Centerrådet

Centerråd

Centret er brugerstyret. Det betyder at der blandt vores medlemmer er valgt et aktivitetsudvalg, som repræsenterer alle vores aktiviteter.

Der er 7 udvalg. Ud af aktivitetsudvalgene er der valgt 1 medlem pr. udvalg, som udgør vores Centerråd.

Referater fra centerrådsmøderne, findes her på siden og i informationen.

Centerrådet er medbestemmende omkring aktivitetsudbud, retningslinjer og centrets økonomi.

Luk alle
Åben alle

Centerrådet - se medlemmer

Centerrådsmedlemmer pr. 1. april 2023

Medlem og udvalg Foto

Astrid Christensen

Formand

Poul Fischer

Næstformand

 

Lis Worm

 

Ulla Larsen

Else Pedersen

Bjarne Jensen

Bodil Markmøller

 

 

Gerda Simonsen

Aktivitetskoordinator

Kirsten Fugl Matthiasen

Leder

 

Aktivitetsudvalg

Udvalg Formand/kvinde Medlemmer
Salg og service Astrid Christensen

Vakant

Arrangementer Ulla Larsen

Niels Nielsen
Vakant

Spil/sang/musik Bodil Markmøller

Eva Lynggaard
Karl Martin Riis

Kreativ Poul Fischer

Ole Lang Jensen
Susanne Madsen

Håndværk Bjarne Jensen

Henning Olesen
Egon Lambæk

Idræt/motion Lis Worm

Tove Skjold
Ingrid Walgren

IT/læring Else Pedersen Vakant
Vakant

 

Frivillige

Vi har en stor flok frivillige på Aktiv Centret. Det er de mange frivillige, der muliggør det brede udvalg af aktiviteter og arrangementer. Opgaverne som frivillig spænder vidt. Det kan være alt lige fra at passe husets blomster, stå i cafeen, vaske op efter en fest, hjælpe på et frivillig- eller personalestyret hold, sidde med i et aktivitetsudvalg og meget andet.

Vi vil gerne tilbyde DIG muligheden for at være frivillig og samtidig nyde fællesskabet og samværet med de mange andre medlemmer af Aktiv Centeret. Din indsats er af stor betydning både for andre og dig selv. Henvend dig til Centerrådet eller personalet og hør nærmere om de mange muligheder.

Alle frivillige skal være medlemmer af centret.

Har du lyst til at yde en indsats inden for et område, der har din interesse, så henvend dig gerne til personalet.

Referat fra møde i centerråd 6. juni 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer

Afbud: Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen og Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

a. Gennemgang af vedtægter og videre i mappen

Vi har gennemgået vedtægter og aftaler at revidere dem sidst på året, når vi har været samlet i det nye Centerråd et stykke tid. Organisation er ligeledes gennemgået. Vi drøfter brugerbetaling – Enkelte holdledere er undtaget.

b. Drøftelse af om konkret frivillig fritages for medlemskab

Det er et dilemma, da ingen frivillig indsats er mere værd end andre. Det konkrete spørgsmål handler om Pianist til Højskolen og det er vanskeligt at gennemføre Højskole uden en pianist – Centerrådet giver dispensation til at fritage for medlemskab i kommende sæson og så vurderes det igen til næste sæson. Vi vurderer det er vigtigt, at Højskolen kommer godt i gang igen og sang er en vigtig aktivitet i højskolen.

Herunder opstår også drøftelsen af, om frivillige betaler for den aktivitet, de er frivillige på. F.eks. betaler arrangementsudvalget fuld pris for at være frivillig og deltage i fester og det opstår nu om de frivillige til Højskole skal betale deltagerprisen. Vi beslutter, at frivillige til fester og til højskole fritages for at betale for at deltage. Deltagerbetalingen fastsættes så udgiften for de frivillige dækkes.

2. Siden sidst

a. Spisning foregår i caféen

I Corona tiden bad vi alle om at blive i deres lokaler, også når de fik kaffe mm. Nu vil vi gerne have alle tilbage og holde kaffepause i caféen. Det handler om at man kommer ind og møder folk fra de andre hold, at føle sig som en del at det store fællesskab og så bliver der dagligt gjort rent i caféen, hvorimod der i flere af de andre lokaler er ugentlig rengøring.

Centerrådet beslutter, at fra sæsonstart så er det ikke tilladt, at Aktivitetshold spiser i aktivitetslokalerne. Alle skal gå i Caféen og indtage mad og drikke. Dette fordi vi ønsker at skabe en kultur, hvor man mødes på tværs af holdene og der skabes liv i Caféen og i høj grad af hensyn til at rengøringen kan følge med og rummene er indbydende.

Personale må indtage mad i lokalerne, men rydder selv op efter sig.

b. Rummelighed og forståelse i forhold til de forskelligheder aldersgrupper

Det er utrolig vigtigt, at vi har en rummelighed ift. at vi har forskellige behov og ønsker ift. at deltage i aktiviteter og yde en frivillig indsats. Nogle har det bedst med at komme stabilt hver eneste uge og andre har andre ting, de går til og vil ikke forpligte sig til at komme hver uge. Vi skal tilrettelægge vores aktiviteter, så vi kan rumme begge typer af frivillige og brugere.

Vigtigt vi ikke bebrejder hinanden, at vi ikke alle er lige stabile. Der kan være mange årsager.

Det er fantastisk at have stabile frivillige der kommer hver uge og det er lige så fantastisk at vi har frivillige, der vil hjælpe når det passer dem

c. Banko – om eftermiddag

Bankoudvalget har besluttet, at de arrangerer en Bankoeftermiddag, hvor man kan købe en pakke med diverse plader og lodder.

Der holdes et nyt møde tirsdag d. 27/6 kl. 9 omkring planlægning af dette og evt. kommende eftermiddagsbanko. Astrid og Gerda deltager udover Bankoudvalget.

d. Møder med førtidspensionister

Et virkelig godt møde vi havde, hvor der kom mange gode ideer. Personalet har arbejdet videre med nogle af tankerne og der er blevet mulighed for at yde personaleressourcer til det onsdag eftermiddag, hvor vi i morgen starter et hold op, som bliver et hold der bliver bygget op af deltagerne. Tanken er, at det skal udvikle sig lige så stille og så bydes det mere ud til ny sæson.

e. Spis sammen

Udvalget har nedlagt sig selv, da bærende kræfter er stoppet. Har nye lyst til at fortsætte med Spis sammen eller noget i en anden form, så meld jer endelig til Gerda

3. Årsprogrammet 2023/2024

Det er under udarbejdelse og Centerrådet får det at se til et af de kommende møder.

4. Arrangementer

Frivillig fest – plan for dagen - Opgaver er fordelt

5. Økonomi

a. Ansøgning fra banko – se referat fra 2/2 23

2/2 besluttede Centerrådet, at der gives 500 kr. 2 gange om året til Bankoudvalget.

b. Gennemgang af regnskab

Det udsættes til næste møde

c. Fondsansøgninger – forespørgsel fra Fuglsangsø

Vil vi være med til arrangere et internt kursus for Aktivitetscentrene på 3 timer i Fondsansøgninger – Det vil vi gerne være med til.

2 stk. tilbud på løbebånd og crosstrainer

Tilbud bruges til Fondsansøgninger

6. Caféudvalget

Hanne og Eva deltager ved næste møde

7. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

Dato til kalenderen. D. 9/10 2023 fælles arrangement for alle centerråd.

Orienterer om tidligere vedtagende datoer for div. i huset.

Aktivitetsudvalgsmøde: d. 6/10-2023, kl. 12.30-14.30

Julemarked lørdag d. 18/11-2023

Julefrokost onsdag d. 22/11-2023

Juleplatter uge 50-2023

Nytårskur: mandag d. 15/1-2024

Medlemsmøde: tirsdag d. 20/2-2024

Forårsmarked: d. 16/3-2024

Frivilligfest/tur: torsdag d. 13/6-2024

8. næste møde

Juli eller august? - Vi holder sommerferie i juli-måned

9. Evt. 

Centerfysioterapeut – Bolette er sygemeldt på ubestemt tid. Der vil være ventetid på instruktion for selvtrænere – Vi har besluttet, at man som selvtræner melder sig til og så må man gå i gang med at træne og så bliver man kontaktet, når Fysioterapeuterne har tid. Vi håber på forståelse.

Referat fra møde i centerråd 2. maj 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Afbud: Astrid Christensen

Personalerepræsentanter:  Gerda Johanne Simonsen og Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

Centerrådsmapper herunder gennemgang af mål og rammer

 • Frivillige der fritages for medlemskab – sættes på dagsorden næste gang.
 • På næste møde gennemgår vi vedtægter og videre i mappen.

2. Siden sidst

a. Ny medarbejder

Jytte er gået på pension. Denice er ansat som husassistent og startet 1. maj. Tag godt imod Denice og Heidi der har været her i 2 måneder. De kan have brug for vores hjælp her i starten.

b. Politi holdt foredrag om Tricktyveri

Det var en god eftermiddag med stor tilslutning.

c. Bøf og banko

Der har været snakket om i Bankoudvalget, at det bliver lidt for dyrt, når man både skal have mad og bankoplader. Vi drøfter, at man kan lave en samlet pakke med frokostret, 4 bankoplader, 4 bingoplader, 1 lotteri lod, kaffe og småkage til 150,- kr. Udvalget drøfter det videre.

3. Årsprogrammet 2023/2024

a. Aktiv Foredragseftermiddage

Der er lavet et spændende program til efteråret.

4. Arrangementer

a. Frivillig fest

Plan for dagen. Husk tilmelding i informationen. Centerrådet mødes og dækker bord kl. 10.

b. Royal side run 26. maj

Rygsækkene er bestilt – godt 20 personer har tilmeldt sig.

c. Møde med førtidspensionister 9/5 kl. 10-12

Vi har ca. 10 deltagere udover Centerrådet. Vi har fokus på hvad fremtidens Aktiv Center skal tilbyde for at tiltrække førtidspensionister.

5. Økonomi

Vi gennemgår budgettet og drøfter hvordan vi kan investere i at udvikle centret. Vi aftaler at vi kigger på regnskab på udvalgte tidspunkter i løbet af året.

6. Caféudvalg

Kan der være behov for en repræsentant fra centerrådet?

Der er 2 der har meldt sig til at være i Cafeudvalget. Tanken var at udvalget skal være med til at udvikle caféens tilbud. Det der giver omsætning i caféen, er når vi har arrangementer, hvor der sælges lidt større mængder samlet. Det er lettere at købe ind uden at have svind.

Kan en fra Centerrådet deltage eller kender en der kan spørges. Det har vi ikke umiddelbart, men vi aftaler, at vi inviterer Caféudvalget ind til næste møde, så vi starter med en fælles drøftelse.

7. Avisannonce

Næste annonce afleveres 23. aug.

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt.

Gerda: Reklame for at være frivillig – rygsæk – Bruge rygsække med materiale i henvendt til frivillige. Sørge for materialet fanger den målgruppe vi gerne vil appellere til. Nu er idéen sået – det arbejder vi videre med.

Bodil: Møde med førtidspensionister, hvor der er fortalt om Centrene.

Lis: Hvordan går det med løbebåndet – der arbejdes på at søge fonde.

Bjarne: Spændende hvor mange der vil deltage i pop-up kursus i trædrejning. Der er nu 5 tilmeldte.

9. Hjemmesiden

Hjemmesiden opdateres – Når den er sat op, så vil vi gerne have hjælp til at kigge hjemmesiden igennem og afklare om man finder det man søger efter.

Billeder af Centerrådet til ophængning og Hjemmeside. – Der er udfyldt samtykke vedr. billeder.

10. Evt.

Der er ledige pladser på tur med søndagscafeen på Lindegaarden. Der hænges et opslag op her.

Referat af møde i centerråd 11. april 2023

Referat

 Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen  

Afbud: Kirsten Fugl Matthiasen, Ulla Larsen

1. Gennemgang af dagsorden

Velkommen til nye medlemmer i centerrådet

Konstituering Formand: Astrid Christensen. Næstformand: Poul Fischer

Centerrådsmapper - udsat til næste møde

2. Siden sidst

Ny medarbejder - udsat til næste møde

Møde ang. foredrag. Det bliver 6 gange i efteråret, tirsdag eftermiddag med kl.13.30-15.30 Opstart 12. sep.

Pris for foredrag og kaffe 75 kr. Er man ikke medlemmer er prisen lidt højere.

Forårsmarked. Godt marked. Der var 24 stande og ikke plads til flere. Der kunne godt have været plads til flere besøgende.

Forslag: at vi kan lægge det ind på kræmmer/loppemarkeds platforme.

Må vi åbne for salg af andet? Evt. et maks. antal af boder med videresalg for øje?

Påskeværksted en god formiddag. Lidt dyrt for ikke medlemmer kan den pris sænkes?

3. Årsprogrammet 2023/2024

Mere pop up, som ikke varer en hel sæson

F.eks. trædrejning, glaskunst, cirkeltræning mm

Vi har mulighed for at få noget med i beboer blad. Sætte noget op på kommunens opslagstavler og andre steder. Bodil og Astrid skriver noget til bladet.

4. Arrangementer

Forberede mødet med førtidspensionister 9/5 kl.10.00 - 12.00 Vi byder på formiddagskaffe med rundstykker.

Skal vi have flere bannere? F.eks. SÆSONSTART tilmelding, Foredrag på tirsdag. Frokostcafé 

Den 25. april besøg af 2 betjente, emnet er Svindel og tricktyveri

Frivilligfest 8. juni - opslag følger.

5. Økonomi

Orientering om centerets økonomi jf. Mål og Rammer – udsat til næste møde

Annonce på pose på biblioteket – vi svarer nej tak til tilbuddet

6. Kunstudvalg

7. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

9. Frivillige bygger bro

Pengene er brugt for i år

10. Hjemmesiden

Hjemmesiden opdateres – materiale medsendes referatet. Vi taler om det på næste møde

11. Evt.

 

 

 

Referat fra møde i centerråd 7. marts 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen       

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Afbud fra Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

Medlemsmøde: positivt møde med mange gode forslag fra vores medlemmer. Ønske om et initiativ for førtidspensionister – Vi indkalder til et møde med førtidspensionister 9. maj.

Rygsæk med logo

Brug af caféen – alt mad som spises i huset købes gennem cafeen.

3.Årsprogrammet 2023/2024

Brugerbetaling – beløb i 2023/24

Selvtræning 150 kr., Billard 100 kr., Træværksted 125 kr., Ølbrygning 100 kr. Glaskunst 100kr. Smedeværksted 125 kr. Videoredigering 100 kr. Madlavning 150 kr.

Lukkedage, vi gør som sidste år

Hjemmesiden – ændringer

4. Arrangementer:

Foredrag – udvalget mødes til drøftelse om opstart af foredrag mm. i den ny sæson.

5. Økonomi:

Bussen – Samarbejde med Vesterled. Ønsker vi at fortsætte med det? Centerrådet ønsker, at vi går ud af ordningen. Vi ønsker at have mulighed for at kunne leje bussen.

6. Valg

Der er stadig ledige pladser i flere af udvalgene.

7. Avisannonce – hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

Reklame for: Spis sammen, frokostcafé, Banko, Petanque kom og prøv

8. Aktivitetsudvalgene bordet rundt

Cafeen vil gerne have besked, når et hold holder fri, så vi ikke får for meget mad i overskud

Kan vi få frugt i cafeen

Dejligt med et nyhedsbrev

9. Frivillige bygger bro

10. Hjemmesiden

Referat af møde i centerråd 2. februar 2023

Referat 

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter:   Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Fremtidens Aktiv Center

 • Kort information før kl. 10
 • Opsamling efter frokost.
 • En god formiddag med mange gode forslag til fremtidens Aktiv Center.
 • Vi har fået en del materiale, som vi vil arbejde videre med.
 • På medlemsmødet melder vi ud, at vi lige nu har lov til at lave prøvehandlinger og det kan f.eks. være kortere kurser. Det kunne være korte kurser indenfor de emner vi i forvejen har hold indenfor. Det kunne også være noget helt nyt. Ideer modtages gerne.
 • Vi lykkedes ikke med at få førtidspensionister med til mødet i dag. Vi vil prøve at arbejde på et lignende møde for førtidspensionister, så vi kan høre hvad deres ønsker er til et fremtidens Aktiv Center og hvordan vi kan tiltrække flere førtidspensionister.

3. Siden sidst

a. Nytårskur

Der er positive reaktioner – Dorthe havde god tid og talte med flere bagefter – Vi skal være mere tydelige på i hvilket tidsrum det foregår, både i invitationen og i aftalen med foredragsholder.

b. Møde med Bankoudvalg

Et rigtigt godt møde med positiv stemning, hvor der blev drøftet tilskud. Det er aftalt, at man ikke længere har en Bankopung, men fremadrettet søger Bankoudvalget om tilskud ved Centerrådet til f.eks. Julebanko og sommerarrangement. Beløbet er aftalt til at være på 500 kr. de to gange om året.

4. Årsprogrammet 2023/2024

a. Udlever sedler til holdledere
 • Hvert Centerrådsmedlem udleverer sedlerne til de hold de repræsenterer. Sedlerne udfyldes og afleveres til Gerda senest d. 10/3 til Gerda. Sedlerne danner grundlag for det der kommer til at stå i årsprogrammet og på hjemmesiden.
 • Aktivitetsudvalgsmøde: d. 6/10-2023, kl. 12.30-14.30
 • Julemarked evt. 18/11-2023
 • Julefrokost 2023: onsdag d. 22/11-2023
 • Juleplatter uge 50-2023
 • Nytårskur: mandag d. 15/1-2024
 • Medlemsmøde: tirsdag d. 20/2-2024
 • Forårsmarked: d. 16/3-2024
 • Frivilligfest/tur: torsdag d. 13/6-2024
b. Åbent Hus
 • Vi prøver at lave en uge med Åbent Hus (alle 5 hverdage kl. 9-16) – Vi får brug for en del rundvisere i løbet af ugen (en af gangen)
 • Vi fortsætter med at lave Åbent Hus-Kaffe – Onsdag d. 25/10 kl. 14-15.30 og 24/1-2024

5. Arrangementer

a. Medlemsmøde

Vi har talt om følgende emner på sidste møde.

 • Bruge cafeen - Cafeudvalg
 • Facebook
 • Fremtidens Aktiv Center
 • Valg
 • Spørgsmål fra deltagerne.
 •  Under valg bliver der en gennemgang af organisationen.
b. Valg

Vi har ledige pladser og der er flere der skal spørges. Vi har planen klar til medlemsmødet. Meld tilbage til Gerda/Kirsten senest i løbet af uge 6.

c. Royal side Run
 • Indkøb beklædning – hold
 • Lis har undersøgt køb af kasketter. Firmaet Igo-profil. Vi ser de har muleposer med logo på. Det kunne være en god ide, da det er brugbart for de fleste og det vil også være synligt på dagen. Gerda og Lis arbejder videre med det.
d. Forårsmarked

Der er forårsmarked d. 25/3-2023. Der er få der har bestilt bod.

e. Frivilligtur/fest
 • Sidste år var det en tur ud af huset. I år beslutter vi, at det skal være en fest, så vi tilgodeser dem der ikke er så meget til en tur.
 • Budgettet er ca. 500,- kr. per frivillig.
 • Gerda, Ulla og Astrid går videre med at arrangere.
f. Arrangement med Politiet med emnet bedrageri

Det bestilles over internettet Gerda og Knud arbejder videre med det.

6. Økonomi

a. Regnskab for 2022
 • Vi gennemgår regnskabet på Centerdelen. Der er et mindre overskud og det er vi meget tilfredse med. Vi har fået pengene tilbage til medlemmerne og gode aktiviteter. Vi har lavet flere større investeringer, som der er givet god feedback på.
 • Vi gennemgår Caferegnskabet. Der er underskud på 25.000, - i Cafeen. Det ser ikke så slemt ud som frygtet og Cafeen har en egenkapital at trække på, men det går ikke på længere sigt. Vi vil fortsat have et stort fokus på hvor dan vi kan øge aktiviteten i Cafeen og derved øge omsætningen. Vi opfordrer til, at man støtter cafeen, bruger cafeen og at man har cafeen i tankerne, når man laver arrangementer o.l.
 • Det er en erfaring i Cafeen, at runde tal/priser gør det lettere og øger salget.
b. Status Løbebånd

Løbebåndet er 5 år gammelt og skal nu repareres for et større beløb for anden gang. Ny-pris er på ca. 15-20.000,- kr. Vi drøfter muligheden for at søge fonde til indkøb af en ny og overvejelsen går på, om man skal søge til mere end en maskine. Cross-traineren er ved at være slidt.

7. Kunstudvalg

 • Der er midler vi må bruge i år.
 • Skal vi efterspørge interesserede til Kunstudvalget igen?

8. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce

9. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt?

10. Frivillige bygger bro

Oplæg om fremtidsfuldmagt

11. Hjemmesiden

Nyhedsbrev/mail

12. Evt. 

Mødet i april er i lukke ugen op til påske, så i stedet bliver det d. 11/4-2023

Info om ansættelse af Husassistenter:

Vi har ansat to nye Husassistenter, Heidi starter d. 20/2-2023 og Lita starter 1/3-2023.

Referat fra møde i centerråd 3. januar 2023

Referat 

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Knud Nikolajsen, Lis Vorm, Jonny Olsen, Astrid Christensen, Else Pedersen og Ulla Larsen          

Personalerepræsentanter: Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

 • Juleplatter ca. 100 stk. – egne drikkevarer med – Kulturen omkring at støtte cafeen drøftes.
 • Det er også drikkevarerne cafeen tjener på – så det er vigtigt, at drikkevarer købes i cafeen. Flere skal køre herfra. Vi drøfter, om der nu er et marked for alkoholfri øl, det var der ikke for 3 år siden, men der er nok sket en forandring på det punkt.
 • Vi aftaler, at når der er aktuelt, så kan det sættes i Aktiv Nyt og nævnes på medlemsmøde, at vi skal støtte op om cafeen.

3. Årsprogrammet 2023/2024

 • Til næste møde kommer vi til at drøfte datoer til næste sæson. Overvej gerne, om der mangler noget i årsprogrammet. Skal vi have nye arrangementer, musik o.l.
 • Vi aftaler, at Ulla arbejder videre med at afklare, om der er nogle der kunne tænke sig at være med i et arrangementsudvalg.

4. Arrangementer

a. Nytårskur
 • Vi har nytårskur d. 16/1 kl. 10 – Der smøres rundstykker fra kl. 8.30 – Der er tilmelding. Kommer der nogen på dagen, får de lov til at komme ind.
 • Kjeld sætter borde op.
 • Der er annonce i avisen i næste uge.
 • Kirsten byder velkommen
b. Centerrådsdag
 • Vi inviterer nogle der deltager om formiddage til en dialog om hvad der kan modernisere og forny vores center.
 • Astrid spørger Lizzie og Anni og Eva, Knud spørger to fra værkstederne, Gerda spørger en fra Åbent Hus og en repræsentant for Førtidspensionisterne.
 • Vi udleverer invitation med spørgsmål der skal overvejes forud for mødet.
c. Medlemsmøde

Dagsorden/invitation 21/2-2021

Emner

 • Bruge cafeen - Cafeudvalg
 • Facebook
 • Fremtidens Aktiv Center
 • Valg
 • Spørgsmål fra deltagerne.
 • Der gives kaffe og rundstykker.
 • Der er tilmelding.
 • Gerda laver Invitation.
d. Royal Side Run
 • Det foregår i Sdr. anlæg 26. maj 2023 og er et arrangement, hvor der er en gå-rute på 1 og 4 km. Det koster 30 kr. og for det får man en pølse og et brød med øl/vand.
 • Vi opfordrer til, at flest mulige fra Aktiv Centret deltager. Lis undersøger pris på kasketter. Dem der deltager, kan evt. få en kasket udleveret, så vi bliver synlige.
e. Pris på nye hold som prøvehandling
 • Vi drøfter fordele og ulemper ved at nyopstartede hold i dette forår kan få et halvårsmedlemsskab fra holdet starter op. Altså tidligere en 15/2, som ellers er skæringsdatoen.
 • Vi beslutter, at nye hold helt ekstraordinært i dette forår kan få halvårsmedlemsskab fra holdet, starter og sæsonen ud.

5. Økonomi

 • Banko – Opsparing – Økonomi, herunder pris på plader.
 • Prisen på plader stiger nu fra 6 kr. til 8 kr. Banko genererer ikke så stort et overskud, som det tidligere har gjort. Vi følger økonomien nu prisen stiger.
 • Ulla aftaler med Bankoudvalget, at de holder et møde, hvor Knud og Gerda inviteres.
 • Regnskab november – Cafeudfordring evt. nedsætte et Cafeudvalg der kan arbejde med det:
 • Der er underskud på driften af Cafeen – Der er få frivillige, så det er svært at undvære personaletimer. Der mangler i den grad frivillige til at lave frokost. (Vi har mange enlig som måske mere efterspørger noget varmt.)
 • Vi prøver, om vi kan få nedsat et cafeudvalg, som kan stå bag at udvikle cafeen og cafeen udbud. Vi tager det op på medlemsmødet.
 • Løbebånd:
 • Centerrådet beslutter at det skal repareres (Udgift op til 5000,-)
 • Centerrådets generelle holdning er, at der ikke er” cigarkasser” rundt omkring i huset. Alt økonomi går igennem centerrådets kasse.

6. Valg 2023

Forslag til kandidater

Vi spørger forskellige kandidater

7. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce:

 • Medlemsmøde
 • Forårsmarked
 • Banko hver 2. onsdag – reklame
 • Billard – Reklamere for holdene – mulighed for at lave nye hold – ledige dage.

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt - Knud har tænkt på at søge fonde til udskiftning af drejebænke – I første omgang er værkstedet i gang med at finde ud af hvad det vil koste.

9. Frivillige bygger bro

Hvilke tiltag/projekter vil vi lave i 2023.

 • Ansøge om pengene.
 • Åbent hus Kaffe
 • Foredrag om fremtidsfuldmagter – kunne det gå under bygger bro – og være et arrangement.

10. Evt. 

 • Gitte Mølgaard har sagt sin stilling op med udgangen af januar – Der er opslået en stilling til besættelse hurtigst muligt og senest 1/3.
 • Sidedøren mod syd er låst af hensyn til kulde på gangen.

Referat fra møde i centerråd 1. august 2023

Referat

Sted: Lokale 3, Aktiv Centret

Centerrådsmedlemmer: Lis Vorm, Astrid Christensen, Else Pedersen, Ulla Larsen, Bodil Markmøller, Poul Fischer og Bjarne Jensen

Personalerepræsentanter:  Gerda Johanne Simonsen, Kirsten Fugl Matthiasen

1. Gennemgang af dagsorden

2. Siden sidst

a. Folder uddelt i området ang. Førtidspensionister

Folderen er af frivillige delt ud i flere områder. Oplever man et område, hvor der ikke er omdelt og det er noget man gerne vil gøre, så sig til. Vi har et overblik over hvor de omdeles. Nogle steder omdeles de og nogle steder hænges de op.  

Bjarne undersøger hvordan man kommer på Herning Folkeblads ”Events i Herning”. Det kan bruges generelt til arrangementer.

b. Ny medarbejder

Husassistent Denice har opsagt sin stilling. Sabrina Mortensen er ansat og starter mandag d. 7/8.

c. Klage over høje telefonsamtaler i træningssalen

Det opleves, at nogle taler højlydt i telefon og i nogle tilfælde på medhør i træningssalen og det forstyrrer de andre i træningssalen.

Centerrådet opfordrer til, at der ikke tales i telefon i træningssalen. Der opsættes sedler omkring dette i træningssalen.

d. Vandautomat i træningssalen

Vandautomaten er gået i stykker og kan ikke repareres. Centerrådet beslutter, at den ikke kan undværes og der skal købes en ny. Der undersøges nærmere hvilken model det skal være og der indhentes tilbud.

3. Årsprogrammet 2023/2024

a. Åbent hus uge 38

Vi besluttede tidligere på året, at i år holder vi åbent hus alle hverdage i uge 38. Det meldes ud til alle holdledere, så de er orienteret. De kommer på deres normale tidspunkter.

Der vil være nogle til at vise rundt og snakke med de besøgende og fortælle om huset. Der spørges ind til interesse og kan henvises til, at de kommer en dag, hvor der er hold, der kan tilgodese deres interesser. Der udarbejdes plan for hvem der er rundviser hvornår.

b. Årsprogram uddeles

Er udleveret til gennemsyn – rettelser meddeles Gerda.

4. Arrangementer

a. Bøf og banko d. 23. okt.

Der er udarbejdet opslag – der er tilmelding pga. maden.

b. Spis sammen

Nyt hold er klar til at gå i gang med opgaven - Der er lavet program for efteråret.

c. Aktivhøjskolen – første gang d. 12. sep.

Skal vi have en annonce i avisen? – Bodil kontakter en journalist for omtale af, at nu starter Højskolen op på Aktiv Centret. Derudover kommer det i fællesannoncen.

d. Tilmeldingsdag 24. aug.– program for dagen

Fra 10/8 kan man købe sit medlemskab og få hjælp fra d. 14/8. Vi mødes kl. 8.30 på dagen.

Vi mødes og får instruktion tirsdag d. 22/8 kl. 13.30.

e. Fest

Vi har div. Spise-hygge arrangementer. Skal der være fest? - Udsættes til næste møde

f. Udflugt – Bustur?

Bodil undersøger muligheder for udflugt i foråret.

g. Nytårskur d. 15. januar 2024

Vi fortsætter med at tage entre inkl. Forplejning.

Vi arbejder videre med at finde en taler.

5. Økonomi

a. Gennemgang af regnskab fra sidste gang

Vi har en fin økonomi og vi følger det tæt.

b. Dato for kursus i fondsansøgning

Datoen bliver meldt ud, når den er fastsat.

c. Status for fondsansøgninger

Udsættes til næste gang.

6. Caféudvalget

Hanne og Eva deltager

Vi kunne tænke os, at der var flere med i Cafeudvalget, så der er flere om at få de gode ideer og løfte aktiviteterne i Caféen.

Vi har haft mange arrangementer i juni og generelt er der lidt bedre omsætning i caféen. Det er primært arrangementerne, som forbedrer økonomien i caféen.

Vi drøfter, at skal vi have skabt traditioner og forventning om, at man kan købe mad i Caféen, så vil det også betyde en investering, hvor det i en periode måske vil give lidt mere spild. Det er vi indstillet på, er helt OK i en periode, men hen ad vejen skal det jo gerne komme til at løbe rundt.

I maj og juni havde vi gode erfaringer med salg af håndmadder. Det vil vi gerne fortsætte med i det omfang vi har frivillige til at løfte opgaven.

Andre centre har erfaringer med morgenkaffebuffet. De oplever god opbakning til det. Vi taler om, at vi kan starte med at prøve det en gang om ugen. Vi drøfter også mulighed for salatbar en gang om ugen.

Eftermiddag med sønderjysk Kaffebord kunne også prøves af evt. sammen med noget underholdning.

Vi prøver at skrive om det i Aktiv Nyt og søge efter nye frivillige til disse nye tiltag i caféen.

Nogle af tingene er det besluttet at starte op i den nye sæson.

7. Avisannonce

Hvad sker der på AC og hvad skal med i den fællesannonce:

Førtidspensionister

Åbent hus uge 38

Aktiv Højskole

8. Aktivitetsudvalgene

Bordet rundt

Astrid – Jeg har mødt modstand mod at gå i caféen og drikke kaffe. Formidlingen af budskabet er vigtig.

9. Hjemmesiden

Den bliver revideret.

10. Evt.

 

 

 

Kontaktinfo

Aktiv Centret

Brorsonsvej 12
7400 Herning
Tlf.: 96 28 59 59

Informationen er åben
Alle hverdage kl. 9.00 til 12.00, samt mandag og torsdag 13.00 til 15.30

Gerda Simonsen
Aktivitetskoordinator
Mail: takgs@herning.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.