Rammer, muligheder og værdier

Om Holtbjerg Aktivitetshus

Her finder du en bred vifte af aktivitets- og motionstilbud. Disse tilbud er skabt af de medlemmer, som har valgt at hjælpe til i huset som frivillige igangsættere.

Husets centerråd er omdrejningspunktet for brugerindflydelsen.

Værdier hos os

På Holtbjerg Aktivitetshus tager vi afsæt i værdierne:

  • AKTIV - udforsk dine interesser.
  • BEVÆGELSE - mange muligheder med plads til alle.
  • SAMVÆR - hyggeligt samvær går hånd i hånd med gode stunder

AKTIV - BEVÆGELSE - SAMVÆR vægtes højt og initiativerne opstår ved fælles hjælp og vore frivillige igangsættere og arrangører er tovholderne, som vi alle bakker op om.

Huset er samlingspunkt for efterlønnere, pensionister og førtidspensionister i Herning Kommune samt + 50 årige, der bor i Holtbjergområdet (Knudsvej, Valdemarsvej, Thyrasvej og Gormsvej).

Vi ønsker, at Holtbjerg Aktivitetshus er et sted, hvor alle føler sig velkomne og vi støtter hinanden i at være en del af fællesskabet. Er du ny bruger så kig forbi informationen i dennes åbningstid eller kontakt personalet, så viser vi dig rundt og hjælper med at finde det tilbud du kan fristes af.

Kontaktinfo

Holtbjerg Aktivitethus

Valdemarsvej 347 d3
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 35

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.