Centerråd 2023-2024

Mogens Hyldig, formand
Harry Virkelyst, næstformand
Elsebeth Villadsen, kasserer
Grethe Hem Christensen, referent
Villy Vejnø Andersen, medlem
Ida Machmüller, medlem
Carsten Brønning Christiansen, medlem
Birgitte Bak, Aktivitetskoordinator
Allis Lunde, Leder Træning og Aktivitet Øst

Brugerindflydelse

Følgende udvalg koordinerer og planlægger aktiviteter og arrangementer:

Julemarkedsudvalg

Arrangerer julemarked.
Kontaktperson fra Centerrådet: Harry Virkelyst og Mogens Hyldig

Åbent hus udvalg

Arrangerer Åbent hus dagen.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem, Elsebeth Villadsen, Harry Virkelyst

Sponsorudvalg

Sponsorgruppen sælger annoncer til Lyngtotten og søger fonde vedr. konkrete ønsker.
Kontaktperson fra Centerrådet: Villy Vejnø Andersen

Spilledagsudvalg

Arrangerer den årlige spilledag med Rosenlund, Lind og Søglimt.
Kontaktperson fra Centerrådet: Mogens Hyldig

Sundhedsdagsudvalg

Arrangerer den årlige sundhedsdag.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem Christensen

Julefrokostudvalg

Arrangerer den årlige julefrokost.
Kontaktperson fra Centerrådet: Grethe Hem Christensen og Ida Machmüller

Busudvalg

Koordinerer Toftebo bussens drift med de øvrige centre.
Kontaktperson fra Centerrådet: Harry Virkelyst
Fundraising udvalg
Kontaktperson fra Centerrådet: Mogens Hyldig

Eksterne udvalg

Biblioteksrådet.
Kontaktperson:– Elsebeth Villadsen
Søndagscaféen.
Kontaktperson: Carsten Christiansen

Frivilliggrupper

Grupperne løser konkrete opgaver omkring aktiviteter og arrangementer på Toftebo Aktivitetscenter. Hver frivilliggruppe har en kontaktperson fra Centerrådet.

Lyngtot gruppen

Gruppen udarbejder Lyngtotten som udkommer 5 gange årligt og laver opslag og lign. for de øvrige udvalg og grupper.
Gruppens kontaktperson: Villy Vejnø Andersen, Grethe Hem Christensen

Kunstgruppe

Kunstgruppen planlægger kunstudstillinger på Toftebo-Centret.
Gruppens kontaktperson: Gunvor Refsgaard

Hyggeaftengruppen

Gruppen arrangerer 6 årlige hyggeaftener.
Gruppens kontaktperson: Harry Virkelyst.

Café-gruppen

Gruppen bemander caféen til salg af formiddags- og eftermiddagskaffe.
Gruppens kontaktperson: Grethe Hem Christensen

Lysfremstillings gruppen

Vi fremstiller lys til salg i Toftebo Aktivitetscenters Information, både dyppede og støbte i alle regnbuens farver.
Gruppens kontaktperson: Birgitte Bak

Bankogruppen

Vi afholder banko i ulige uger. Alle er velkomne.
TID: Onsdag kl. 13.30-15.30. Se bagsiden af dette program.
IGANGSÆTTER: Inga Hansen

Centrets venner

Frivillige som hjælper i daghjemmet og støttende aktivitet/motion.

Eksterne grupper

  • Bussens Venner
  • Gudstjenestegruppen
  • Søndagscafé

Kontaktinfo

Toftebo Aktivitetscenter
Elmegade 32
Hammerum
7400 Herning
Tlf.: 96 28 58 25
Mail: info@toftebocentret.dk

Facebook: Toftebo Aktivitetscenter

Birgitte Bak
Kontaktperson
Mail: takb2@herning.dkBussens Venner
Mail: bussensvenner@toftebocentret.dk

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.