Om Aktiv Centret

Aktiv Centret vil gerne byde dig velkommen i vores store hus med de mange muligheder.

Vi tilbyder kreative aktiviteter, motion, træning, underholdning, arrangementer og masser af fællesskab og samvær.

Fællesskab og frivillige

Som frivilligstyret organisation lægger vi stor vægt på fællesskab, frivillighed og indflydelse. Vi forventer, at alle der kommer i huset byder ind i fællesskabet - det kan være i form af et frivilligt stykke arbejde eller ved at byde andre med.
Organiseringen af de mange frivillige går gennem vores brugervalgte Centerråd, aktivitetsudvalgene og en koordinator. Koordinatorens opgave er at understøtte de frivilliges arbejde og initiativer. 

Læs mere om centerrådet.

Personale

Ikke alle grupper bliver udelukkende styret af frivillige. Nogle medlemmer har brug for støtte - det hjælper vores aktivitetspersonale med. Daghjemmet på Aktiv Centret er et visiteret tilbud for borgere, som har brug for støtte. Daghjemmet holder til i dejlig lyse lokaler på 1. sal

For at huset kan fremstå indbydende, gør vores rengørings– og servicepersonale en stor indsats både ude og inde.

Praktiske oplysninger

Aktiviteterne foregår hovedsageligt i Aktiv Centrets åbningstid.

Og find information om åbningstider, lukkedage og meget andet.

Vi har en række forskellige aktiviteter, herunder også højskole, "spis sammen" og faste arrangementer.

Læs mere om de forskellige tilbud.

Værdier på Aktiv Centret

At støtte mennesker i deres ønske om, at tage hånd om egen tilværelse samt at fremme fællesskabet medlemmerne imellem til gensidig gavn og glæde.

Vi har formuleret nogle husregler der bygger på:

  • Vi byder ind i fællesskabet
  • Vi skaber tydelige rammer
  • Vi viser respekt for hinanden i ord og handling.

Læs mere om husreglerne.

Vores tre ord er "Sundhed - Aktivitet - Fællesskab" fortæller, at vi har fokus på trivsel i huset.

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 59

Informationen er åben
Alle hverdage kl. 9.00 til 12.00, samt mandag og torsdag 13.00 til 15.30

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Mail: takgs@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.