Om Toftebo Aktivitetscenter

Om Toftebo Aktivitetscenter

Målet er at skabe et center hvor hverdagslivet leves, der summer af liv og alle føler sig velkommen.  Årsprogrammet tilbyder en bred vifte af aktiviteter.

Om huset og vores værdier

Toftebo Aktivitetscenter er områdets være- og virkested for alle over 60 år, samt førtidspensionister bosiddende i Herning Kommune.

Toftebo Aktivitetscenter er stedet:

 • Der summer af liv og alle føler sig velkomne
 • Hvor samvær og hyggelige stunder skaber fællesskaber og livskvalitet
 • Hvor hverdagslivet leves og nydes
 • Hvor vi vedligeholder krop og sjæl

Vores logo, Bikuben, symboliserer livsglæde, masser af aktiviteter både inde og ude, sammenhold og omsorg for og med os selv og hinanden.

Vi byder på en bred vifte af aktivitets-, trænings/motions- og samværstilbud, som fremgår af vores Årsprogram, der kan købes i Informationen på Toftebo, dels kan ses på denne hjemmeside.  

Aktiviteter, fester, arrangementer og cafe´ er styret af frivillige, som lægger et stort stykke arbejde i at kunne udbyde så mange forskellige ting som muligt.
Nogle medlemmer har brug for støtte - det hjælper vores aktivitetspersonale med, ofte sammen med frivillige. Daghjemmet på Toftebo er et visiteret tilbud for borgere, som har brug for støtte, og har deres faste base i et lokale i Centeret.

Er du ny bruger eller ny i området, og ønsker informationer eller en rundvisning, er du altid velkommen til at henvende dig i Informationen (se åbningstider under ”Praktiske oplysninger”), eller kontakt personalet, så vil vi hjælpe dig.

Luk alle
Åben alle

Centerråd og brugerindflydelse via udvalg

Centerråd 2022-2023

Mogens Hyldig, formand
Harry Virkelyst, næstformand
Elsebeth Villadsen, kasserer
Grethe Hem Christensen, referent
Villy Vejnø Andersen, medlem
Ida Machmüller, medlem
Carsten Brønning Christiansen, medlem
Birgitte Bak, Aktivitetskoordinator
Allis Lunde, Leder Træning og Aktivitet Øst

Brugerindflydelse

Følgende udvalg koordinerer og planlægger aktiviteter og arrangementer:

Julemarkedsudvalg

Arrangerer julemarked.
Kontaktperson fra Centerrådet: Harry Virkelyst og Mogens Hyldig

Åbent hus udvalg

Arrangerer Åbent hus dagen.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem, Elsebeth Villadsen, Harry Virkelyst

Sponsorudvalg

Sponsorgruppen sælger annoncer til Lyngtotten og søger fonde vedr. konkrete ønsker.
Kontaktperson fra Centerrådet: Villy Vejnø Andersen

Spilledagsudvalg

Arrangerer den årlige spilledag med Rosenlund, Lind og Søglimt.
Kontaktperson fra Centerrådet: Mogens Hyldig

Sundhedsdagsudvalg

Arrangerer den årlige sundhedsdag.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem Christensen

Julefrokostudvalg

Arrangerer den årlige julefrokost.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem Christensen og Ida Machmüller

Busudvalg

Koordinerer Toftebo bussens drift med de øvrige centre.
Kontaktperson fra Centerrådet: Harry Virkelyst Fundraising udvalg
Kontaktperson fra Centerrådet: Mogens Hyldig

Eksterne udvalg

Biblioteksrådet.
Kontaktperson:– Elsebeth Villadsen Søndagscaféen.
Kontaktperson: Carsten Christiansen

Frivilliggrupper

Grupperne løser konkrete opgaver omkring aktiviteter og arrangementer på Toftebo Aktivitetscenter. Hver frivilliggruppe har en kontaktperson fra Centerrådet.

Lyngtot gruppen

Gruppen udarbejder Lyngtotten som udkommer 5 gange årligt og laver opslag og lign. for de øvrige udvalg og grupper.
Gruppens kontaktperson: Ida Machmüller, Villy Vejnø Andersen

Kunstgruppe

Kunstgruppen planlægger kunstudstillinger på Toftebo-Centret.
Gruppens kontaktperson: Gunvor Refsgaard

Hyggeaftengruppen

Gruppen arrangerer 6 årlige hyggeaftener.
Gruppens kontaktperson: Harry Virkelyst.

Café-gruppen

Gruppen bemander caféen til salg af formiddags- og eftermiddagskaffe.
Gruppens kontaktperson: Magda Kjærsgaard

Krea gruppen

IGANGSÆTTER: Søges

Lysfremstillings gruppen

Vi fremstiller lys til salg i Toftebo Aktivitetscenters Information, både dyppede og støbte i alle regnbuens farver.
TID: Torsdag kl. 9.30-11.30 fra 5. september.
IGANGSÆTTER: Freddy Laigaard

Bankogruppen

Vi afholder banko i ulige uger. Alle er velkomne.
TID: Onsdag kl. 13.30-15.30. Se bagsiden af dette program.
IGANGSÆTTER: Inga Hansen

Centrets venner

Frivillige som hjælper i daghjemmet og støttende aktivitet/motion.

Eksterne grupper

 • Bussens Venner
 • Gudstjenestegruppen
 • Søndagscafé

Praktiske oplysninger

Åbningstider

Toftebo Aktivitetscenter

Mandag 7.00-16.00
Tirsdag 8.00-16.00
Onsdag 7.00-16.00
Torsdag 8.00-16.00
Fredag 7.00-12.00

Information

Mandag - fredag 9.30-10.30
Tirsdag - torsdag 13.00-14.00

Cafeen

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-12.00

Daghjemmet

Mandag - torsdag 9.30-16.00
Fredag 9.30-12.00

Telefontider

Daghjemmet Mandag – fredag 8.00-10.00 96285830
Fysioterapeut Marianne Østerby I aktiviteters åbningstid 96285834
Ergoterapeut Mette Fjord I aktiviteters åbningstid 96285835
Aktivitetskoordinator Birgitte Bak I aktiviteters åbningstid 21194530 og 96285825

Lukkedage i 2023 og 2024

Toftebo Aktivitetscenter har lukket følgende dage:

 • 23. dec. 2023 til 1. jan 2024 (begge dage inkl.)
 • 25-26-27. marts 2024
 • 1. maj 2024
 • 10. maj 2024
 • 5. juni 2024

Kontaktinfo

Toftebo Aktivitetscenter
Elmegade 32
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 96 28 58 25
Mail: info@toftebocentret.dk

Facebook: Toftebo Aktivitetscenter

Birgitte Bak
Kontaktperson
Mail: takb2@herning.dk

Bussens Venner
Mail: bussensvenner@toftebocentret.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.