanter. Vi har i forvejen besvær med at skaffe 50.- kr. sedler, da jeg ikke kan få/bestille dem i banken.                                                                                                                                                                                                                    

6) Nyt fra  teamleder  og koordinator

Der er ”bygge bro” penge i næste års pulje, så vi kan komme med forslag til arrangementer af fælles interesse.

Butikken og infoen ser flot ud og der har også været en god omsætning i butikken.

7) Økonomi  

8) Indhold til Holtbjerg Nyt 

Vinterferie, mobilpay og brug af kommentarfeltet!!! Samt deling af facebookopslag.

9) Evt.

Der er lavet en handicapplads ude foran hovedindgangen.

Kontoret har fået ny lås, så det kun er ansatte, der har nøgle til kontoret (pga.  datasikkerhed).

Næste møde: Tirsdag den 16.januar 2024 kl. 08.30 – 11.30.            

        

Referat fra møde i centerråd 7. november 2023

Referat af Centerrådsmøde den 7.nov 2023                    

Deltagere: Allis, Sally, Laila, Grethe, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 10. oktober

 Referatet godkendtes uden bemærkning.

2) Punkter til drøftelse/evaluering   

Ledelsesstil for frivillige blev diskuteret og groft sagt kan man opdele dem i 4 grupper  - Værten, idémageren, administratoren og præstationstripperen.

Værten er den sociale, der binder det hele sammen. Idemageren er den, der får mange idéer. Administratoren er den, der er god til struktur og regneark  ol. Præstationstripperen er god til at få tingene ført ud i livet.

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Trods meget lille fremmøde var det en god dag med foredragsholdere fra Biblioteket, der fortalte noget om E-reolen og filmstriben og borgerservice, der sagde noget om MitID og om eftermiddagen fortalte præsten om ” min sidste vilje” , så det var 3 interessante foredrag.

b) Cafe udvalg (Laila)

Det var dejligt at se så mange der bakkede op om caféen i forbindelse med Randi's sygemelding.

c) Info udvalg (Svend)

Træholdet fremstiller nogle træklodser til den hvide sofa i infoen, så den bliver lidt højere at sidde i. 

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 

Børneteaterfestivallen i november gik udmærket med mange børn og voksne til de 2 forestillinger, der var på programmet.

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)  

Der arrangeredes dameaften (60'er look)  og menuen var rejecocktail, grydestegt kylling og til dessert citronfromage.  Julefrokostmenuen er også fastlagt (se opslagstavle). 

f) Nyt fra aktivitetsgrupper

Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)     

Der har været oprydning i krea- lokalet og der er modtaget tilbud på nye trædrejemaskiner.                   

Motion og træning (Jytte og Knud)                      

Fitnessholdet stopper til jul, og efter jul kommer der smarttræning.                                              

Medie teknik (Svend)  

Spil og samvær (Niels og Knud)   

Banko giver et lille overskud!!!                                                                                   

4) Nyt fra teamleder  og koordinator

Allis informerede om, at der kommer en lille forhøjelse at vores medlemskab til 480.- pr år.

Der bliver som noget nyt, afholdt BRANDØVELSE den 7 dec. kl. 09.00, hvor vi skal møde ved legepladsen vest for Kulturama. Der er også en tilrettet plan for valg til centerråd, hvor  Laila, Jytte, Svend og Knud er på valg i 2024.  

Sally orienterede om ”grøn bæredygtighed” i vores område, hvor man ønskede nogle bistader og rettede forespørgsel til os, om der var nogle, der er interesserede i at passe staderne, som nok kommer til at stå på Valdemarsvej ned mod banen. Vedkommende, måske 2 personer, kommer også på kursus for at passe bierne – det sker ude i løvbakkerne. Interesserede kan melde sig hos Sally.            

5) Økonomi  

6) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der kommer biavler, brandøvelse julehilsen og info om valg af centerrådsmedlemmer.

7) Evt.

Næste møde: Tirsdag den 5.december kl. 08.30 – 10.30.            

        

Referat fra møde i centerråd den 10. oktober 2023

Referat af Centerrådsmøde den 10.oktober 2023                     

Deltagere:    Allis , Sally,  Laila , Jytte , Grethe ,  Jørgen ,  Poul Erik ,  Svend  og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 12.september

 Referatet godkendtes uden bemærkning.

2) Punkter til drøftelse/evaluering   

Fælles centerrådsdag i Lind.

Foredraget var om forandring af den nye generation af yngre frivillige og deres måde at være frivillig på. Det vil være mere tidsbegrænset dvs. være frivillig i kortere tid af gangen og måske til et projekt. Vi skal nok også være bedre til at spørge brugerne om hjælp til de forskellige opgaver og snakke i de forskellige udvalg om hvilken hjælp, der er brug for. Det var en helt igennem dejlig eftermiddag.

Fødselsdagsgaver til runde fødselsdage i huset varetages af Jytte og Grethe.  

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Sally bød velkommen til alle og da der ikke var vaccination på programmet, var der ”kun” arrangementer. (et foredrag formiddag om bl.a. Mitid og fremtidsfuldmagt og et om eftermiddagen om min sidste vilje) var ganske udmærkede, men der var ikke mange medlemmer mødt op bortset fra centerrådet for at høre om disse …synes vi …vigtige og aktuelle emner.

Der kunne købes frokost  mellem foredragene, så det var  en interessant dag i caféen.

b) Cafe udvalg (Laila)

Der er 2 bagere (Knud Erik og Chresten), som er i gang med at bage kager til os hver anden torsdag.

c) Info udvalg (Svend)  

Nøgler til de forskellige aktivitetsrum skal tilbage i kassen efter brug, og kassen  skal i skrivebordsskuffen om eftermiddagen.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 
e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)  

Sally indkalder til møde mht. julefrokost forberedelserne.

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Der er kommet nye billeder op på væggene.

Båndsaven er blevet repareret og justeret.

Der ønskes nye trædrejebænke i træværkstedet….så der skal søges i fonde om økonomisk støtte, hvis   

ønskerne skal opfyldes.

Knivholdet ønsker meget gerne flere deltagere på holdet.      

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Balanceholdet der varer til jul, er en succes med et fyldt hold.   

c) Medie teknik (Svend) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Banko går i øjeblikket nogenlunde, men vi kunne godt tænke os lidt flere deltagere.                                                             

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Allis informerede om at i kommunens budgetforlig bliver der ca. 18 millioner der skal tilføres og  fordeles mellem bl.a. hjemmeplejen – sygeplejen og andre. Plejecentrene skal tilføres 1½ million og bevæg dig for livet bliver tilgodeset med ½ million.

6) Økonomi

Økonomien ser sund og fin ud, så der er stadig lidt penge på kistebunden.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der vil være nyt  om bl.a. Sundhedsdagen – knivholdet – Dameaften og julefrokosten.

8) Evt.

Det blev påpeget, at der ikke er parkeringspladser uden for den blå dør (ved indgangen). Der er kun p-pladser i de markerede båse!!

Næste møde : Tirsdag den 7.november kl. 08.30 – 10.30.           

Referat fra møde i centerråd 12. september 2023

Referat af Centerrådsmøde den 12.september 2023                    

Deltagere:  Allis, Laila, Jytte, Grethe, Jørgen, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 15.august

 Referatet godkendtes uden bemærkning.

2) Punkter til drøftelse/evaluering   

Sponsorgaver til julefrokost: I oktober tager  Laila, Jytte og Randi og Svend kontakt til div. forretninger /firmaer for evt. gaver til amerikansk lotteri til vores julefrokost. 

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Den 11.okt. er der vaccinationsdag i huset. Det  hele starter med foredrag kl. 10.00 – 11.00, derefter er der vaccination fra 11.30 - 12.30. Derefter er der igen foredrag fra 14.00 – 16.00. Det hele er gratis!!!

Der er ingen tilmelding, men der udleveres et nummer til vaccination.

b) Cafe udvalg (Laila)

Plastbægerne/glas skal ikke stå dobbelt i reolen.

c) Info udvalg (Svend)  

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 

Til vores sommerfest var der mange besøgende både børn og voksne, som kunne nyde både kaffe, kage og mad fra forskellige lande. Der var også div. lege for både børn og voksne såsom hoppeborg, hammerslag, DJ og meget andet.

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)  

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Der blev snakket om vi kunne forny noget af udvalget til salg i butikken, så det ser lidt mere indbydende ud, og måske kunne træholdet også fremstille noget til butikken.  

Læderholdet og knivholdet  kunne måske også samarbejde, da knivholdet fremstiller læderskeder til knivene.                 

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Der er stadig plads på mange af træningsholdene. 

c) Medie teknik (Svend)  

d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Banko er startet igen  med god søgning. 

5) Nyt fra teamleder og koordinator

De 2 borde i cafeen ind til ung Herning er reserveret til lærerne på Valdemarskolen, hvor lærerne kan indtage deres medbragte mad når bare de ikke forstyrrer vore arrangementer i cafeen. 

6) Økonomi

Blev gennemgået og det nye budget lagt med visse justeringer, men vores økonomi ser fint ud.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Billeder fra vores sommerfest arrangementskalender og der er stadig plads på holdene.

8) Evt.

Næste møde : Tirsdag den 10.oktober kl. 08.30 – 10.30.         

Referat fra møde i centerråd 15. august 2023

Referat af Centerrådsmøde den 15.august 2023

Deltagere:  Sally, Allis, Laila, Jytte, Jørgen, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 13. juni

Referatet godkendtes med  bemærkning om at honoraret for foredrag af frikirkepræsten ”Martin” er 2500.- kr.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

a) Handicap-skilte 

Jytte Hofmann sørger for der er skilte til udlevering i infoen, hvis man holder der uden handicapskilt i bilen!

b) Tilmelding

Der er hjælp til dem som ønsker det den 24.aug. fra 1400- 1600. Der kan betales med kontanter eller mobil-pay.  Der kan også  betales med kort,  men så  skal du også have tlf, mitID og kort med.
Sally er klar til at hjælpe med kontant/kort-betaling og Jørgen og Poul Erik klarer mobilpay betalingen. Der udleveres numre til enten kontant/kort eller mobilpay ved ankomst.

c) Højtalere

Der er aftalt møde mht. højttalere til caféen 6/9 kl. 1030.

d) Fondsmidler

Der er kursus ved fuglesang sø hvordan man ansøger om fondsmidler den 19/6 kl. 13 – 16. Svend og Jørgen deltager.

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Løveapoteket ved endnu ikke om de får lov til at vaccinere i år, men vi satser stadig på den 11.okt ., men vi ved det først i uge 34.

b) Café udvalg (Laila)

Der er møde i caféen på mandag. Det handler om et evt. bagehold om torsdagen.

Randi ønsker, at alle holdene sætter dato på, hvornår de begynder efter ferien!!

Der er kommet lås på skabet i mellemgangen ved køkkenet og den ene kummefryser (Randi`s ønsker).

Der er indkøbt og installeret en drikkevandskøler til caféen.

Vi har også fået ny mikroovn .

OBS! Vi skal huske at låse den hvide pengekasse ind i pengeskabet om torsdagen!

c) Info udvalg (Svend)  

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud)   

Sommerfesten den 8.sept. er under udarbejdelse …. husk at sætte X i kalenderen.

e) Fest udvalg (Svend , Knud og Jørgen)  

Der arrangeres dameaften den 9/11, fællesspisning (60 kr. for medlemmer og 75 kr. for andre), foredrag af frikirkepræst ” Martin” (pris 2500.-)  og dk-lagersalg. Datoer kommer senere.                                  

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Knivholdet er meget glad for den service der er om mandagen 

Båndsaven i træværkstedet bliver  justeret  af os (træholdet).

Der skal ryddes bedre op i værkstedet for høvlespåner ol. Charles kontaktes om problemet.

Krea-holdet ønsker at være max 8 personer på holdet om mandagen fremover. 

Der er rengøringsdag den 24.maj 2024.                                                                                                                            

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Vores træningsmaskiner er flyttet tilbage , så vi kan træne i vores gamle lokale                                                                              

c) Medie teknik (Svend)  
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Ølbryggerne har fået nye lokaler.

Der laves nye nøgleskilte af træ så holdbarheden er bedre.                                                                                                                                              

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Ung Herning har fået ny koordinator i deres café og det er aftalt, at vi har deres café mandag og onsdag formiddag.        

6) Økonomi  

Vi har fået udleveret materialet og nyt budget lægges på næste møde.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Kommer i sept. udgaven …der vil være om træningslokale, café nyt og ”fra sofadyr til strandløve”

8) Evt.

Når vi selv køber medlemskort hjemme, skal man huske at tillade ALLE cookies!!... ellers kommer man ikke videre.

Næste møde : tirsdag den 12.sept. kl. 08.30 – 10.30.          

        

Referat fra møde i centerråd 13. juni 2023

Referat af Centerrådsmøde den 13.juni.2023                    

Deltagere:  Sally,   Grethe , Laila , Jytte , Jørgen ,  Poul Erik ,  Svend  og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  af 9.maj.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Der afholdes kaffemøder, hvor interesserede kan få at vide hvad vi laver i huset. mandag den 4.sept. fra 10.00 – 12.00  er det  Laila og Sally , der vil modtage de  nye gæster  og onsdag den 7.feb 2024 er det Sally og Svend der modtager de nye gæster.

Jørgen kontakter frikirkepræst ” Martin” for  mulig foredrag den 11.jan.2024 .

Vores nye hjemmeside under Herning kommune er ved at være på plads…der skal vi have korrekturlæsning for at undgå evt. fejl, og så kører det forhåbentligt .J  

Næste gang bliver der salg af både sko og lagersalg samme dag….mere herom senere.            

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Løveapoteket ved endnu ikke om de får lov til at vaccinere i år, men vi satser på den 11.okt, hvor det nok er på plads, hvem der skal vaccinere.

b) Cafe udvalg (Laila)

Randi’s arbejdstid i huset er under udarbejdelse og kommer snart.

Vi har besluttet at vi får en vandkøler til cafeen i stedet for den defekte ismaskine.

c) Info udvalg (Svend)

Der er ikke folk i info-en i juni og juli.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud) 

Til sommerfesten den 8.sept. fra kl. 11.00 hjælper  Svend, Poul Erik og Niels med opstillingen  og kl. 14.00 – 16.00 står Anne Marie, Grethe og Knud  for salg af kaffe og kage, medens Karen og Flemming  sørger for rundvisning fra kl. 14.00 – 16.00. Der vil også blive rundvisning fra kl. 16.00 – 18.00.

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)

Intet nyt                                   

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Savklingen til båndsaven i træværkstedet er ødelagt og der skal købes en ny. 

b) Motion og træning (Jytte og Knud )   
c) Medie teknik (Svend.) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                                                  

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der bliver følgende arrangementer:

Vinaften med 5-6 forskellige vine.

Herreaften.

St bededag vil der blive serveret varme hveder.

Der er rengøringsdag den 24.maj.2024.

Dameaften den 9.nov.         

6) Økonomi  

Blev gennemgået og fundet i orden.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der kommer tilmeldingsdatoer til ny sæson, der vil være læsestof om bl.a. royal run og vores frivilligtur.

 8) Evt.

Jørgen undersøger,  om der er mulighed for rundvisning på hospice i Hvide Sande. 

Næste møde: tirsdag den 15.aug. kl. 08.30 – 10.30.             

        

Referat fra møde i centerråd den 9. maj 2023

Referat af Centerrådsmøde den 9.maj.2023                     

Deltagere: Allis,  Sally,   Grethe , Laila , Jytte , Jørgen ,  Poul Erik ,  Svend  og Knud. 

1) Godkendelse af referatet  af 13.april

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Svend laver det nye årsprogram

Sally  laver et udkast til udvalgsmedlemmerne om fordelingen af de forskellige udvalgsposter.

Laila bliver ny tovholder i cafeen.

Der er ansat en ny medarbejder i cafe/køkken…Randi, som begynder 15.maj både i Holtbjerghuset og Koloritten. Der arrangeres møde i cafe/info, hvor det er meningen at folkene i info-en skal hjælpe Randi i starten.

Brugerbetalingen blev gennemgået med enkelte ændringer.

Efter forespørgsler om vi kan afholde vinsmagning, er det besluttet at prøve det igen med øje for regler og økonomi. Sally og Jørgen forestår den videre arrangering af dette.

For god ordens skyld er sammensætningen af det nye centerråd som følger:

Svend Thomsen(formand), Laila Wetke(næstformand), Poul Erik Ribberholt(kasserer), Knud Vejlgaard(referant), Grethe Johansson, Jytte Kammersgaard og Jørgen Pedersen.    

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Sundhedsdag bliver den 11.okt med vaccinationer.

Torsdag den 1.feb.2024 er der åbent hus

b) Cafe udvalg (Laila)

Der er udtrykt ønske om et evt. hygiejnekursus til folk, der arbejder i køkkenet.

c) Info udvalg (Svend)

Der er ikke folk i info-en i juni og juli.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud)

Sally indkalde til møde den 30. maj. kl. 08.30 mht. sommerfest, som i år bliver i telt på p-pladsen. Der kan købes mad på pladsen. Mere herom senere.      

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)

Der indkaldes til møde i festudvalget den 11.maj kl. 10.00 mht. bl.a. foredrag.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)
b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Vi er blevet lovet , at vi flytter til ”de gamle” lokaler senest sep. (hurra)

Det liggende yoga–hold  stopper. Der starter  ”fitnessdance” og ”motion for mænd” og til januar starter  "smarttræning”.

c) Medie teknik (Svend)
d) Spil og samvær (Niels og Knud)   

OBS!  Pga. faldende deltagerantal til banko har der i den senere tid været underskud hver gang, der er afholdt banko . Trods dette starter banko igen op til  sept., men hvis ikke deltagerantallet øges, har bankoteamet valgt at stoppe med bankospillet med udgangen af sept.!!!!

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der har været ledermøde på skolen om vores handicap pladser ud for den røde dør og DE ER VORES, så vi har lavet skilte både til at ligge i forruden (handicap skilt) og til at sætte i forruden på biler der holder på p - pladserne uden skilt.

Der er royal run den 26.maj.

Vores frivilligtur mangler nogle tilmeldinger!!!!Så skynd jer at tilmelde jer.

Der arrangeres rengøringsdag i huset for alle frivillige den 24.maj .2024.

6) Økonomi

Venter til næste gang

7) Indhold til Holtbjerg Nyt        

Der er lukket 5.juni (grundlovsdag)

Årsprogram forventes færdig i uge 26.

8) Evt.

Næste møde : tirsdag den 13.juni.kl 1000 – 1230.             

        

Referat fra møde i centerråd 13. april 2023

Referat fra konstituerende Centerrådsmøde

1) Velkomst og konstituering af nyt centerråd

Allis åbnede mødet med at byde centerrådet og de nye medlemmer til centerrådet velkommen, nemlig  Grethe Johansson og Poul Erik Ribberholt…2 nye medlemmer var desværre forhindret nemlig Jørgen (som er på ferie) og Laila (som er sygemeldt).

Centerrådet konstitueredes som følger:

Formand : Svend Thomsen

Kasserer: Poul Erik Ribberholt

Næstformand :  venter til næste gang , hvor centerrådet er fuldtallig.

Referent: Knud Vejlgaard

2) Aftaler om fremtidige mødestruktur og indhold

Centerrådsmøderne flyttes til 1.tirsdag i måneden i ulige uger kl. 08.30-10.30.

Datoerne er som følger: 9. maj, 13.juni(dog fra 10-12.30), 5. aug., 12. sept., 10. okt., 7. nov. og 5. dec.

3) Fordeling af opgaver i brugerindflydelsesmodellen

Blev gennemgået, men gennemgang af div. udvalg  venter til næste møde .

4) Godkendelse af referatet fra 2.marts

Referatet godkendtes uden bemærkning.

5) Punkter til drøftelse/evaluering

6) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg
b) Cafe udvalg
c) Info udvalg
d) Holtbjerg udvalg                           
e)  Fest udvalg

7) Kommende arrangementer (jf. årsprogram)

8) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet
b) Motion og træning (Jytte og Knud )         
c) Medie teknik (Svend)             
d) Spil og samvær (Knud)

9) Nyt fra teamleder og koordinator

Der ønskes 3 frivillige handymen til royal run.

Trods besparelser i kommunen har vi stadig penge fra vi bygger bro .

Derfor kommer der en toiletvogn til royal run.

Herning kommunes hjemmeside for aktivitetshuse og centre er stadig under redigering for at tilrette den, så det bliver ens for alle at bruge den.

Vi har fået 37 ansøgninger til cafeen, hvoraf der er valgt 4 til samtale. Det foregår på koloritten.

10) Økonomi               

11) Indhold til Holtbjerg Nyt

Det nye centerråd samt nyt fra cafeen.

Rygning på matriklen er IKKE tilladt.

12) Evt.

Der var forespørgsel om vinsmagning  til efteråret….beslutningen venter til næste møde .

Næste møde:  tirsdag den 9. maj.2023 kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd 2. marts 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet fra 2.feb. 2023

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Årsprogrammet tages med på næste møde.   

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag
b)Cafe udvalg (Knud Erik)

Koloritten har fået (og afhentet) vores røremaskinen mod at vi fik en ny og mindre røremaskine, men dog stor nok til at vi kan bage f.eks. boller som hidtil. Vi ser på forskellige modeller af røremaskiner.

Annette har af private årsager valgt at stoppe arbejdet hos os…(træls)…og har sidste arbejdsdag onsdag den 29.marts!!!!

Fra den 6.marts kommer Jette fra koloritten og arbejder sammen med Annette og fremadrettet er det meningen at Jette skal arbejde både på koloritten og hos os.

Vi ønsker en ny medarbejder i cafeen, hvorfor vi annoncerer efter en med opstart den 1/6-23.

c) Info udvalg (Birgit).

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Fællesbo har tanker i gang om at søge Nordea-fonden om midlertidig at etablere f.eks. køkkenhave – frugthave – og hvor der kan blive mulighed for gåture o l. Vi tilslutter os dette initiativ.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Vi ønsker et øget samarbejde med Snejbjerg, Koloritten, og Toftebo ved arrangementer som f.eks. ølsmagning.

Til vores floorball-dag er der kommet sponsorgaver i form af stave, bolde og mål. Der bliver opslag om floorball på Koloritten og Toftebo. 

Der er fællesspisning og foredrag af Jack fra Havnstrup (se opslag).

Royal run løber som bekendt af stablen den 26.maj så husk at tilmelde jer!!                      

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte) 
b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)
c) Medie teknik (Svend.) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)            

Til banko kommer der færre og færre deltagere…helt ned til 12 personer, så banko-teamet undersøger hvad der kan gøres.                                                                               

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der er kommet 4 nye kandidater til centerrådet:

Poul Erik Riberholt, Jørn Skovsende Pedersen, Laila Wetke og Grethe Johansson.

Der blev også taget afsked med de afgående medlemmer (Knud Erik , Birgit og Niels) med tak for godt samarbejde og fik en fl rødvin.

Vores hjemmeside og kommunens hjemmeside bliver gjort mere ens af udseende, så det vil være nemmere at finde rundt på dem.

Ved betalinger i huset ønsker vi, at brugerne betaler mest mulig med mobilpay, så vi får færrest mulig kontanter.

Der blev givet accept til indkøb af mikrofon og højttaler til brug ved div. arrangementer , så alle får mulighed for at høre hvad foredragsholderen har at fortælle os.

6) Økonomi

Regnskabet Blev gennemgået og fundet ok.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der bliver opslag om bl.a.  valget, mobilpay og cafeen.

Næste møde: torsdag den 13.april kl. 08.30.                   

Referat fra møde i centerråd 2. februar 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Jytte, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet  fra 5. jan2023.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Der ligger kandidatlister for nye medlemmer til centerrådet på skrivebordet i infoen          

3)Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.

Åbent hus-arrangementet var et godt tiltag, hvor der blev solgt 23 frokostretter! og der kom også nye folk, der ville se hvad huset kunne tilbyde. Det store fremmøde kan måske tilskrives omdelingen af flyers forud for arrangementet. Det ønsker vi at gøre fremover.

b) Cafe udvalg (Knud Erik)

Der bliver en bagedag i huset efter behov , hvor Annette får hjælp af Knud Erik med bagningen.

Fredag den 10. feb. er der ”oprydningsdag” i cafe, depot og køkken, hvor centerrådet foretager oprydningen

Opvaskemaskinen skal have foretaget et eftersyn, så den forhåbentlig kan blive bedre til rengøring af servicet (pedellen kontaktes).

Vores røremaskine i køkkenet er lovet væk til Koloritten, hvis de giver os en lidt mindre røremaskine i bytte.

Onsdag og torsdag er der suppe med brød på menuen til frokost i cafeen .

c) Info udvalg (Birgit)

Der er kommer 2 nye medlemmer til at være i infoen om mandagen. Det er Bente og Finn.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Der har været et ”husmøde ” på skolen hvor det blev vedtaget igen at arrangere en sommerfest i september ligesom sidste år. Vi søgte og fik VELUX-fonden til at bidrage til sommerfesten , og vi vil søge igen i år.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Der bliver ølsmagning den 16.marts kl. 17 – 18 (4 slags øl), hvorefter der er spisning.

Der er 40 gæster tilmeldt foredraget af fængselsbetjenten.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte)

Der bliver 2 eftermiddage med kursus i fremstilling af kunstige blomster, hvor Pia vil forestå kursuset. Det bliver i marts eller april, mere herom senere. Folk udefra skal som prøve også have adgang til kursuset. 

b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)

Der vil blive arrangeret kursus af 2 ugers varighed med fx Linedans, Smarttræning ol, mere herom senere.

I forbindelse med træning til ”royal run” er der fællesarrangementer. Den 20. marts er der floorball i vores aktivitetshus og den 30. marts foregår det i sdr. anlæg, hvor det er Koloritten der forestår træningen.

Der er ønske om at Æ-brokhold kommer op at stå igen …muligheden undersøges.

c) Medie teknik (Svend) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                           

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der bestilles gule caps til royal run med vores logo på …deltagerne får gratis caps. Sally bestiller caps.

Der er nyt affaldssystem på vej.

6) Økonomi

Regnskabet er ikke færdig, så det venter til næste møde.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt 

Infoen er lukket i uge 7, men Huset er åben i uge 7.

8) Evt.

 Næste møde torsdag den 2.marts kl. 08.30.             

        

Kontaktinfo

Holtbjerg Aktivitethus

Valdemarsvej 347 d3
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 35

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.