Luk alle
Åben alle

Centerråd - medlemmer

Her kan du se hvem, der er med i centerrådet og hvordan du kan kontakte dem.

Foto

Navn og kontakt 

Udvalg Træffetid  i infoskrank
 

Knud Vejlgaard

kve@privat.dk

Spil og samvær  
 Birgit Jørgensen

Birgit M. Jørgensen

Birgit-mj@hotmail.com

 

Kunst og kreativ

Onsdag - 8.30 - 9.30
og 12.00 - 13.00

 Svend Høgh Thomsen

Svend Høgh Thomsen

Svendingrid@gmail.com

Medie og teknik

 

Mandag - 10.00 - 13.00
Tirsdag - 12.00 - 13.00

 Knud Erik Jeppesen

Knud Erik Jeppesen

Motion og træning  
 

Jytte Kammersgaard

jyttesorensen56@gmail.com

Motion og træning Fredag - 8.30 - 9.30
 

Niels A. Arvedsen

nielsarvej@gmail.com

Spil og samvær

 

 
 Allis Lunde

Allis Lunde

Leder

takal@herning.dk  21341697

Annette Olesen

Café ansvarlig

takako@herning.dk  51491078
 Jytte Hoffmann

Jytte Hoffmann

Fysioterapeut og koordinator

takjh@herning.dk  29101702
 Sally Mikkelsen

Sally Mikkelsen

Aktivitetskoordinator

taksm@herning.dk

 96285935

 

Brugerindflydelse

Udvalgsniveau

Koordinerer og planlægger arrangementer som indeholder flere aktivitetsgrupper.

Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet.

Café udvalg

Frivillige som har sit virke i cafeen, sikre at der er spændende brød til kaffen samt medvirker til at cafeen er husets midtpunkt.

Repræsentant:
Centerråd: Knud Erik
Cafè: Sanne
Brugere: Anne Marie
Personale: Sanne og Sally

Åbent hus og sundhedsdag

Planlægger Åbent hus og Sundhedsdag for at synliggøre husets aktivitetstilbud og arrangementer.

Repræsentant:
Centerråd: Jytte og Niels
Café: Sanne
Bruger: Christen Bjerre
Personale: Jytte og Sally

Julefrokost udvalg

Planlægger årets julefrokost.

Repræsentant: Hele Centerrådet.
Cafe: Sanne
Brugerne: vakant
Personale: Sally og Sanne

Teaterfestival udvalg

Udvalget samarbejder med Plads til Forskel vedr. det årlige Teater Festival, hvor vi lægger lokale til og forsøger at synliggør vores hus.

Repræsentant:
Centerrådet: Knud, Knud Erik og Niels
Personale: Sanne

Info udvalg

Frivillige som bemander informationen i informationens åbningstid og således husets blæksprutter, som hilse os alle velkommen.

Repræsentant:
Centerrådet: Birgit
Personale: Sally

Aktivitetsniveau

Aktivitetsgrupperne koordinerer, planlægger og løser selv deres opgaver.
Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet

Kunst og kreativitet

F.eks. knipling, butik, trædrejning, porcelænsmaling mv.
Birgit

Motion og træning

F.eks. selvtræning, bassin, bowling, stavgang mv.
Knud Erik og Jytte

Medie og teknik

F.eks. infoskærm og medieteknik
Svend

Spil og samvær

F.eks. whist, mad for mænd, banko mv.
Knud og Niels

Referat fra møde i centerråd 2. marts 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet fra 2.feb. 2023

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Årsprogrammet tages med på næste møde.   

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag
b)Cafe udvalg (Knud Erik)

Koloritten har fået (og afhentet) vores røremaskinen mod at vi fik en ny og mindre røremaskine, men dog stor nok til at vi kan bage f.eks. boller som hidtil. Vi ser på forskellige modeller af røremaskiner.

Annette har af private årsager valgt at stoppe arbejdet hos os…(træls)…og har sidste arbejdsdag onsdag den 29.marts!!!!

Fra den 6.marts kommer Jette fra koloritten og arbejder sammen med Annette og fremadrettet er det meningen at Jette skal arbejde både på koloritten og hos os.

Vi ønsker en ny medarbejder i cafeen, hvorfor vi annoncerer efter en med opstart den 1/6-23.

c) Info udvalg (Birgit).

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Fællesbo har tanker i gang om at søge Nordea-fonden om midlertidig at etablere f.eks. køkkenhave – frugthave – og hvor der kan blive mulighed for gåture o l. Vi tilslutter os dette initiativ.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Vi ønsker et øget samarbejde med Snejbjerg, Koloritten, og Toftebo ved arrangementer som f.eks. ølsmagning.

Til vores floorball-dag er der kommet sponsorgaver i form af stave, bolde og mål. Der bliver opslag om floorball på Koloritten og Toftebo. 

Der er fællesspisning og foredrag af Jack fra Havnstrup (se opslag).

Royal run løber som bekendt af stablen den 26.maj så husk at tilmelde jer!!                      

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte) 
b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)
c) Medie teknik (Svend.) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)            

Til banko kommer der færre og færre deltagere…helt ned til 12 personer, så banko-teamet undersøger hvad der kan gøres.                                                                               

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der er kommet 4 nye kandidater til centerrådet:

Poul Erik Riberholt, Jørn Skovsende Pedersen, Laila Wetke og Grethe Johansson.

Der blev også taget afsked med de afgående medlemmer (Knud Erik , Birgit og Niels) med tak for godt samarbejde og fik en fl rødvin.

Vores hjemmeside og kommunens hjemmeside bliver gjort mere ens af udseende, så det vil være nemmere at finde rundt på dem.

Ved betalinger i huset ønsker vi, at brugerne betaler mest mulig med mobilpay, så vi får færrest mulig kontanter.

Der blev givet accept til indkøb af mikrofon og højttaler til brug ved div. arrangementer , så alle får mulighed for at høre hvad foredragsholderen har at fortælle os.

6) Økonomi

Regnskabet Blev gennemgået og fundet ok.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der bliver opslag om bl.a.  valget, mobilpay og cafeen.

Næste møde: torsdag den 13.april kl. 08.30.                   

Referat fra møde i centerråd 2. februar 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Jytte, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet  fra 5. jan2023.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Der ligger kandidatlister for nye medlemmer til centerrådet på skrivebordet i infoen          

3)Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.

Åbent hus-arrangementet var et godt tiltag, hvor der blev solgt 23 frokostretter! og der kom også nye folk, der ville se hvad huset kunne tilbyde. Det store fremmøde kan måske tilskrives omdelingen af flyers forud for arrangementet. Det ønsker vi at gøre fremover.

b) Cafe udvalg (Knud Erik)

Der bliver en bagedag i huset efter behov , hvor Annette får hjælp af Knud Erik med bagningen.

Fredag den 10. feb. er der ”oprydningsdag” i cafe, depot og køkken, hvor centerrådet foretager oprydningen

Opvaskemaskinen skal have foretaget et eftersyn, så den forhåbentlig kan blive bedre til rengøring af servicet (pedellen kontaktes).

Vores røremaskine i køkkenet er lovet væk til Koloritten, hvis de giver os en lidt mindre røremaskine i bytte.

Onsdag og torsdag er der suppe med brød på menuen til frokost i cafeen .

c) Info udvalg (Birgit)

Der er kommer 2 nye medlemmer til at være i infoen om mandagen. Det er Bente og Finn.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Der har været et ”husmøde ” på skolen hvor det blev vedtaget igen at arrangere en sommerfest i september ligesom sidste år. Vi søgte og fik VELUX-fonden til at bidrage til sommerfesten , og vi vil søge igen i år.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Der bliver ølsmagning den 16.marts kl. 17 – 18 (4 slags øl), hvorefter der er spisning.

Der er 40 gæster tilmeldt foredraget af fængselsbetjenten.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte)

Der bliver 2 eftermiddage med kursus i fremstilling af kunstige blomster, hvor Pia vil forestå kursuset. Det bliver i marts eller april, mere herom senere. Folk udefra skal som prøve også have adgang til kursuset. 

b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)

Der vil blive arrangeret kursus af 2 ugers varighed med fx Linedans, Smarttræning ol, mere herom senere.

I forbindelse med træning til ”royal run” er der fællesarrangementer. Den 20. marts er der floorball i vores aktivitetshus og den 30. marts foregår det i sdr. anlæg, hvor det er Koloritten der forestår træningen.

Der er ønske om at Æ-brokhold kommer op at stå igen …muligheden undersøges.

c) Medie teknik (Svend) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                           

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der bestilles gule caps til royal run med vores logo på …deltagerne får gratis caps. Sally bestiller caps.

Der er nyt affaldssystem på vej.

6) Økonomi

Regnskabet er ikke færdig, så det venter til næste møde.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt 

Infoen er lukket i uge 7, men Huset er åben i uge 7.

8) Evt.

 Næste møde torsdag den 2.marts kl. 08.30.             

        

Referat fra møde i centerråd 5. januar 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Jytte, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet dec.2022.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag

Der er møde om åbent hus den 9/1 mht. flyers

b) Cafe udvalg (Knud Erik)

Annette har indkaldt til møde den 18/1 om hjælp til oprydning i køkken og  bla fast bagedag.

c) Info udvalg (Birgit)

Infoen kører fint , men der ønskes gerne 2 frivillige medlemmer.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg

Knud Erik , Niels og Knud. Der er intet nyt.

e) Fest udvalg

Birgit og Svend. Intet nyt.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet

Jytte. Der ønskes flere julekort i infoen, hvis det er muligt, da der var stor efterspørgsel på kort til jul.

b) Motion og træning

Jytte og Knud Erik. Intet at bemærke.

c) Medie teknik

Svend. Den sidste onsdag i måneden er der i Herningbladet en gul artikel med hvad der sker i nogle af aktivitetscentre og huse i kommunen. Snejbjerg kommer også med næste. Der er fint …jo flere vi er jo billigere bliver det.

d) Spil og samvær

Niels og Knud. I banko vil vi igen prøve med at tilbyde én gratis plade, hvis du kan få en veninde/ven eller nabo med til banko.                                                                                              

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Som de fleste nok har erfaret i dagspressen, skal Herning kommune spare 18 – 20 mil. Kr. i årets budget, så det kommer til at ramme mange steder i kommunen, bl.a. ældreområdet, hvor der f. eks  bliver skåret  i rengøringshjælpen til pensionisterne.

Som aktivitetshus er vi på Holtbjerg aktivitetshus sluppet billig mht. besparelserne.

Fra næste sæson stiger medlemsprisen desværre til 460 kr.  for hele sæsonen.

Sally informerede om nye tanker til næste sæson. Set i lyset af vores succes med en dameaften, kunne vi måske arrangere en herreaften også. Der kunne også være et arrangement med blomster, men meget mere herom senere.

Der er kaffemøder mandag den 20.feb kl. 14 – 16, hvor Knud Erik og Sally vil være tilstede og onsdag den 22.feb kl. 10 – 12, vil det være Birgit og Sally, der vil være i cafeen.

Der er åbent hus den 1.feb.2023 kl. 10 – 13.

Et stykke tid fremover vil skolens lærere midlertidig benytte vores cafe om fredagen, til at spise deres medbragte mad i  tidsrummet 09.00 – 11.00.

6) Økonomi Er som sædvanlig sund og rask.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der kommer bl.a. : uge 7 er der vinterferie – der er royal run og fællessang. Der fremstilles en cap med vores navn på og til royal–run er de gratis til deltagerne, så der er endnu en tilskyndelse til at møde op !!!!

Der kan købes div. suppe m/brød onsdag og torsdag i cafeen til en 20'er, derter da billigt. Menusedler ligger på bordene.

8) Evt.                   

 Næste møde torsdag  den  2.feb.2023 kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd den 4. august 2022

Referat

Deltagere: Sally, Birgit, Svend, Knud Erik , Niels og Knud.

1) Godkendelse af referatet af 2.juni

Der var intet at bemærke.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

-

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg

Der er vaccinationsdag den 5. okt., hvor der vaccineres fra 09.00 – 11.30.
Fra 11.30 – 12.00 er der foredrag og fra 12.00 – 13.00 er der mulighed for at købe frokost.
Der vil også være stande fra diabetesforening – borgerservice – madservice- kost & motion – lungeforening – BMI måling mf.

b) Cafe udvalg

Knud Erik

c) Info udvalg

Birgit. Der er møde med 2 medlemmer til infoen.

Årsprogrammet er i år gratis!

d) Holtbjerg udvalg

Knud Erik , Niels og Knud

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)

Der er sommerfest den 2. sept. fra kl. 14.00 til ??.
Der er boder, rundvisning i hele huset og mad fra hele verden (ca. 8 – 10 forskellige retter).
Der skal købes madbilletter (der er 200 stk.). Maden kan indtages i cafeen fra 18.00 – 20.00. Derefter er der live musik.

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet

Jytte

b) Motion og træning

Jytte og Knud Erik.
Selvtræning foregår i øjeblikket i 2 lokaler på den anden side af trappen (nøgler ligger på skrivebordet)

c) Medie teknik

Svend

d) Spil og samvær

Niels og Knud
Banko starter den 20.sept.

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der tilmelding til medlemskab den 11. aug. og til holdene den 18. aug. , hvor der er hjælp til det i huset fra kl. 14.00 – 16.00.

Der er ”kaffemøder” den 5. sept. kl. 10.00 - 12.00 og 7. sept. 14.00-16.00 , hvor Birgit , Knud Erik og Knud vil modtage nye interesserede i huset.

Mandag den 19. sept. kommer Orla sko fra 09.00 – 13.00.

Tirsdag den 27.sept. er der fællesspisning kl. 12.00
Prisen er 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for andre.
Fra kl. 14.00 – 15.30 er der foredrag (Jackis garage). Det koster 40 kr. at høre foredraget. Der kan også købes kaffe og kage.

6) Økonomi

-

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

-

8 )Evt.

Næste møde: torsdag den 1. sep. 2022. kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd den 2. juni 2022

Referat


Deltagere: Sally, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud.

1) Godkendelse af referatet af 5.maj.

Der er intet at bemærke.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Af kommende arrangementer er der bla.

  • Tilmeldingsdag den 18. aug. kl. 14 – 16 , hvor der er hjælp til tilmelding.
  • Sommerfest den 2. sept. kl. 16 – 20.
  • Kaffemøder den 5. sept. kl. 10 - 12 , hvor Sally og Birgit sidder klar til at informere nye interesserede personer, og den 7. sept. kl. 14 – 16 er det Sally og Knud Erik , der tager imod.

Der var udbredt enighed om at frivilligturen til Tirpiz var en succes, med et museumsbesøg med efterfølgende frokost og derefter var der minigolf på programmet - en helt igennem en dejlig dag!!!

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg .
Der er vaccinationsdag den 5.okt. kl. 09 – 12 og foredrag af en diætist kl. 11.30 – 12.00. endvidere er der forslag om stande med evt. borgerservice, diabetesforening, Hjemmeoptikker, Gigtforeningen, fodterapeut Ældrerådet med flere.

b) Cafe udvalg (Knud Erik)
Der arbejdes på at ændre på cafeens udseende, så den måske bliver lidt mere indbydende at se på. Der er også kommet 6 ansøgere til jobbet i køkkenet. Den 23. juni er der jobsamtaler med de mest interessante til jobbet. Mere hjælp fra frivillige i cafeen venter til efter nyansættelsen. Det ser ud til , at der bliver drukket mere kaffe, end der bliver betalt for i cafeen, så dette er blot en reminder om, at vi skal huske at betale hver gang vi tager en kop kaffe.

c) Info udvalg (Birgit) Infoen lukker ned fra dags dato og åbner igen den 7. aug.

d) Holtbjerg udvalg (Knud Erik, Niels og Knud)

e) Fest udvalg (Birgit og Svend). Der arbejdes bla på en mandeaften, en dameaften og ølsmagning - mere herom senere.

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte)
b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik). Der er et KOL-hold der afsluttes, men de fortsætter med selvtræning.
c) Medie teknik (Svend)
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

5) Nyt fra teamleder og koordinator

6) Økonomi

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

8) Evt.

Huset er sommerferielukket i ugerne 28 – 29 - 30.

God sommer til alle.


Næste møde: torsdag den 4.aug. 2022. kl. 0830.