Luk alle
Åben alle

Centerråd - medlemmer

Her kan du se hvem, der er med i centerrådet og hvordan du kan kontakte dem.

Foto

Navn og kontakt 

Udvalg Mail
Svend Høgh Thomsen

Formand

Svend Høgh Thomsen

 

 

Medie og teknik

Festudvalget

Informationsudvalget

svendingrid@gmail.com

Næstformand

Laila Wetke

Caféudvalget

Åbent hus og 

sundhedsudvalget

 

laiwetke@hotmail.com
 

Referent

Knud Vejlgaard

 

Spil og samvær

Motion og træning

Fest udvalget

Holtbjerg udvalg

kve@privat.dk

Kasserer

Poul Erik Ribberholt

Kunst og kreativitet rib.berholt@hotmail.com

Medlem

Jytte Kammersgaard

Motion og træning

Åbent hus og

sundhedsudvalget

jyttesorensen56@gmail.com

Medlem

Grethe Johansson

Kunst og kreativitet

Holtbjerg udvalg

pipkoen@hotmail.com

Medlem

Jørgen S. Pedersen

Spil og Samvær

Festudvalget

jsphe@webspeed.dk

 

Brugerindflydelse

Udvalgsniveau

Koordinerer og planlægger arrangementer og indsatser i huset.

Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet hvert udvalg.

Café udvalg

Frivillige som har sit virke i cafeen, finder spændende brød til kaffen samt medvirker til at caféen er husets midtpunkt.

Repræsentanter:
Centerråd: Laila
Brugere: Alle som er tilknyttet caféen
Personale: Randi og Sally

Åbent hus og sundhedsudvalget

Planlægger Åbent hus i januar og Sundhedsdag i oktober i forbindelse med vaccinationsdag. Målet med begge dage er at synliggøre husets aktivitetstilbud og arrangementer, samt synliggøre sundhedsfremmende inspiration til brugere af huset.

Repræsentanter:
Centerråd: Jytte og Laila
Café: Randi
Bruger: Christen
Personale: Jytte og Sally

Fest udvalget

Planlægger og koordinerer diverse arrangementer i huset, herunder: Spis sammen - med og uden foredrag, julefrokost, vinsmagning, tøjsalg osv.

Repræsentanter:
Centerråd: Svend, Knud og Jørgen
Café: Randi
Brugere: Karen
Personale: Sally

Holtbjerg udvalget

Udvalget samarbejder med Plads til Forskel og øvrige aktører i området mhp. synliggørelse af muligheder for samvær og aktiviteter, herunder: Teaterfestival og sommerfest

Repræsentanter:
Centerråd: Knud og Grethe
Personale: Sally

Informationsudvalg

Frivillige som bemander informationen og således er husets blæksprutter, som hilser os alle velkommen.

Repræsentant:
Centerråd: Svend
Brugere: Alle som er tilknyttet informationen
Personale: Sally

Aktivitetsniveau

Aktivitetsgrupperne koordinerer, planlægger og løser selv deres opgaver.
Kontaktperson fra Centerrådet er tilknyttet

Kunst og kreativitet

F.eks. knipling, trædrejning, porcelænsmaling mv.
Poul Erik og Grethe

Motion og træning

F.eks. selvtræning, bassin, stavgang mv.
Knud og Jytte

Medie og teknik

F.eks. infoskærm og medieteknik
Svend

Spil og samvær

F.eks. whist, mad for mænd, banko mv.
Knud og Jørgen

Referat fra møde i centerråd 15. august 2023

Referat af Centerrådsmøde den 15.august 2023

Deltagere:  Sally, Allis, Laila, Jytte, Jørgen, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 13. juni

Referatet godkendtes med  bemærkning om at honoraret for foredrag af frikirkepræsten ”Martin” er 2500.- kr.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

a) Handicap-skilte 

Jytte Hofmann sørger for der er skilte til udlevering i infoen, hvis man holder der uden handicapskilt i bilen!

b) Tilmelding

Der er hjælp til dem som ønsker det den 24.aug. fra 1400- 1600. Der kan betales med kontanter eller mobil-pay.  Der kan også  betales med kort,  men så  skal du også have tlf, mitID og kort med.
Sally er klar til at hjælpe med kontant/kort-betaling og Jørgen og Poul Erik klarer mobilpay betalingen. Der udleveres numre til enten kontant/kort eller mobilpay ved ankomst.

c) Højtalere

Der er aftalt møde mht. højttalere til caféen 6/9 kl. 1030.

d) Fondsmidler

Der er kursus ved fuglesang sø hvordan man ansøger om fondsmidler den 19/6 kl. 13 – 16. Svend og Jørgen deltager.

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Løveapoteket ved endnu ikke om de får lov til at vaccinere i år, men vi satser stadig på den 11.okt ., men vi ved det først i uge 34.

b) Café udvalg (Laila)

Der er møde i caféen på mandag. Det handler om et evt. bagehold om torsdagen.

Randi ønsker, at alle holdene sætter dato på, hvornår de begynder efter ferien!!

Der er kommet lås på skabet i mellemgangen ved køkkenet og den ene kummefryser (Randi`s ønsker).

Der er indkøbt og installeret en drikkevandskøler til caféen.

Vi har også fået ny mikroovn .

OBS! Vi skal huske at låse den hvide pengekasse ind i pengeskabet om torsdagen!

c) Info udvalg (Svend)  

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud)   

Sommerfesten den 8.sept. er under udarbejdelse …. husk at sætte X i kalenderen.

e) Fest udvalg (Svend , Knud og Jørgen)  

Der arrangeres dameaften den 9/11, fællesspisning (60 kr. for medlemmer og 75 kr. for andre), foredrag af frikirkepræst ” Martin” (pris 2500.-)  og dk-lagersalg. Datoer kommer senere.                                  

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Knivholdet er meget glad for den service der er om mandagen 

Båndsaven i træværkstedet bliver  justeret  af os (træholdet).

Der skal ryddes bedre op i værkstedet for høvlespåner ol. Charles kontaktes om problemet.

Krea-holdet ønsker at være max 8 personer på holdet om mandagen fremover. 

Der er rengøringsdag den 24.maj 2024.                                                                                                                            

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Vores træningsmaskiner er flyttet tilbage , så vi kan træne i vores gamle lokale                                                                              

c) Medie teknik (Svend)  
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Ølbryggerne har fået nye lokaler.

Der laves nye nøgleskilte af træ så holdbarheden er bedre.                                                                                                                                              

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Ung Herning har fået ny koordinator i deres café og det er aftalt, at vi har deres café mandag og onsdag formiddag.        

6) Økonomi  

Vi har fået udleveret materialet og nyt budget lægges på næste møde.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Kommer i sept. udgaven …der vil være om træningslokale, café nyt og ”fra sofadyr til strandløve”

8) Evt.

Når vi selv køber medlemskort hjemme, skal man huske at tillade ALLE cookies!!... ellers kommer man ikke videre.

Næste møde : tirsdag den 12.sept. kl. 08.30 – 10.30.          

        

Referat fra møde i centerråd 13. juni 2023

Referat af Centerrådsmøde den 13.juni.2023                    

Deltagere:  Sally,   Grethe , Laila , Jytte , Jørgen ,  Poul Erik ,  Svend  og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  af 9.maj.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Der afholdes kaffemøder, hvor interesserede kan få at vide hvad vi laver i huset. mandag den 4.sept. fra 10.00 – 12.00  er det  Laila og Sally , der vil modtage de  nye gæster  og onsdag den 7.feb 2024 er det Sally og Svend der modtager de nye gæster.

Jørgen kontakter frikirkepræst ” Martin” for  mulig foredrag den 11.jan.2024 .

Vores nye hjemmeside under Herning kommune er ved at være på plads…der skal vi have korrekturlæsning for at undgå evt. fejl, og så kører det forhåbentligt .J  

Næste gang bliver der salg af både sko og lagersalg samme dag….mere herom senere.            

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.(Jytte og Laila)

Løveapoteket ved endnu ikke om de får lov til at vaccinere i år, men vi satser på den 11.okt, hvor det nok er på plads, hvem der skal vaccinere.

b) Cafe udvalg (Laila)

Randi’s arbejdstid i huset er under udarbejdelse og kommer snart.

Vi har besluttet at vi får en vandkøler til cafeen i stedet for den defekte ismaskine.

c) Info udvalg (Svend)

Der er ikke folk i info-en i juni og juli.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud) 

Til sommerfesten den 8.sept. fra kl. 11.00 hjælper  Svend, Poul Erik og Niels med opstillingen  og kl. 14.00 – 16.00 står Anne Marie, Grethe og Knud  for salg af kaffe og kage, medens Karen og Flemming  sørger for rundvisning fra kl. 14.00 – 16.00. Der vil også blive rundvisning fra kl. 16.00 – 18.00.

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)

Intet nyt                                   

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Savklingen til båndsaven i træværkstedet er ødelagt og der skal købes en ny. 

b) Motion og træning (Jytte og Knud )   
c) Medie teknik (Svend.) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                                                  

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der bliver følgende arrangementer:

Vinaften med 5-6 forskellige vine.

Herreaften.

St bededag vil der blive serveret varme hveder.

Der er rengøringsdag den 24.maj.2024.

Dameaften den 9.nov.         

6) Økonomi  

Blev gennemgået og fundet i orden.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der kommer tilmeldingsdatoer til ny sæson, der vil være læsestof om bl.a. royal run og vores frivilligtur.

 8) Evt.

Jørgen undersøger,  om der er mulighed for rundvisning på hospice i Hvide Sande. 

Næste møde: tirsdag den 15.aug. kl. 08.30 – 10.30.             

        

Referat fra møde i centerråd den 9. maj 2023

Referat af Centerrådsmøde den 9.maj.2023                     

Deltagere: Allis,  Sally,   Grethe , Laila , Jytte , Jørgen ,  Poul Erik ,  Svend  og Knud. 

1) Godkendelse af referatet  af 13.april

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Svend laver det nye årsprogram

Sally  laver et udkast til udvalgsmedlemmerne om fordelingen af de forskellige udvalgsposter.

Laila bliver ny tovholder i cafeen.

Der er ansat en ny medarbejder i cafe/køkken…Randi, som begynder 15.maj både i Holtbjerghuset og Koloritten. Der arrangeres møde i cafe/info, hvor det er meningen at folkene i info-en skal hjælpe Randi i starten.

Brugerbetalingen blev gennemgået med enkelte ændringer.

Efter forespørgsler om vi kan afholde vinsmagning, er det besluttet at prøve det igen med øje for regler og økonomi. Sally og Jørgen forestår den videre arrangering af dette.

For god ordens skyld er sammensætningen af det nye centerråd som følger:

Svend Thomsen(formand), Laila Wetke(næstformand), Poul Erik Ribberholt(kasserer), Knud Vejlgaard(referant), Grethe Johansson, Jytte Kammersgaard og Jørgen Pedersen.    

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Sundhedsdag bliver den 11.okt med vaccinationer.

Torsdag den 1.feb.2024 er der åbent hus

b) Cafe udvalg (Laila)

Der er udtrykt ønske om et evt. hygiejnekursus til folk, der arbejder i køkkenet.

c) Info udvalg (Svend)

Der er ikke folk i info-en i juni og juli.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Grethe og Knud)

Sally indkalde til møde den 30. maj. kl. 08.30 mht. sommerfest, som i år bliver i telt på p-pladsen. Der kan købes mad på pladsen. Mere herom senere.      

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)

Der indkaldes til møde i festudvalget den 11.maj kl. 10.00 mht. bl.a. foredrag.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)
b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Vi er blevet lovet , at vi flytter til ”de gamle” lokaler senest sep. (hurra)

Det liggende yoga–hold  stopper. Der starter  ”fitnessdance” og ”motion for mænd” og til januar starter  "smarttræning”.

c) Medie teknik (Svend)
d) Spil og samvær (Niels og Knud)   

OBS!  Pga. faldende deltagerantal til banko har der i den senere tid været underskud hver gang, der er afholdt banko . Trods dette starter banko igen op til  sept., men hvis ikke deltagerantallet øges, har bankoteamet valgt at stoppe med bankospillet med udgangen af sept.!!!!

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der har været ledermøde på skolen om vores handicap pladser ud for den røde dør og DE ER VORES, så vi har lavet skilte både til at ligge i forruden (handicap skilt) og til at sætte i forruden på biler der holder på p - pladserne uden skilt.

Der er royal run den 26.maj.

Vores frivilligtur mangler nogle tilmeldinger!!!!Så skynd jer at tilmelde jer.

Der arrangeres rengøringsdag i huset for alle frivillige den 24.maj .2024.

6) Økonomi

Venter til næste gang

7) Indhold til Holtbjerg Nyt        

Der er lukket 5.juni (grundlovsdag)

Årsprogram forventes færdig i uge 26.

8) Evt.

Næste møde : tirsdag den 13.juni.kl 1000 – 1230.             

        

Referat fra møde i centerråd 13. april 2023

Referat fra konstituerende Centerrådsmøde

1) Velkomst og konstituering af nyt centerråd

Allis åbnede mødet med at byde centerrådet og de nye medlemmer til centerrådet velkommen, nemlig  Grethe Johansson og Poul Erik Ribberholt…2 nye medlemmer var desværre forhindret nemlig Jørgen (som er på ferie) og Laila (som er sygemeldt).

Centerrådet konstitueredes som følger:

Formand : Svend Thomsen

Kasserer: Poul Erik Ribberholt

Næstformand :  venter til næste gang , hvor centerrådet er fuldtallig.

Referent: Knud Vejlgaard

2) Aftaler om fremtidige mødestruktur og indhold

Centerrådsmøderne flyttes til 1.tirsdag i måneden i ulige uger kl. 08.30-10.30.

Datoerne er som følger: 9. maj, 13.juni(dog fra 10-12.30), 5. aug., 12. sept., 10. okt., 7. nov. og 5. dec.

3) Fordeling af opgaver i brugerindflydelsesmodellen

Blev gennemgået, men gennemgang af div. udvalg  venter til næste møde .

4) Godkendelse af referatet fra 2.marts

Referatet godkendtes uden bemærkning.

5) Punkter til drøftelse/evaluering

6) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg
b) Cafe udvalg
c) Info udvalg
d) Holtbjerg udvalg                           
e)  Fest udvalg

7) Kommende arrangementer (jf. årsprogram)

8) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet
b) Motion og træning (Jytte og Knud )         
c) Medie teknik (Svend)             
d) Spil og samvær (Knud)

9) Nyt fra teamleder og koordinator

Der ønskes 3 frivillige handymen til royal run.

Trods besparelser i kommunen har vi stadig penge fra vi bygger bro .

Derfor kommer der en toiletvogn til royal run.

Herning kommunes hjemmeside for aktivitetshuse og centre er stadig under redigering for at tilrette den, så det bliver ens for alle at bruge den.

Vi har fået 37 ansøgninger til cafeen, hvoraf der er valgt 4 til samtale. Det foregår på koloritten.

10) Økonomi               

11) Indhold til Holtbjerg Nyt

Det nye centerråd samt nyt fra cafeen.

Rygning på matriklen er IKKE tilladt.

12) Evt.

Der var forespørgsel om vinsmagning  til efteråret….beslutningen venter til næste møde .

Næste møde:  tirsdag den 9. maj.2023 kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd 2. marts 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet fra 2.feb. 2023

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Årsprogrammet tages med på næste møde.   

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag
b)Cafe udvalg (Knud Erik)

Koloritten har fået (og afhentet) vores røremaskinen mod at vi fik en ny og mindre røremaskine, men dog stor nok til at vi kan bage f.eks. boller som hidtil. Vi ser på forskellige modeller af røremaskiner.

Annette har af private årsager valgt at stoppe arbejdet hos os…(træls)…og har sidste arbejdsdag onsdag den 29.marts!!!!

Fra den 6.marts kommer Jette fra koloritten og arbejder sammen med Annette og fremadrettet er det meningen at Jette skal arbejde både på koloritten og hos os.

Vi ønsker en ny medarbejder i cafeen, hvorfor vi annoncerer efter en med opstart den 1/6-23.

c) Info udvalg (Birgit).

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Fællesbo har tanker i gang om at søge Nordea-fonden om midlertidig at etablere f.eks. køkkenhave – frugthave – og hvor der kan blive mulighed for gåture o l. Vi tilslutter os dette initiativ.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Vi ønsker et øget samarbejde med Snejbjerg, Koloritten, og Toftebo ved arrangementer som f.eks. ølsmagning.

Til vores floorball-dag er der kommet sponsorgaver i form af stave, bolde og mål. Der bliver opslag om floorball på Koloritten og Toftebo. 

Der er fællesspisning og foredrag af Jack fra Havnstrup (se opslag).

Royal run løber som bekendt af stablen den 26.maj så husk at tilmelde jer!!                      

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte) 
b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)
c) Medie teknik (Svend.) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)            

Til banko kommer der færre og færre deltagere…helt ned til 12 personer, så banko-teamet undersøger hvad der kan gøres.                                                                               

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der er kommet 4 nye kandidater til centerrådet:

Poul Erik Riberholt, Jørn Skovsende Pedersen, Laila Wetke og Grethe Johansson.

Der blev også taget afsked med de afgående medlemmer (Knud Erik , Birgit og Niels) med tak for godt samarbejde og fik en fl rødvin.

Vores hjemmeside og kommunens hjemmeside bliver gjort mere ens af udseende, så det vil være nemmere at finde rundt på dem.

Ved betalinger i huset ønsker vi, at brugerne betaler mest mulig med mobilpay, så vi får færrest mulig kontanter.

Der blev givet accept til indkøb af mikrofon og højttaler til brug ved div. arrangementer , så alle får mulighed for at høre hvad foredragsholderen har at fortælle os.

6) Økonomi

Regnskabet Blev gennemgået og fundet ok.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der bliver opslag om bl.a.  valget, mobilpay og cafeen.

Næste møde: torsdag den 13.april kl. 08.30.                   

Referat fra møde i centerråd 2. februar 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Jytte, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet  fra 5. jan2023.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Der ligger kandidatlister for nye medlemmer til centerrådet på skrivebordet i infoen          

3)Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag.

Åbent hus-arrangementet var et godt tiltag, hvor der blev solgt 23 frokostretter! og der kom også nye folk, der ville se hvad huset kunne tilbyde. Det store fremmøde kan måske tilskrives omdelingen af flyers forud for arrangementet. Det ønsker vi at gøre fremover.

b) Cafe udvalg (Knud Erik)

Der bliver en bagedag i huset efter behov , hvor Annette får hjælp af Knud Erik med bagningen.

Fredag den 10. feb. er der ”oprydningsdag” i cafe, depot og køkken, hvor centerrådet foretager oprydningen

Opvaskemaskinen skal have foretaget et eftersyn, så den forhåbentlig kan blive bedre til rengøring af servicet (pedellen kontaktes).

Vores røremaskine i køkkenet er lovet væk til Koloritten, hvis de giver os en lidt mindre røremaskine i bytte.

Onsdag og torsdag er der suppe med brød på menuen til frokost i cafeen .

c) Info udvalg (Birgit)

Der er kommer 2 nye medlemmer til at være i infoen om mandagen. Det er Bente og Finn.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg(Knud Erik , Niels og Knud)

Der har været et ”husmøde ” på skolen hvor det blev vedtaget igen at arrangere en sommerfest i september ligesom sidste år. Vi søgte og fik VELUX-fonden til at bidrage til sommerfesten , og vi vil søge igen i år.

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)  

Der bliver ølsmagning den 16.marts kl. 17 – 18 (4 slags øl), hvorefter der er spisning.

Der er 40 gæster tilmeldt foredraget af fængselsbetjenten.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte)

Der bliver 2 eftermiddage med kursus i fremstilling af kunstige blomster, hvor Pia vil forestå kursuset. Det bliver i marts eller april, mere herom senere. Folk udefra skal som prøve også have adgang til kursuset. 

b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik)

Der vil blive arrangeret kursus af 2 ugers varighed med fx Linedans, Smarttræning ol, mere herom senere.

I forbindelse med træning til ”royal run” er der fællesarrangementer. Den 20. marts er der floorball i vores aktivitetshus og den 30. marts foregår det i sdr. anlæg, hvor det er Koloritten der forestår træningen.

Der er ønske om at Æ-brokhold kommer op at stå igen …muligheden undersøges.

c) Medie teknik (Svend) 
d) Spil og samvær (Niels og Knud)                                                           

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der bestilles gule caps til royal run med vores logo på …deltagerne får gratis caps. Sally bestiller caps.

Der er nyt affaldssystem på vej.

6) Økonomi

Regnskabet er ikke færdig, så det venter til næste møde.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt 

Infoen er lukket i uge 7, men Huset er åben i uge 7.

8) Evt.

 Næste møde torsdag den 2.marts kl. 08.30.             

        

Referat fra møde i centerråd 5. januar 2023

Referat

Deltagere

Allis, Sally, Jytte, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud. 

1) Godkendelse af referatet dec.2022.

Referatet godkendtes uden bemærkninger.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag

Der er møde om åbent hus den 9/1 mht. flyers

b) Cafe udvalg (Knud Erik)

Annette har indkaldt til møde den 18/1 om hjælp til oprydning i køkken og  bla fast bagedag.

c) Info udvalg (Birgit)

Infoen kører fint , men der ønskes gerne 2 frivillige medlemmer.

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg

Knud Erik , Niels og Knud. Der er intet nyt.

e) Fest udvalg

Birgit og Svend. Intet nyt.                            

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet

Jytte. Der ønskes flere julekort i infoen, hvis det er muligt, da der var stor efterspørgsel på kort til jul.

b) Motion og træning

Jytte og Knud Erik. Intet at bemærke.

c) Medie teknik

Svend. Den sidste onsdag i måneden er der i Herningbladet en gul artikel med hvad der sker i nogle af aktivitetscentre og huse i kommunen. Snejbjerg kommer også med næste. Der er fint …jo flere vi er jo billigere bliver det.

d) Spil og samvær

Niels og Knud. I banko vil vi igen prøve med at tilbyde én gratis plade, hvis du kan få en veninde/ven eller nabo med til banko.                                                                                              

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Som de fleste nok har erfaret i dagspressen, skal Herning kommune spare 18 – 20 mil. Kr. i årets budget, så det kommer til at ramme mange steder i kommunen, bl.a. ældreområdet, hvor der f. eks  bliver skåret  i rengøringshjælpen til pensionisterne.

Som aktivitetshus er vi på Holtbjerg aktivitetshus sluppet billig mht. besparelserne.

Fra næste sæson stiger medlemsprisen desværre til 460 kr.  for hele sæsonen.

Sally informerede om nye tanker til næste sæson. Set i lyset af vores succes med en dameaften, kunne vi måske arrangere en herreaften også. Der kunne også være et arrangement med blomster, men meget mere herom senere.

Der er kaffemøder mandag den 20.feb kl. 14 – 16, hvor Knud Erik og Sally vil være tilstede og onsdag den 22.feb kl. 10 – 12, vil det være Birgit og Sally, der vil være i cafeen.

Der er åbent hus den 1.feb.2023 kl. 10 – 13.

Et stykke tid fremover vil skolens lærere midlertidig benytte vores cafe om fredagen, til at spise deres medbragte mad i  tidsrummet 09.00 – 11.00.

6) Økonomi Er som sædvanlig sund og rask.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Der kommer bl.a. : uge 7 er der vinterferie – der er royal run og fællessang. Der fremstilles en cap med vores navn på og til royal–run er de gratis til deltagerne, så der er endnu en tilskyndelse til at møde op !!!!

Der kan købes div. suppe m/brød onsdag og torsdag i cafeen til en 20'er, derter da billigt. Menusedler ligger på bordene.

8) Evt.                   

 Næste møde torsdag  den  2.feb.2023 kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd den 4. august 2022

Referat

Deltagere: Sally, Birgit, Svend, Knud Erik , Niels og Knud.

1) Godkendelse af referatet af 2.juni

Der var intet at bemærke.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

-

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg

Der er vaccinationsdag den 5. okt., hvor der vaccineres fra 09.00 – 11.30.
Fra 11.30 – 12.00 er der foredrag og fra 12.00 – 13.00 er der mulighed for at købe frokost.
Der vil også være stande fra diabetesforening – borgerservice – madservice- kost & motion – lungeforening – BMI måling mf.

b) Cafe udvalg

Knud Erik

c) Info udvalg

Birgit. Der er møde med 2 medlemmer til infoen.

Årsprogrammet er i år gratis!

d) Holtbjerg udvalg

Knud Erik , Niels og Knud

e) Fest udvalg (Birgit og Svend)

Der er sommerfest den 2. sept. fra kl. 14.00 til ??.
Der er boder, rundvisning i hele huset og mad fra hele verden (ca. 8 – 10 forskellige retter).
Der skal købes madbilletter (der er 200 stk.). Maden kan indtages i cafeen fra 18.00 – 20.00. Derefter er der live musik.

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet

Jytte

b) Motion og træning

Jytte og Knud Erik.
Selvtræning foregår i øjeblikket i 2 lokaler på den anden side af trappen (nøgler ligger på skrivebordet)

c) Medie teknik

Svend

d) Spil og samvær

Niels og Knud
Banko starter den 20.sept.

5) Nyt fra teamleder og koordinator

Der tilmelding til medlemskab den 11. aug. og til holdene den 18. aug. , hvor der er hjælp til det i huset fra kl. 14.00 – 16.00.

Der er ”kaffemøder” den 5. sept. kl. 10.00 - 12.00 og 7. sept. 14.00-16.00 , hvor Birgit , Knud Erik og Knud vil modtage nye interesserede i huset.

Mandag den 19. sept. kommer Orla sko fra 09.00 – 13.00.

Tirsdag den 27.sept. er der fællesspisning kl. 12.00
Prisen er 60 kr. for medlemmer og 80 kr. for andre.
Fra kl. 14.00 – 15.30 er der foredrag (Jackis garage). Det koster 40 kr. at høre foredraget. Der kan også købes kaffe og kage.

6) Økonomi

-

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

-

8 )Evt.

Næste møde: torsdag den 1. sep. 2022. kl. 08.30.

Referat fra møde i centerråd den 2. juni 2022

Referat


Deltagere: Sally, Birgit, Svend, Knud Erik og Knud.

1) Godkendelse af referatet af 5.maj.

Der er intet at bemærke.

2) Punkter til drøftelse/evaluering

Af kommende arrangementer er der bla.

  • Tilmeldingsdag den 18. aug. kl. 14 – 16 , hvor der er hjælp til tilmelding.
  • Sommerfest den 2. sept. kl. 16 – 20.
  • Kaffemøder den 5. sept. kl. 10 - 12 , hvor Sally og Birgit sidder klar til at informere nye interesserede personer, og den 7. sept. kl. 14 – 16 er det Sally og Knud Erik , der tager imod.

Der var udbredt enighed om at frivilligturen til Tirpiz var en succes, med et museumsbesøg med efterfølgende frokost og derefter var der minigolf på programmet - en helt igennem en dejlig dag!!!

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus og sundhedsdags udvalg .
Der er vaccinationsdag den 5.okt. kl. 09 – 12 og foredrag af en diætist kl. 11.30 – 12.00. endvidere er der forslag om stande med evt. borgerservice, diabetesforening, Hjemmeoptikker, Gigtforeningen, fodterapeut Ældrerådet med flere.

b) Cafe udvalg (Knud Erik)
Der arbejdes på at ændre på cafeens udseende, så den måske bliver lidt mere indbydende at se på. Der er også kommet 6 ansøgere til jobbet i køkkenet. Den 23. juni er der jobsamtaler med de mest interessante til jobbet. Mere hjælp fra frivillige i cafeen venter til efter nyansættelsen. Det ser ud til , at der bliver drukket mere kaffe, end der bliver betalt for i cafeen, så dette er blot en reminder om, at vi skal huske at betale hver gang vi tager en kop kaffe.

c) Info udvalg (Birgit) Infoen lukker ned fra dags dato og åbner igen den 7. aug.

d) Holtbjerg udvalg (Knud Erik, Niels og Knud)

e) Fest udvalg (Birgit og Svend). Der arbejdes bla på en mandeaften, en dameaften og ølsmagning - mere herom senere.

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Jytte)
b) Motion og træning (Jytte og Knud Erik). Der er et KOL-hold der afsluttes, men de fortsætter med selvtræning.
c) Medie teknik (Svend)
d) Spil og samvær (Niels og Knud)

5) Nyt fra teamleder og koordinator

6) Økonomi

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

8) Evt.

Huset er sommerferielukket i ugerne 28 – 29 - 30.

God sommer til alle.


Næste møde: torsdag den 4.aug. 2022. kl. 0830.

Referat fra møde i centerråd 12. september 2023

Referat af Centerrådsmøde den 12.september 2023                    

Deltagere:  Allis, Laila, Jytte, Grethe, Jørgen, Poul Erik, Svend og Knud. 

1) Godkendelse af  referatet  fra 15.august

 Referatet godkendtes uden bemærkning.

2) Punkter til drøftelse/evaluering   

Sponsorgaver til julefrokost: I oktober tager  Laila, Jytte og Randi og Svend kontakt til div. forretninger /firmaer for evt. gaver til amerikansk lotteri til vores julefrokost. 

3) Nyt fra udvalg

a) Åbent hus/sundhedsdag (Jytte og Laila)

Den 11.okt. er der vaccinationsdag i huset. Det  hele starter med foredrag kl. 10.00 – 11.00, derefter er der vaccination fra 11.30 - 12.30. Derefter er der igen foredrag fra 14.00 – 16.00. Det hele er gratis!!!

Der er ingen tilmelding, men der udleveres et nummer til vaccination.

b) Cafe udvalg (Laila)

Plastbægerne/glas skal ikke stå dobbelt i reolen.

c) Info udvalg (Svend)  

Årsprogrammet er i år gratis!               

d) Holtbjerg udvalg (Grethe og Knud) 

Til vores sommerfest var der mange besøgende både børn og voksne, som kunne nyde både kaffe, kage og mad fra forskellige lande. Der var også div. lege for både børn og voksne såsom hoppeborg, hammerslag, DJ og meget andet.

e) Fest udvalg (Svend, Knud og Jørgen)  

4) Nyt fra aktivitetsgrupper

a) Kunst og kreativitet (Poul Erik og Grethe)

Der blev snakket om vi kunne forny noget af udvalget til salg i butikken, så det ser lidt mere indbydende ud, og måske kunne træholdet også fremstille noget til butikken.  

Læderholdet og knivholdet  kunne måske også samarbejde, da knivholdet fremstiller læderskeder til knivene.                 

b) Motion og træning (Jytte og Knud )

Der er stadig plads på mange af træningsholdene. 

c) Medie teknik (Svend)  

d) Spil og samvær (Niels og Knud)

Banko er startet igen  med god søgning. 

5) Nyt fra teamleder og koordinator

De 2 borde i cafeen ind til ung Herning er reserveret til lærerne på Valdemarskolen, hvor lærerne kan indtage deres medbragte mad når bare de ikke forstyrrer vore arrangementer i cafeen. 

6) Økonomi

Blev gennemgået og det nye budget lagt med visse justeringer, men vores økonomi ser fint ud.

7) Indhold til Holtbjerg Nyt

Billeder fra vores sommerfest arrangementskalender og der er stadig plads på holdene.

8) Evt.

Næste møde : Tirsdag den 10.oktober kl. 08.30 – 10.30.