Velkommen som FRIVILLIG i Rosenlund Aktivitetshus!

HVORFOR FRIVILLIG:

Der kan være mange forskellige grunde til at vælge at blive frivillig. Det kan være en lyst til at lære andre at kende, hjælpe andre, Få mere indhold i hverdagen, udfordring og personlig udvikling eller noget helt andet. Men uanset hvilken begrundelse man har, så har det betydning for de mennesker, som får glæde af din indsats. Den glæde skal gerne være gensidig, da frivilligt arbejde lever af lyst og bliver mindre sjovt af pligt. Da vi udvikler os hele tiden, takket være de frivilliges ideer og initiativer, dukker der hele tiden nye opgaver op.   

FRIVILLIG - HVAD INDEBÆRER DET?:

At være frivillig i et hus som vores, gør ikke kun en forskel for dem du hjælper. Du bliver også en del af et fællesskab, hvor du arbejder og bidrager med den og de opgaver og interesseområder du brænder for, og det giver dig anderledes erfaring og oplevelser.

Man er frivillig når man varetager en fast arbejdsopgave i huset og har underskrevet frivillighedserklæring. Du underskriver en frivillighedserklæring, hvorved du blandt andet forsikringsmæssigt er dækket ind for en eventuel pådraget skade under varetagelse af din opgave som frivillig her hos os.

Aktivitetskoordinator Sally Mikkelsen står altid til rådighed for at hjælpe og støtte dig i dit virke som frivillig herpå Rosenlund, ligesom du til enhver en tid kan henvende dig til CENTERRÅDET.

EKSEMPLER PÅ OPGAVER DER VARETAGES AF FRIVILLIGE:

Hold vejledere – er frivillige medlemmer som gerne vil dele interesser med andre. Igangsættere er selv med til at beslutte hvornår, hvor længe og andre praktiske ting omkring deres aktivitet.                                   

Hjælp til arrangementer – planlægning, afvikling, køkkenarbejde, borddækning, servering, bordopstilling, oprydning og opvask.

Cafe – pasning af cafe om formiddagen.                                                                                                   

Praktiske gøremål – vande blomster, indkøb m.m.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

Som frivillig er man rollemodel og tager godt imod nye, som gamle medlemmer. Og man følger op på medlemmerne, hvis de pludselig ikke kommer på holdet mere. Når du løser en frivillig opgave på Rosenlund aktivitetshus indgår en kaffebillet med brød, som tak for hjælpen.

Vi håber, du oplever at få meget igen i dit virke som frivillig. Centerrådet og personalet giver dig en ekstra belønning i form af en årlig frivilligtur.

MEDLEMSKORT:

De frivillige skal have medlemskort på lige fod med resten af husets medlemmer.

Hvis du gerne vil være frivillig?  Kontakt aktivitetskoordinator, Sally Mikkelsen. Som tager en snak med dig om, hvad det er du kan tænke dig at hjælpe til med.

Vi glæder os til samarbejdet og alle de mange gode stunder vi vil skabe sammen for og med hinanden.

Kontaktinfo

Rosenlund Aktivitetshus
Sydgaden 8
Snejbjerg
7400 Herning
Tlf.: 96 28 55 63

Sally Mikkelsen
Aktivitetskoordinator
Tlf.: 96 28 55 63
Mail: taksm@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.