Værd at vide om aktivitetscentre og -huse

Er du 60+, pensionist eller førtidspensionist, kan du gå til aktiviteter rundt omkring i kommunen. Se mere om aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs her hvordan du bliver medlem, hvad prisen er og hvilken forskel der er på centre og huse.

Læs mere om mål og rammer for centrene og husene.

Du kan deltage, hvis du bor i Herning Kommune og er:

  • over 60 år,
  • førtidspensionist eller
  • pensionist.

Brug søgefeltet "Skriv dit søgeord her..."og skriv eksempelvis motion, edb, kortspil, trædrejning eller en anden aktivitet, som du er interesseret i.

Du kan også se under hvert sted og under de forskellige emner i menuen, hvilke muligheder du har de forskellige steder. Dog er det ikke muligt for Engholmcentret og 7éren.

Du kan se programmer i boksen Mere info på siderne om de enkelte centre/huse, der bliver udgivet inden august. Disse programmer kan også købes på stederne.


Er du interesseret i at deltage i et bestemt sted?

Find det center, der ligger tættest på dig eller det center, som du er interesseret i at benytte.

Se her på et kort hvor aktivitetscentrene og -husene er placeret.


Du skal købe dit medlemsskab på det center eller hus, hvor du ønsker at deltage i aktiviteter. Når du er medlem, kan du tilmelde dig aktiviteter.

Ønsker du også at deltage i aktiviteter på ét andet sted, så kan du købe et lokalt medlemsskab. Så kan du tilmelde dig aktiviteter på det andet center/hus.

Køb til ny sæson starter i august. Se datoen under hvert sted på deres sider.
Du kan købe on-line på denne hjemmeside. Vælg menuen "Bliv medlem af ..."

Når du har købt dit medlemskab, kan du tilmelde dig aktiviteter. Du finder de mange tilbud under de forskellige menupunkter, der grupperer tilbuddene. 

Kontakt centrene og husene, hvis du har brug for hjælp til køb af medlemsskab og tilmelding.

Tidligere har vi brugt ordene årskort og lokalkort.


Et medlemsskab af et center eller hus koster 430 kr. i sæson 2021-2022.

Vil du gå til aktiviteter på et andet center/hus også, så kan du købe et lokalt medlemsskab til et andet sted. Det koster yderligere 107,50 kr.

Medlemsskab i en halv sæson (fra 15. februar til sommerferien) koster 215 kr. i sæson 2021-22.

Enkelte aktiviteter har deltagerbetaling, der dækker materialer og lignende.
Du kan se prisen under beskrivelsen på de enkelte hold. Deltagerbetalingen betales samtidig med tilmelding til det enkelte hold.


På et aktivitetscenter er der aktiviteter, træning og daghjem.

Personale koordinerer og understøtter at nye aktiviteter sættes i gang. Aktiviteterne er primært skabt og ledet af frivillige.

I aktivitetshuse er der aktiviteter.

Læs mere om mål og rammer for aktivitetscentre og - huse


Du skal være visiteret for at benytte daghjem.

Kontakt Visitationsenheden for at blive visiteret.

Der er ansat social- og sundhedspersonale, som leder daghjemmets aktiviteter og skaber trygge rammer.

Se her hvilke centre, der har daghjem og hvordan du søger om daghjemsplads.


Oversigt over aktivitetscentre og huse

Her kan du finde det sted, der ligger tæt på din bolig.

Dekorativt billedPå kort